Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tunvegen Borettslag Status pr. 1. september 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tunvegen Borettslag Status pr. 1. september 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tunvegen Borettslag Status pr. 1. september 2016

2 STATUS REHABILITERING Budsjettert kostnad: 85,8 millioner Estimert sluttsum: 84,7 millioner I budsjettet var det lagt inn litt for uforutsette hendelser. Arkitektfirmaet som utarbeidet anbudsinnbydelsen beregnet feil areal på blokkenes ytterflate. Dette medførte høyere materialforbruk, og mer til isolasjon og utforing. Økt kostnad ca 30 %. Kontrollmåling av de siste blokkene er ikke foretatt. 84,7 mill kan bli høyere.

3 STATUS REHABILITERING Budsjettert sluttdato: 31. oktober 2016 Estimert sluttdato: 31. oktober 2016 Til tross for at et parti vinduer måtte produseres på nytt – pga flom, og vi fikk 6 ukers forsinkelse midtveis, så avslutter vi som planlagt. Bra av Trebetong !

4 STATUS REHABILITERING REKLAMASJONER: Dekke på veranda. Mange klager. Vi har reklamert, og vil formalisere en reklamasjon. Her må det holdes tilbake penger. DN-stål er firmaet som har hatt det meste med balkongene. Vi registrerer at de ikke lenger jobber med balkongene. Styrets representanter i byggemøtene har i lengre tid klaget på fremdrift, sikkerhet, utførelse og resultat rettet mot DM-stål.

5 STATUS REHABILITERING REKLAMASJONER: Rykte blant beboerne ? Trebetong / DM-stål. Glass veranda. Dårlig kvalitet. Det er reklamert. For øvrig er det små ting det er reklamert på. Mest individuelle feil.

6 ASFALT OG GARASJER Asfalt og garasjer ligger utenfor budsjettet. Styret mener noe må gjøres Dette er vedlikehold. Styret mener det må gjøres grundig, og vil derfor ta det opp med andelseierne. Det gjør vi nå. Garasjene har vært dårlig lenge, og veien (asfalt) har stort sett vært flikket på. Styret har i samarbeid med TOBB laget følgende arbeidsbeskrivelse.

7 PROGRAM OG OMFANG Fjerning av eksisterende asfaltdekke samt uttrauging av underliggende masser. Fjerning og lagring av eksisterende kantstein Fjerning av eksisterende kummer Riving av eksisterende garasjer Fjerning av rullestein i veirabatt

8 PROGRAM OG OMFANG Nyetablering av bærelag på vei Legging av asfalt på vei Belegningsstein rabatt ( kun vestre) Nedsetting av eksisterende kantstein evt nye ved behov Nye sandfang / overvannskummer Grunnarbeid og isolering av området hvor garasjer skal etableres

9 PROGRAM OG OMFANG Prosjektering av betongplate i hht tegning av garasjer Støping av plate for nye garasjer Oppsetting av garasjer

10 ARBEIDSBESKRIVELSER OG OMFANG Riving og fjerning Eksisterende underlag skal graves opp og fjernes Kantstein og betong skal fjernes Granittstein skal settes tilbake – om mulig Noen kummer skal graves opp og fjernes Når asfalt er fjernet skal det fjernes masse 600 mm ned.

11 ARBEIDSBESKRIVELSER… Eksisterende garasjer skal rives. Disse består av bindingsverk av tre, trekledning og bølgeblikktak. Portene er vippeporter av metall All bortkjøring og avfallsbehandling skal være inkludert i prisen

12 GJENNOMFØRING Det skal til enhver tid være mulig å bruke 50 % av parkeringsplassen under produksjonen. Det skal være mulig å kjøre til øverste blokk. Logistikk for å ivareta dette må entreprenør selv besørge.

13 OPPBYGGING GARASJER Der hvor det skal være garasjer legges det bærelag som komprimeres. På bærelaget legges XPS med minimum 100 mm tykkelse. Utstrekning skal være 1200 mm utenfor avslutning på betongplate. Det skal støpes armert betongplate og bankett med fall 1:100 ut mot port. Entreprenør skal selv sørge for prosjektering av betongplaten, tilpasset nye garasjer.

14 OPPBYGGING GARASJER Komplett prosjekteringskostnad prises. Overflate skal stålglattes og utføres i hht NS 3420. På plate skal det etableres en ringmur med oppbygging min. 200 mm

15 KUMMER Eksisterende kummer skal erstattes av nye sandfang og kobles på eksisterende rørføring. Kummer som ikke skal byttes ut skal justeres slik at funksjon ivaretas. Nødvendige tilpasninger må benyttes. Lysmaster skal ivaretas og må – om nødvendig – de / og remonteres. Mastene rettes opp. Tilstøtende områder tilbakeføres til eksisterende stand.

