Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randesund IL Stiftet 1946. Randesund Idrettslag Vår visjon RIL er til for alle som vil RIL er til for alle som vil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randesund IL Stiftet 1946. Randesund Idrettslag Vår visjon RIL er til for alle som vil RIL er til for alle som vil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Randesund IL Stiftet 1946

2 Randesund Idrettslag Vår visjon RIL er til for alle som vil RIL er til for alle som vil

3 Våre Verdier: Samhold Mangfold Utvikling Glede Randesund Idrettslag

4 Team Randesund TEAM RANDESUND, er RIL sine samarbeidspartnere i perioden 2014-2017.

5 Fotballgruppa-Styret Styresammensetning 2015-16 Leder Jostein Akselsen Nestleder/DommereKristian Ertzeid Barneleder Mona-Linn Brackenridge Trener/kommunikasjonTrond Mæstad Arr./turnering Fredrik Melby Sportslig leder Espen Glendrange ØkonomiGerd Inger Egset Marked/lotteri Terje Borch ForeldrekontaktBram Kreunen MaterialforvalterØyvin Johnsen

6 Nytt styret blir valgt på årsmøte i mars 2016 Oppgaver og roller i styret vil settes sammen slik at det vil samsvare med NFF`s krav til ”Kvalitets klubb”. I ”Kvalitetsklubb” så ligger det 11 oppgaver som styret må belegge med en ansvarlig person i klubben. Det vil ikke si at styret må bestå av 11 personer, men oppgaver kan samles under felles tittel, eller at roller blir tildelt administrasjon eller sportslig ansatte. Med avganger i år, så ønsker styret seg nye personer som kan være med å bidra til Samhold, mangfold, utvikling og glede i RIL. Fotballgruppa-Styret

7 En forelder i klassen må ta initiativet og sette opp en liste over spillere som vil vær med på fotball. Denne listen sendes til klubbkontor@randesundil.no og skal inneholde følgende:klubbkontor@randesundil.no Fullt navn Adresse Fødselsdato Foresatte Kontaktinfo foresatte ( tlf og e-post ) Klasse/gruppe og Skole Det samme gjelder for trenere og foreldrekontakter. ( bortsett fra kontaktinfo foresatte… ) Hvordan starte fotballag?

8 Når klubben har mottatt denne listen, vil dere motta en e-post hvor dere får tildelt lagnavn. For eksempel G7-04. Gå deretter inn på hjemmesiden til RIL www.randesundil.no og videre på siden til fotball. Her ligger det påmelding serie 2016. www.randesundil.no Frist for påmelding er 24.02.2016 Når denne er fylt ut og sendt inn, er dere påmeldt i serien. Da er det bare å vente til kretsen er klar med serieoppsettet. Dere vil få melding når dette er klart. Hvordan starte fotballag?

9 Felles for begge er at det skal leveres en utfylt politiattest til klubbkontoret. Klubbkontoret sender denne inn, men den kommer i retur til den søknaden gjelder. Denne må så fremvises for klubben igjen. Det ligger link til politiattest på hjemmesiden. På hjemmesiden ligger sportsplanen til RIL (under revisjon) hvor oppgaver og forventninger står beskrevet. Vi går kort igjennom: Hva kreves av trenere/foreldrekontakter

10 Skape en trygg, inkluderende og utviklende arena for barna. Fremstå som en tydelig leder som representerer klubbens og NFF’s verdier. Tilrettelegge for et sportslig opplegg som er i tråd med klubbens retningslinjer. Bygge samhold, respekt og toleranse i laget. Trener-forventninger

11 Stille med riktig utstyr i god tid før trening og kamp. Vise respekt, toleranse for sine lagkamerater/lagvenninner. Spillere-forventninger

12 Skape engasjement og interesse rundt laget. Velge foreldrekontakt til å bistå trener med administrative oppgaver. Gjennomføre sosiale tiltak som kan være med på å styrke samholdet i laget. Sørge for å hjelpe barna med å møte klubbens forventninger Foreldre-forventninger

13 Sikre overgang fra barneidrett til fotball. Sikre gode rammebetingelser for de ulike lagene. Herunder treningsfasiliteter, trenings- og kamputstyr. Klubben-forventninger

14 Gjennomfører treninger i henhold til tildelte treningstider. Melder laget på minst 2 turneringer. ( 1.Mai og Sebracup) Holder aktivitetsnivået oppe gjennom hele året. Gode baller og utstyr gjøres tilgjengelig. Deltar på utviklingstiltak i klubb- og kretsregi. – I løpet av 2014 vil det bli obligatorisk for alle trenere å ha gjennomført kurs: Barnefotballkvelden. (arr. Ril) Tilrettelegger for at alle spillere får oppleve glede, mestring og utvikling gjennom at alle får spille/delta like mye. Trener-tiltak

15 Stille på trening for å ha det gøy og lære. Spiller-tiltak

16 Gjennomføre årlige foreldremøter i begynnelsen sesongen. Gjennomføre 1 sosial samling hvert halvår. Danne et støtteapparat rundt laget med ulike funksjoner som foreldrekontakt, dugnadsansvarlig etc. Opptre i tråd med klubbens og NFF’s retningslinjer for god foreldreoppførsel i forbindelse med treninger, kamper og andre tilstelninger i klubbens regi. Foreldre-tiltak

17 Foreldre inviteres til informasjons-møte i februar. Skolenes informasjonskanal benyttes også slik at alle foreldre for 6- åringene i Randesund får invitasjon til informasjonsmøte i februar. Inspirasjonssamling med faglig påfyll gjennomføres i mars for interesserte trenere/foreldre. Klubben-tiltak

18 Lagene meldes på i kretsserie og tildeles treningstid. Utgifter i forbindelse med inntil 2 turneringer årlig dekkes. (maksbeløp i henhold til fotballstyrets retningslinjer) Klubben-tiltak

19 Kontaktleddet mellom spillere, trenere, lagledere/oppmenn og foreldrene til spillerne på laget. Bidra til å skape en positiv holdning til klubben, laget og spillerne. Motiverer foreldre til å stille opp for laget. Administrere inntektsbringende tiltak som klubben pålegger laget eller de tiltak som laget selv tar initiativet til. Dette kan være ulike arrangementer, dugnader, loddsalg, turneringer eller annet, alt etter klubbens retningslinjer. Foreldrekontakt

20 Ansvarlig for lagets egen økonomi. Ansvarlig for å ajourholde lagsliste med navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og annen relevant informasjon for hver spiller. Medansvarlig for møter med lagets foreldre sammen med lagleder/oppmann. Ansvarlig for å arrangere en eventuell avslutningsfest for laget etter sesongslutt. Et slikt arrangementet skal være etter klubbens retningslinjer. Foreldrekontakt

21 Januar: Medlemskontingent Feb/mars:Påmelding serie innen 1/3 Mars: Årsmøte Søknad nye treningstider -Sommer April: Utlevering av drakter og utstyr Treningsavgift Mai:Seriestart og 1.mai-turnering September:Sebracup Okt:Rekelotteri Innlevering av drakter Søknad nye treningstider -Vinter Årshjul barnefotballen

22 Husk: Riktig e-post adresse! Da holdes du oppdatert om hva som skjer. www.randesundil.no Randesund Idrettslag


Laste ned ppt "Randesund IL Stiftet 1946. Randesund Idrettslag Vår visjon RIL er til for alle som vil RIL er til for alle som vil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google