Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt og Harald Irgens-Jensen Digital indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt og Harald Irgens-Jensen Digital indre marknad - framlegg til nye EU-reglar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt og Harald Irgens-Jensen Digital indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.

2 Program for dagen Generelt om EUs «digitale agenda» Forslag til forordning om «sikring av grenseoverskridende mobile innholdstjenester» Forslag til direktiv om “visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold” Forslag til direktiv om “visse aspekter ved onlinesalg og andre former for fjernsalg av varer”

3 EUs digitale agenda Overordnet strategi for et «digitalt indre marked»: «a market in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured and where individuals and businesses can seamlessly access and exercise online activities under conditions of fair competition, and a high level of consumer and data protection, irresepective of their nationality or place of residence» http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en

4 Formål Utnytte teknologien til å: Styrke samhandelen over landegrensene Øke konkurranseevnen

5 Jean-Claude Juncker: “[W]e will need to have the courage to break down national silos in telecoms regulation, in copyright and data protection legislation, in the management of radio waves and in the application of competition law…. By creating a connected digital single market, we can generate up to EUR 250 billion of additional growth in Europe in the course of the mandate of the next Commission, thereby creating hundreds of thousands of new jobs, notably for younger job- seekers, and a vibrant knowledge- based society.”

6

7 Nærmere informasjon http://ec.europa.eu/priorities/digital-single- market_enhttp://ec.europa.eu/priorities/digital-single- market_en Sentrale styringsdokumenter: –Kommisjonens meddelse 6. mai (COM (2015) 192 final), http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELE X%3A52015DC0192http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELE X%3A52015DC0192 – EU-parlamentets resolusjon av 19. januar 2016, rapport 21. desember 2015 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p ubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016- 0009+0+DOC+PDF+V0//EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p ubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016- 0009+0+DOC+PDF+V0//EN

8 Den digitale agenda og opphavsretten Forslag til forordning om «sikring av grenseoverskridende mobile innholdstjenester» («flyttbarhet»/»portability») (Com (2015) 627), 9. desember 2015 Meddelelse ( Com (2015) 626) om arbeidet med «opphavsrettsreform», 9. desember 2015 –«Multiterritoriell lisensiering» –Klargjøring av opphavsrettens eneretter og unntak –Plikter og ansvar for «mellomledd» –Håndhevelse av rettigheter –Rimelig vederlag til kulturarbeiderne EU-parlamentets evaluering av infosoc-direktivet, 9. juli 20015, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA- 2015-0273&language=EN

9 Opphavsrettens territorielle avgrensning Åndsverk loven Upphovsrätts lagen Urhebergesetz TONO STIM GEMA

10 Konsekvenser Kan være nødvendig med flere tillatelser for å kunne tilby åndsverk «over landegrensene» Når du tar med deg nettbrettet til et annet land, kommer annen opphavsrettslovgivning til anvendelse, kan kreve ny tillatelse I tillegg til opphavsrettens «territorialitetsprinsipp», kan det følge av avtaler mellom rettighetshavere og distributører (kan være økonomisk gunstig å dele opp markedet), eller av tekniske beskyttelsesmekanismer (jf. åvl. § 53)

11 Tiltak «Multiterritoriell lisensiering» –Direktiv 2014/26 («CRM-direktivet») –«Absolutte områdebegrensninger i strid med TEUV art. 101, C-403 og 429/08, Ny konkurransessak mot SKY UK –EU-parlamentet gir imidlertid uttrykk for at områdedeling kan være nødvendig for den audiovisuelle industri «Geoblokking» ved flytting –Forslag til forordning om «sikring av grenseoverskridende mobile innholdstjenester» («flyttbarhet»/»portability») (Com (2015) 627), 9. desember

12 Forslag til forordning om «sikring av grenseoverskridende mobile innholdstjenester» «Europeans today expect to use online content services from wherever they are in the Union» (Explanatory memorandum) Art 3 (1): «The provider of an online content service shall enable a subscriber who is temporarily present in a Membr State to access and use the online content service» Art 2 e: «online content service» omfatter audiovisuelle tjenester som nevnt i direktiv 2010/13, eller en tjeneste som har til hovedformål å gi tilgang til åndsverk (e-bøker, musikk, filmer) eller annet beskyttet materiale eller kringkastingsforetaks sendinger som tilbys –mot betaling –uten betaling dersom abonnentens faste oppholdssted er verifisert av tjenestetilbyderen

13 Forslaget til forordning – forts. Gjelder tilbud om «nedlasting» som «strømming» (fortale premiss 13), men ikke nettsider som bruker beskyttet materiale bare «in an ancillary manner» (for eksempel musikk som bakgrunn i en nettside for salg av varer) Artikkel 2 (d): «’Temporarily present’ means a presence of a subscriber in a Member State other than the Member State of residence»

14 Kravene til tjenesten – art 3 (2) jf. fortale premiss 18 «access to the same content on the same range and number of devices, for the same number of users and with the same range of functionalitites» Avvikende avtaleregulering «shall be unenforceable»/«kan ikke håndheves» (art. 5 (1)) Men: Brukeren kan måtte være forberedt på redusert kvalitet

15 Territorialitetsspørsmålet Art 4: «The provision of an online content service to, as well as the access to and the use of this service by, a subscriber in accordance with Article 3(1) shall be deemed to occur solely in the Member State of residence…»

16 Uklarheter? Hvor lenge er midlertidig opphold? Kontroll - personvernhensyn


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt og Harald Irgens-Jensen Digital indre marknad - framlegg til nye EU-reglar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google