Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 8. september 2010 Spesialrådgiver Christine Hjortland, KRD Forvaltningsreformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 8. september 2010 Spesialrådgiver Christine Hjortland, KRD Forvaltningsreformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 8. september 2010 Spesialrådgiver Christine Hjortland, KRD Forvaltningsreformen

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Mål for reformen Forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå Klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning - ulike sektorer ses i sammenheng Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger Ivareta nasjonale hensyn - bærekraftig utvikling, likeverdige tjenestetilbud og rettssikkerhet for den enkelte

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Resultatet i samsvar med intensjonene? Neppe helt, men absolutt et godt stykke på vei Regionalt demokrati er blitt styrket Større bredde i oppgavene – styrket som regional utviklingsaktør Ulike roller – skaper handlingsrom Forutsetter aktiv samhandling med kommuner, næringsliv og regional stat

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Nye oppgaver/roller fra 2010: Samferdsel – største enkeltoppgave 7 regionale forskningsfond (6 mrd) Innovasjon Norge (49% eierandel) Fagskoler – ”sørge for” og finansiering Vannregionmyndighet – 11 fylkeskomm Oppgaver på landbruksområdet og marin sektor (akvakultur mv.) Kultursektoren: Forvaltning av spillemidler

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Oppgaver forts. Miljøoppgaver: tilrettelegging for allment friluftsliv, jakt og fiske Samordning av folkehelse Styrerepresentasjon fra fk. i statlige høyskoler og kulturinstitusjoner Dessuten (fra juli 2008) ble fylkeskommunene styrket som regional planmyndighet (ny pbl.)

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Evaluering KRD vil sørge for at det skjer en evaluering av reformen

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7.


Laste ned ppt "1 8. september 2010 Spesialrådgiver Christine Hjortland, KRD Forvaltningsreformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google