Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lisens ! Framgangsmåte for oppdatering og kontroll av lisensierte spelarar 22/11- 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lisens ! Framgangsmåte for oppdatering og kontroll av lisensierte spelarar 22/11- 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lisens ! Framgangsmåte for oppdatering og kontroll av lisensierte spelarar 22/11- 2006

2 Kvifor lisens ?? § 8-3 Lisens og forsikring Person som skal delta i handball som spiller og/eller dommar må løse lisens fom. 1 januar det året vedkommande fyller 13 år. Det same gjelder for leder som skal føres opp på kamprapportene i NHFs seriar. Lisens løses på den måte og til den tid Forbundsstyret bestemmer. Alle spillere og dommarar plikter å være forsikra gjennom NHFs obligatoriske ulykkesforsikring. Forsikringa tegnes ved å løyse lisens. § 8-4 Medlemmers ansvar Alle spillere, dommere og ledere deltar i kamper og trening på egen risiko. Forbundet, regionar og tilslutta klubber er ikkje ansvarlig for ulykker og skader som måtte inntreffe under eller i forbindelse ved kamper, trening, reiser og møter. Person som deltar i kamp i NHFs seriar eller i kamp i NM for seniorar som spiller, dommar, lagleder eller kampfunksjonær skal ikkje sjølv eller gjennom andre, delta i veddemål som vedgår utfallet av kampen. Brudd på forbodet kan føre til tap av alle rettigheter i NHF. Utdrag frå NHF`s lover

3 Dette er ein brukarveiledning for trenere og oppmenn som skal ha kontroll på lisensierte spillere som er tilgjengelige for trening og kamp. Spelarar over 13 år som ikkje har løyst lisens til NHF skal ikkje nyttast i trening og kamp, ref NHF lover §8.3 Brukarveiledning..

4 Framgangsmåte for kontroll.. www.tysnesil.no Gå inn på: www.tysnesil.no Klikk deg vidare på linken: ”Klubbsiden log- in”

5 Du kjem inn i dette bildet.. Skriv inn brukernavn: 122300053356 Passord: -får du av kretskontakt Trykk OK

6 ..du er no inne på klubbsia til Tysnes IL Klikk på ” Personer i klubben”

7 ..du er no komen inn i registeret over personar som er og har vore registrert med lisens i Tysnes Idrettslag Enklaste måte for deg å finna dei personane du er ute etter er å klikka på ”Søking”

8 ..her er søkemotoren du då brukar Her kan du legge inn fleire forskjellige val, men lettaste måte er å leggje inn årstall i menyen for fødselsdato og val av kjønn. Merk at det er forskjellige val i nedtrekksmenyane for kvar opplysing Trykk OK

9 Søkeresultat: Her ser du no opplista alle registrerte personer på dette årstall og kjønn. Under rubrikken ”Betalt lisens” skal det stå 0607 dersom vedkommande er lisensiert for inneverande sesong Dersom det i her ikkje står 0607 har ikkje vedkommande løyst lisens for denne sesongen og kan ikkje brukast i kamp, heller ikkje i trening.

10 Kva gjer eg dersom dei ikkje har betalt lisensen ?? Under rubrikken ”Lisens KID” er det lista opp eit nummer for kvar spelar. Noter dette nummeret og lever det til vedkommande og be dei bruka dette kid nr på giroen når dei betalar i banken eller på nettbanken Etterpå skal det ikkje ta lang tid før registeret er oppdatert

11 ..men eg finn ikkje personen !! Personen kan liggja inne med feil opplysningar. f.eks feil klubb. Send ein e-post til nhf@rvn.handball.no, be om hjelp til å sjekka om vedkommande er registrert.nhf@rvn.handball.no Der legg du ved rette opplysningar så vil dei finne ut kvar han/ho er og leggja vedkommande på rett plass.

12 ..eller Dersom vedkommande nett er byrja å spele handball er det ikkje sikkert han/ho er registrert og har fått KID nr. Du lyt då leggja vedkommande inn..

13 ..leggja inn ny person.. Klikk på ” Ny ”

14 ..legg inn opplysningar..legg inn opplysningar.. Her er det viktig at du er nøye med at opplysningane du legg inn er korrekte mtp fødselsdato, namn,etternamn, stavemåtar etc. Eventuelle mellomnamn lyt skrivast etter førenamn i same rubrikken. Tlf.nr og E-post er ikkje viktige så dei kan du droppa om ikkje du har dei Trykk på ”Lagre”

15 Finn eg vedkommande no ?? Gå tilbake i registeret og søk på nytt. No skal vedkommande vera registrert og har dermed fått sitt eige KID nr som dei kan bruka i nett banken eller på ein vanleg giro Du kan og lasta ned giro frå nettet: Spørsmål om lisens og forsikring Får du andre problem ta kontakt med kretskontakten i handballgruppa..

16 …konto nr for lisensen ?? Her står adresse og kontonr som skal brukast

17 Javel.. Og så ?? Som trenar /oppmann er du ansvarlig for at dei spelarane du brukar i kamp til einkvar tid er lisensierte. Brudd på dette medfører at TIL får bot, som vert fakturert vidare til Deg....det er det minste problemet.. Ein risikerer og: 1.Skade på personar utan forsikring 2.Tap av kampar ref. Lov 3.Økonomiske problem som følgje av mangel på forsikring.

18 Etterord.. Som du no ser har dette med lisens ingen ting med Tysnes Idrettslag å gjere, det er noko som er pålagt oss frå sentralt hald. Me kan vera ueinige i dette, men det har lite for seg då me ikkje kan gjera noko. Tenk positivt, det er forsikringa vår i tilfelle skader Mvh Styret i Tynes Idrettslag November 2006


Laste ned ppt "Lisens ! Framgangsmåte for oppdatering og kontroll av lisensierte spelarar 22/11- 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google