16 LYSMASTER Eksisterende lysmaster skal ivaretas. Om nødvendig demonteres og remonteres. Tilstøtende områder tilbakeføres til eksisterende stand.

17 RESTERENDE PARKERINGSAREALER Fiberduk + et forsterkningslag på ca 500 mm som komprimeres. (maskinpukk fraksjon 20/120) Fall fra garasjer mot kummer for å sikre god avrenning. Kantstein av granitt med bakstøp. Tilpassing av plen inn mot kantstein. Gjenbruk av brukbar stein Asfalteres med asfaltgrusbetong (ATG 11), tykkelse 60 mm ( 150 kg/kvm)

18 GARASJER TRP-takplater med snøfangere, stående kledning, grunnet og malt med ett strøk. Innvendig takhøyde 2, 00 meter i bakkant. Motorstyrt leddport (metall) med fjernkontroll. Elektro: Ett dobbelt stikk, ett lyspunkt og ett koblingspunkt for garasjeport. Motorvarmepunkt som er i dag skal tilbakeføres på nye garasjer. Prises pr. pkt.

19 ANBUD Fire anbydere. De to billigste som det ble gått videre med var BN Entreprenør AS og Brende BN Entreprenør: kr 6,4 mill inkl. mva Brende AS: 6,9 mill. inkl mva. Garasjekostnadene utgjør kr 2 mill inkl.mva Garasjene skal føres i eget regnskap. Borettslagets reelle kostnad blir dermed kr 4,4 millioner

20 FINANSIERING Borettslaget har avsatt 850 000 kroner til fremtidig vedlikehold. (Øremerket konto) Noe av dette skal brukes til investering i snøfres ( ca 150 000) Resten kan brukes til å redusere låneopptaket Det gir et låneopptak for asfalt / garasjer på 5,7 millioner Garasjeregnskapet har ca 60 000 kroner i avsatte midler.

21 GARASJER / ASFALT Finansiering Forslag: 5,7 millioner legges på byggelånet. 2 millioner øremerkes garasjer. Blir eget regnskap. Fra garasjeleien trekkes 2,2 % rente som føres over til borettslaget. Eventuelt overskudd i garasjeregnskapet betaler ned på lånet som BL har gitt garasjene Garasjeleien økes til 400 kroner pr mnd

22 FINANSIERING Vi har et byggelån som er estimert til å stoppe på ca 85 millioner kroner. I tillegg 5,7 millioner fra asfalt / garasjer. Vi har tilsagn fra Husbanken som tar over 72,1 millioner. Vi håper fortsatt på mer. Rente under 1,5 %. Resterende : 18 mill + to tidligere lån på til sammen 18 millioner ( 36 mill) refinansieres i Handelsbanken. Rente ca 2 %

23 FELLESKOSTNADER Vi har bedt TOBB utarbeide et budsjett for 2017 og fremover. Alle foran nevnte kostnader er da lagt til grunn. Styret annonserte i fjor at felleskostnadene måtte opp med 10 % fra 1. jan 2017. Vi har bedt TOBB å redusere dette til 8 % I tillegg er følgende forutsetninger lagt til grunn:

24 FELLESKOSTNADER Rente Husbanken 1,5 % Rente Handelsbanken 2 % 30 års avdragstid Avsetning vedlikehold 500 000,- pr år. Årlig vedlikehold 600 000,- pr år Investeringer 0 kr. Snøfres tas over oppsparte midler Øvrige kostnader følger indekser.

25 FELLESKOSTNADER Gitt ovenfor lagte forutsetninger har TOBB beregnet at 8 % økning er OK. TOBB beregner en økning i felleskostnadene i årene som kommer på 2,2 %. Styrets innstilling er at dette er for mye. De 2,2 % skal kompensere for fremtidig økning i følgende kostnader: Regnskapsføring, kabel-TV, eiendomsavgift, kommunale avgifter, forsikring, lønn osv. Utfordringer: Rentas utvikling og holde lave vedlikeholdskostnader.

26 OPPSUMMERING Styrets mål med dette er å oppdaterebeboerne på situasjonen. Vi har forstått at menge klager på resultatet på enkelte områder. Vi håper vi har klarlagt hvordan styret jobber. Likeså rykter. Det vi har presentert her er virkeligheten. Det har vært et stort prosjekt. Stort ansvar. Styret har hatt mye å jobbe med. Vi håper dere til slutt blir fornøyd med resultatet.

27 OPPSUMMERING Skal vi gjennomføre asfalt / garasjeprosjektet ? Styret ønsker andelseiernes støtte. Da kan vi starte i morgen. I Vestre T.


Laste ned ppt "Tunvegen Borettslag Status pr. 1. september 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google