Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpeedUp Redusert gjennomføringstid i komplekse prosjekter innenfor bygg og anlegg. Agnar Johansen Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpeedUp Redusert gjennomføringstid i komplekse prosjekter innenfor bygg og anlegg. Agnar Johansen Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpeedUp Redusert gjennomføringstid i komplekse prosjekter innenfor bygg og anlegg. Agnar Johansen Prosjektleder

2 SpeedUp -BIA prosjekt 2014-2018 - ramme pr nu Kostnads ramme 49,5 mill (eks Phd er som er knyttet til prosjektet) http://www.prosjektnorge.no 2

3 Forsinkelse koster penger og raskere gjennomføring kan også være billigere ! Publisert TU. no 17. august 2015 kl. 13:21 - Oppdatert 17. august 2015 kl. 13:57

4 Hva påvirker varigheten på et prosjekt og hva er egentlig optimal varighet?

5 Tidstyver og flaskehalser

6 Tidstyver og flaskehalser – mulig grunner til at et prosjekt tar lengre tid en nødvendig Stor spørreundersøkelse gjennomført h2014 og vår 2015 –Ca 230 svar fra våre deltagere kom inn –Ca halvparten er fra offentlig sektor og halvparten fra privat. –Hovedgrunner i planfase og gjennomføringsfase –Forslag til tiltak for å redusere problemet med tidstyver og flaskehalser Flaskehals er en begrenset ressurs som på grunn av sin begrensede mengde, skaper begrensninger i produksjonsprosessen. –I denne undersøkelsen ble eksempelvis "sen beslutningstaking fra prosjektledelsen eller prosjekteier" eller "arbeidsbelastning på prosjektleder" beskrevet som flaskehalser. Tidstyv er alle driftsforhold som reduserer produksjonskapasitet. –I denne undersøkelsen ble eksempelvis "ustrukturerte møter" eller "uklare krav fra prosjektledelse" ofte nevnt som tidstyver.

7 Tidstyvene Offentlig og Privat 7 Styring og ledelse Kvalitetsutfordringer og feil Administrasjon og byråkrati Kommunikasjon Beslutninger Venting Manglende Kapasitet Programvare Arbeidsforhold Bruker

8 Flaskehalser Offentlig og Privat 8 Beslutninger Styring og ledelse Eier/Bruker Manglende kapasitet Kommunikasjon Venting Forsinket/svak prosjektering Administrasjon og byråkrati Programvare Sikkerhet Kvalitet/feil

9 Tidstyver og flaskehalser – noen funn De fleste tidstyvene i prosjekter kan relateres til (1) ledelse og koordinering, (2) administrasjon og byråkrati, samt utfordringer knyttet til (3) Kommunikasjon og (4) Kvalitet og feil. Disse kategoriene summerer seg til 69% av alle tidstyver. De hyppigste nevnte flaskehalser relaterer seg til (i) Beslutninger (ii) ledelse og koordinering (iii) Kapasitetsmangel (iv) Eier/ bruker- utfordringer (spesielt ifm. offentlige krav). Samlet var de viktigste årsakene til forsinkelser relatert til ledelse og koordinering samt beslutningsutfordringer.

10 Hva er egentlig raskt og hvor raskt er det egentlig mulig og hensiktsmessig å gjennomføre prosjekt ? For kunne svare på dette må vi samle inn referanse tall fra gjennomført prosjekt. Dette gir ikke svar på : -Hvor raskt prosjektene egentlig var planlagt gjennomført -Hvorfor et prosjekt fikk stans eller ble forsinket - Hvor raskt prosjektet kunne vært utført

11 2-spalte layout Bruker prosjekter med lang planleggingstid mindre tid på gjennomføring? Hvor raske/trege er prosjektene som overskrider styringsrammen? Er de prosjektene som meldes forsinket trege – eller har de bare stram plan? Er det variasjon i planleggingstid mellom ulike oppdragsgivere/dep? Tidsdata Analyser Generell fordeling av tidsbruk * Hvordan påvirkes prosjekt tiden av –Størrelse? –Kontraktsform? * –Finansieringsform? –LEAN? –Flere «år i skuffen» –Modulbygging –Type arbeid (nybygg vs rehab)

12

13

14 Studentaktivitet – prosjekt- og masteroppgaver – PhDer Utdanning av studenter er en av prosjektets viktigste oppgaver –26 Prosjekt og master oppgaver er så langt ferdigstilt pr 2015 –Se vår hjemmeside for detaljer SpeedUp har lagt til rette for økt satsning på phd utdanning med fokus på prosjektledelse ved NTNU. –9 phd er så langt knyttet til SpeedUP –Praksissnære Phder - datainnsamling, analyser og paper sammen med SpeedUPs forskere og deltagerbedrifter

15 Innsatsområder 2015- (Plan og gjennomføringsprinsipper)

16 Hva har man i hemmeligskuffen? Innsatsområdet nr 1 Verktøykasse – tidsplanlegging og tidsstyring

17 Innsatsområdet nr 3 sanntidsdatafangst 17

18

19 Innsatsområde 4 : Oppstartsprosess Team Kick off (Forsvaret) / Kick Start (Reinertsen) / Planuke Bundebygg 19

20 Publisering 2014 – 2015 (http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=786)http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=786 Publisert 2014-2015 Knowledge Transfer – a Means to Manage the Interplay Between Changes and Time-usage in Construction Projects SpeedUp - Hvordan få raskere og mer effektive prosjekter Managing cost and time in a large portfolio of projects Time-Thieves and Bottlenecks in the Norwegian Construction project Barriers and Challenges in Employing of Concurrent Engineering On The Need For Iterative Real Estate Projects Models - Applying Agile Methods In Real Estate Developments Evaluation and learning – Experiences from a construction project in Norway Why is it difficult to exploit opportunities in projects? Value of uncertainty – The lost opportunities Project Evaluation Holistic Framework – Application on Megaproject Case When Stakeholders Shape Successes or Bring Failures – A Case Study of an Algerian Highway Megaproject Gap analysis for Sustainable Project Management "The Fast and the Fantastic" - Time-Cost Trade-offs in New Product Development vs. Construction Projects Categorization of organizational factors and their impact on project performance Need for Speed: Framework for Measuring Construction Project Pace The Black Swan – Knowing the unknown in projects The concept of value for owners and users of buildings- A literature study of value in different contexts Controlling of a multibillion project portfolio - milestones as key performance indicator for project portfolio management* What determines the right project duration – is faster better? (Egos2016) Remedies for Managing Bottlenecks and Time-Thieves in Norwegian construction projects (Euram2016) PESTOL – Framework for “Project Evaluation on Strategic, Tactical and Operational Levels” * (IJISPM 2106) Value of uncertainty – The lost opportunities* (IJPM 2016) The Black Swan – Knowing the unknown in projects* (Procedia Social and Behavioral Sciences 2016) What kind of delays do Project Managers claim to be most likely, a survey from Norwegian Construction Projects (Samme) Need for Speed: Framework for Measuring Construction Project Pace (Samme) Categorization of Organizational Factors and their Impact on Project Performance (Samme)

21 PhD-kandidater Jobber med en Doctor philos i samarbeidet med SpeedUp Nærings Phd – samarbeider med Oscar og SpeedUP

22 Ønsker dere å vite mer om SpeedUp se vår hjemmeside http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=635 http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=635 Lykke til med resten av dagen Agnar.Johansen@sintef.no 22


Laste ned ppt "SpeedUp Redusert gjennomføringstid i komplekse prosjekter innenfor bygg og anlegg. Agnar Johansen Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google