Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver

2 2 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning, serviceerklæringer, utvidete åpningstider og bedre tjenester på internett Videreføre arbeidet for døgnåpen forvaltning med tilgang til elektronisk informasjon og tjenester fra det offentlige basert på brukernes premisser Øke satsingen på ny universell utformet teknologi og gjennomføre en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor Stimulere næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare Norge skal være en ledende kunnskaps- og IKT-nasjon!

3 3 FADs rolle i IT-arbeidet FAD skal: –Sette mål og retning for IT-utvikling i offentlig sektor –Være koordinator for IT-politikken, overgripende over alle sektorer Øvrige departementer har ansvar for IT-anvendelser innen de respektive fagområdene Offentlige virksomheter har generelt betydelig styringsfrihet, og felles offentlige grep krever konsensusbygging

4 4 Bruken av åpne standarder er viktig Lik tilgang til offentlige tjenester uavhengig av hvilken plattform hver enkelt velger Effektiv samhandling innen og med offentlig sektor. Interoperabilitet på flere nivåer: –Teknisk –Semantisk –Organisatorisk Reduksjon av leverandørbindinger, økt valgfrihet ved IT-anskaffelser Tilretteleggelse for åpne systemarkitekturer og økt bruk av åpen kildekode

5 5 FADs planlagte tiltak er forankret i Regjeringen 1.Utarbeidelse av en referansekatalog over forvaltningsstandarder 2.Etablering av et standardiseringsråd og prosesser knyttet til et regime for åpne standarder i offentlig sektor 3.Eventuell nedfellelse av krav til bruk av åpne standarder i aktuelt regelverk Pressemelding 7.4.06

6 6 1. Referansekatalog over standarder Formål: gi oversikt over (åpne) standarder som er anbefalte eller obligatoriske for offentlige virksomheter Målgruppe: offentlige virksomheter; private aktører Føringer: –Relevans for offentlige virksomheter generelt –Behovs- og konsekvensvurdering –Harmonisering med andre lands forvaltninger og norsk næringsliv –Gradering av anbefalinger (”godkjent”, ”anbefalt”, ”obligatorisk” etc) –Katalogen eies av FAD

7 7 2. Standardiseringsråd Oppgaver: –Utarbeide forslag til standarder som bør gjøres anbefalte eller obligatoriske for offentlig sektor –Utrede behov og konsekvenser –Legge til rette for god forankring –Harmonisere med norsk næringsliv og utenlandske myndigheter –Omfang: standarder knyttet til tekniske, semantiske og organisatoriske forhold

8 8 1. Referansekatalog over standarder (forts.) Planlagte aktiviteter: –Samle referanser til eksisterende forvaltningsstandarder (NOARK, PKI, mm) –Utrede og foreslå standarder/krav innen flere problemstillinger, for eksempel dokumentformater internettsider universell utforming Fremdriftsplan: –Første versjon av referansekatalogen klar innen utgangen av 2006

9 9 2. Standardiseringsråd (forts.) Sammensetning: –Etater og kommuner som blir berørt av vedtak om standardisering –Offentlige virksomheter med standardiseringsaktiviteter –Instanser som bidrar til å knytte rådets arbeid til internasjonale prosesser og næringslivsperspektiver Første møte trolig i slutten av juni

10 10 3. Eventuell forankring i regelverk FAD vil vurdere ulike virkemidler for å sikre at offentlige virksomheter forholder seg til forvaltningsstandarder Både gulrot og pisk kan være aktuelt Nedfelling av bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter skal vurderes Videre fremdrift vil avvente til konkrete forvaltningsstandarder er etablert på flere nye områder (ref. arbeidet med referansekatalogen)

11 11 Åpen kildekode – høringsrunden 2005 Fra forkjemperne: –Offentlig satsning på åpen kildekode er prinsipielt riktig –Kostnadseffektivt for offentlig sektor –Stimulerer norsk IKT-næring Fra pragmatikerne: –Bruk av åpen kildekode bør avgjøres i hvert enkelt tilfelle Motstridende vurderinger av kostnadsbildet Stiller krav til kompetansen i IT-avdelingene i offentlige virksomheter

12 12 Åpen kildekode – mulige tiltak Innhenting av erfaring fra åpen kildekode-prosjekter Veiledning til offentlige virksomheter som vurderer å ta i bruk åpen kildekode Systematisk oppbygging av kompetanse på området

13 13 Åpen kildekode – hvorfor satse? Alternativ og spennende innovasjonsprosess Kan ha positive effekter i forhold til læring, fordi mest mulig gjøres tilgjengelig Kan bidra til økt verdiskaping for norsk næringsliv Kan bidra positivt i forhold til utvikling i andre land

14 14 Stortingsmelding om IT-politikk Legges fram høsten 2006 Har fått innspill fra godt over 50 ulike miljøer (akademia, offentlig forvaltning, organisasjoner, næringsliv etc) Programvarepoltikk vil være et viktig tema

15 Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver


Laste ned ppt "Politikk for åpne standarder og fri programvare Linuxdagen - Oslo, 1. juni 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google