Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS petroleum Kompetanseprosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS petroleum Kompetanseprosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS petroleum Kompetanseprosjekter
Beslutningsstøtteverktøy Endring - teknologi - organisasjon Feiltoleranse –barrierer - sårbarhet Sikkerhetskultur Arbeidsmiljø og helse

2 Hovedaktiviteter Beslutningsstøtteverktøy
Operasjonell risikoanalyse. Barrierer Prosjektleder Jan Erik Vinnem Styring. Økonomi og sikkerhet. Usikkerhet. Prosjektleder Hermann Wiencke Dybdestudier. Risikoanalyse for høyrisikoaktiviteter, risikoakseptkriterier, …

3 BIP-er Aktivitetsindikatorer, Statoil, RF,SINTEF,…
Risikokommunikasjon, Statoil, Hydro,… Human factors i risikoanalyse, DNV, RF HMS-indikatorer, OLF, RF,…. Sikkerhetsindikatorer offshore, HYDRO, SINTEF, DNV Morgendagens risikoanalyser, Norsk Hydro, SINTEF

4 Stortingsmelding nr. 7 om HMS
Hensynet til HMS blir ikke godt nok ivaretatt i plan- og beslutningsprosessene Verdien av fleksibilitet og robusthet ikke tas tilstrekkelig hensyn til

5 Angrepsmåte Prosjekt cases i næringen (valg av konsept, designløsninger, osv.) Hva slags analyser og vurderinger gjøres? Hvilke andre faktorer påvirker beslutningene? Hvordan kommer sikkerhet ut? Forbedringsområder? Hva sier teorien? Sikkerhet Økonomisk og beslutningsorientert Problemklargjøring klar sommeren 2003

6 Alternative løsningsforslag (konsepter, designløsninger,osv.)
Gjennomførbarhet Økonomi Investering Driftsutgifter Produksjon og levering Strategiske vurderinger Renome HMS

7 Analyser, … (estimater, risikotall, osv. )
Beslutningstakers gjennomgang og vurdering Beslutning

8 Beslutninger under usikkerhet
X= framtidig inntekt Y= antall mulige drepte som følge av ulykker X, Y er ukjente ved beslutningstidspunkt EX = forventet inntekt EY = forventet antall drepte

9 Er bruk av forventningsverdien ”riktig” strategi?
Hvordan tar en hensyn til usikkerhet/vilkårlighet? E[Y|K] Vekt Y (drepte) i forhold til X (inntekt)?

10 Risikoakseptkriterier
EY < z ALARP

11 Kost/nytte-analyser Forventet NPV
Forventet kostnad / forventet antall sparte liv Synliggjøre alle sikkerhetsmessige effekter?

12 Forventet nytte Eu(Y,X,…)
I praksis EY, EX, … Usikkerhet? Nytte?

13

14 Klargjøring Prinsipper for håndtering av usikkerhet i prosjekter
HMS i dette bildet Bruk av forventingsverdier Bruk av E [NPV], synliggjøring HMS-effekter

15 Stortingsmelding nr. 7 om HMS
Hensynet til HMS blir ikke godt nok ivaretatt i plan- og beslutningsprosessene Verdien av fleksibilitet og robusthet ikke tas tilstrekkelig hensyn til

16 Arbeider 2002 Risk assessment for offshore installations in the operational phase. ESREL 2003  Use of risk acceptance criteria in the Norwegian offshore industry. Dilemmas and challenges. ESREL 2003 On the economic value of safety. ESREL 2003 Structured approach to risk indicators for major hazards in the offshore petroulem industry.ESREL 2003 Risk assessments for high risk activities.To appear 2003 Drøfting av forholdet mellom økonomi og sikkerhet. Studentprosjektrapport. Risikoindikatorer. Studentprosjektrapport.


Laste ned ppt "HMS petroleum Kompetanseprosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google