Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER Revider des.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER Revider des.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER Revider des.2015

2 Så snart en ansettelse er godkjent av styret i NGTF blir det et planmøte mellom Landslagskoordinator / TK og klubber/trenere med utøvere på Jr. og Sen. Landslag. - ETG oppløses i nåværende form. -Landslagskoordinator velger sin samarbeids form -Frivilligheten blir like viktig i årene fremover - Landslagskoordinatoren blir en del av TK i saker som har med Landslag å gjøre.

3 Målsetning med strukturen Rød tråd i arbeidet med å heve nivået fra rekruttlag til seniorlag Utvikle elitekultur mtp trenere og gymnaster – Skape gode treningsarenaer/kultur Systematikk og mengde Fysiske standarder – Medisinsk støtteapparat utvikles i det lange løp – Bidra til kunnskap om Kosthold/ernæring Mental trening

4 Rekruttlag Juniorlag Seniorlag Utviklingslag Teknisk Komité Turn Kvinner Landslags koordinator Toppidr. gr. TM- TK-RG NGTF’s styre

5 Seniorlandslag Ca 10 gymnaster (avhengig av D-nivå) Antall samlinger: 2 saml av 5-6 dgr (juni og august) Helgesamlinger (varierer etter årsplan)2-4 pr.år, I forkant av mesterskap.

6 Juniorlandslag Ca 10 utøvere (avhengig av D nivå) Antall samlinger: 2 saml av 5-6 dgr (juni og august) Helgesamlinger 2-4 i året(varierer etter årsplan) I forkant av mesterskap.

7 Utviklingslag Ca 10 stk (avhengig av nivå) Junior og senioralder 2 samlinger pr år 5-6 dgr (juni og august)

8 Rekruttlag Ca 15 utøvere (avhengig av nivå) Alder 11-12 år 2 samlinger 3-5 dgr pr år (juni og august) Test samling 3. helg i desember hvert år.

9 Trenerteam Seniorlag 2016 Landslags koordinator Ressursperson Trenere fra klubbene med utøvere på laget

10 Trenerteam Juniorlag 2016 Landslags koordinator Ressursperson Trenere fra klubbene med utøvere på laget

11 Trenerteam Utviklingslag 2016 Landslags koordinator organiserer og Forespør trenere til samlingene

12 Trenerteam rekruttlag 2016 Teamleder/ressursperson – Liliana Buer Hovedansvarlig trener: – Cosmin Mica Trener – Lill Anita Husby Klubbtrener – 1 pr samling forespørres om å jobbe denne spes saml

13 Uttak til lagene SR/JR/UTV FIG konkurranser i Norge NM junior og senior (Stige gymnaster kan ikke tas ut) Internasjonale mesterskap (Nordisk, EM, VM, Challanger Cup, NEM) Snitt D karakter (jr, sr) det kan variere fra år til år, defineres pr.år. Oppfyller kravene til: – Treningsmengde – Nødvendige fasiliteter og trenerressurser – Klubbfilosofi tillater satsning på dette nivå – Klubbene må legge til rette økonomisk for en slik satsning – Treningskultur – Holdninger – Ressursgrunnlag – Utviklingsmuligheter

14 Uttak forts. Landslagene tas ut pr. 1. januar basert på resultat historien året før. Første års junior kan kvalifisere seg inn etter å ha deltatt i 1. FIG konkurranse. (Kan ikke være stige gymnast i kalenderåret) Junior/senior inn – etter vårens FIG konkurranser hvis utvikling som tilsier det/ bytte lag før 1. store samling (juni) 2. års junior og eldre må ha deltatt i min. 2 FIG konk. Beste 4- kamp resultat teller. Enkeltapparat utøvere som representerer Norge i mesterskap vil få tilbud om plass etter uttak/representasjon. Rekruttlag inn/ut etter fysisk test desember Uttak rekruttlag

15 Uttak til representasjon LAG: Utvalgte FIG konkurranser Utregning og kravene ligger på nett, nytt for hvert år.

16 Uttak til representasjon forts. INDIVIDUELT: Utvalgte FIG konkurranser 4-kamp resultat Enkeltapparat utøvere må ha potensial til å komme til finalen for å få delta i EM eller VM Utregning og Krav ligger på nett, nytt for hvert år.

17 Uttak Rekruttlag Fysisk test 3. helg i desember hvert år Element test som vil være veiledende for nivået. Både fysisk test og elementene ligger på nett Utøvere som IKKE deltar på testen av godkjente grunner kan bli vurdert ut ifra FIG konk for 11-12 år

18 Forutsetninger for deltakelse Ved at klubbene takker ja til plassen vil de også si ja til følgende forutsetninger: Styret må vedta at man ønsker å delta på en slik satsning med de krav som er stilt Klubbene/foresatte må ha medisinsk oppfølging av utøverne ved behov Respekt for strukturen og modellen. Treningsarbeidet i klubben må foregå etter samme prinsipp som landslagene. Treningsmengde: JR/Sr = min 20 timer i hall – 6 dgr Utv lag = min 5 dgr trening hvorav 4 i hall -18 timer Rekruttlag = min 4 dgr hall – min 12,5 timer i hall (anbefalt 18 t/uke)

19 Inn - ut Evaluering av gymnastene og gruppene foregår kontinuerlig, og det betyr at man kan komme inn eller miste plassen i løpet av ett kalenderår. Men man er inne i gruppen minimum et halvt år av gangen med mindre spesielle tilfeller oppstår.

20 -Klubber med Landslagsutøvere søker om deltagelse i Challager Cup og FIG godkjente konk. Toppidrettsgymnastene blir prioritert. -Deltar utøvere i invitasjonskonkurranser skal det meldes inn til NGTF/TK før avreise. Alder må ligge innenfor Barneidretts bestemmelsene. -Uttak av dommer skal gå gjennom Dommerutvalget. Klubben gir beskjed til Forbundskontoret om dommer skal med. Uttakskriterier Challanger Cup+invit.konk

21 Ved skader /sykdom Klubben sender inn legeattest til forbundskontoret I forhold til uttak vil hvert enkelt tilfelle bli individuelt vurdert Landslags koordinator holdes løpende orientert om andre medisinske forhold det trengs og tas hensyn til i forbindelse med samlinger og mesterskap.


Laste ned ppt "LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER Revider des.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google