Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ditt valg Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon _____________________________ Bygg-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ditt valg Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon _____________________________ Bygg-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ditt valg Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon _____________________________ Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

2 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: – Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) – Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

3 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

4 13 utdanningsprogram 5 studieforberedende Studiespesialisering, med ulike alternativer – Studiespesialisering (alle skoler) – IB ( KKG) – Forskerlinje (Vågsbygd) nytt tilbud i år Idrettsfag (KKG og Noroff) Musikk, dans og drama (Vågsbygd) Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

5 |

6 Utforskende og virkelighetsnær

7

8 Hvem bør søke? Elever bør søke Forskerlinja dersom de: – Er interessert i naturfagene – Synes matematikk er spennende – Liker å jobbe i team – Ønsker å bidra til et godt læringsmiljø – Har gode arbeidsvaner

9 Hva er en forskerlinje? Eleven vil bli en del av et godt læringsmiljø der alle bidrar i samme klasse over 3 år. Vi legger stor vekt på å utvikle et godt klassemiljø hvor det er tett samarbeid mellom elever og lærere og mellom lærerne i de forskjellige fagene (lærerteam). Realfagene integreres der det er sammenfallende temaer, slik at du kan se sammenhengen mellom fagene gjennom tverrfaglig undervisning ved felles læreplanmål. Der det er hensiktsmessig vil de obligatoriske fagene trekkes inn i realfagene for å gi deg styrket kunnskap og for å spare deg for dobbelt arbeid. Eks. 1 prøve = Karakter i 2-3 fag. På «forskerlinja» vil du få en praktisk tilnærming av realfagene gjennom forskningsprosjekter og faglige ekskursjoner i og utenfor nærmiljøet. «Forskerlinja» vil ha et nært samarbeid med UIA og lokalt næringsliv i Kristiansand. Alt dette ønsker vi skal gi deg bedre muligheter til å oppnå gode resultater både i realfagene og de obligatoriske fagene. Vi gir deg også mulighet til å ta et fag på universitetsnivå i VG3 dersom du ønsker det. Dette faget kan gi deg studiepoeng etter fullført videregående skole.

10 IB-linja på KKG

11 Generelt om IBIB IB-programmet er et krevende 2-årig studium hvor det meste av undervisninga foregår på engelsk. Elevene velger fordypning i realfag, samfunnsfag eller språkfag Studiet passer best for motiverte elever og også for elever som skal studere i utlandet. IB er et tilbud på KKG i Vg2 og Vg3 for alle elever i Vest-Agder

12 Toppidrettssatsing på Kristiansand Katedralskole Gimle fra neste høst 2016 Det skal startes et tilbud med en klasse på Vg1 Studiespesialisering med toppidrett på Kristiansand katedralskole Gimle fra neste høst. Dette tilbudet videreføres med Vg2 fra skoleåret 2017-2018 og Vg3 fra 2018 – 2019. Dette ble enstemmig besluttet i et møte i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning i dag. Det finnes mange elever i videregående skole i regionen som er dyktige idrettsutøvere på toppnivå og som har ønske om både å drive med idretten sin i et faglig miljø på skolen og samtidig få spesiell studiekompetanse innen realfag. Dette har ikke Vest-Agder fylkeskommune kunnet tilby hittil. Disse elevene har måttet velge mellom studiespesialiserende med realfag eller idrettslinja. Løsningen for mange av disse elevene kan være et tilbud på Kristiansand Katedralskole Gimle med en kombinasjon av toppidrett og realfag. Dette er samme modell som Norges toppidrettsgymnas eller Wang toppidrett har, med trening hver morgen, men som ellers gir samme kompetanse som studiespesialiserende med programområde realfag.

13 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk, med to alternativer på Vg1: –Design og håndverk –Medieproduksjon Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3

14 Side 14 13 utdanningsprogram 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Gjelder for skoleåret 2016–2017

15 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse

16 Generell studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogrammene for: Idrettsfag MDD Studiespesialisering MK medier og kummunikasjon Kunst, design og håndverk Naturbruk med studieforberedende VG3

17 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke Du får vitnemål som dokumentasjon når du har – fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole Du får vitnemål som dokumentasjon når du har – fullført fag og bestått fastsatt opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) – fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift – bestått fag- eller svenneprøven ved slutten av læretiden (da får du også fag- eller svennebrev) Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

18 Påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

19 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg – programfag som hører til programområdet du har valgt – programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg – felles programfag som hører til programområdet ditt – prosjekt til fordypning som du kan bruke til fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

20 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (336 årstimer) Felles programfag (477årstimer) 56 Norsk Prosjekt til fordyping ( 168 årstimer) 84 Engelsk-fordyping i lærefag/yrkesfag 56 Naturfag -fellesfag fra Vg3 til generell studieskomp 84 Matematikk- felles i fremmedspråk 56 Kroppsøving- programfag fra studiespes. utdanningsprogram

21 Hvilke rettigheter har eleven? Du som går ut av grunnskolen, har rett til inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram – men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt – men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

22 Flere rettigheter? Du som går ut av grunnskolen, har rett til ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg – men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten to pauseår underveis i videregående opplæring – men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 år

23 Hvor kan man gå på skole? Primært skoler i eget fylke – men ingen fylker tilbyr alle programområdene Skoler i nabofylker – for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud – kan søkes uansett hvor i landet du bor – karakterene dine avgjør om du kommer inn Skoler i andre fylker enn ditt eget – hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg

24 Hva er MinID? Hvordan søker du? Du søker og svarer på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: – 1. mars for ordinært inntak – 1. februar for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering) Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no I sommer får du påminnelse via SMS når du skal svare på tilbud om plass/ventelisteplass på vigo.no Kryss av for ; Ja på forhåndssvar MinID er én av tre elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på offentlige tjenester på Internett (blant annet vigo.no).

25 Tips Hvordan bruker du MinID? Du får brev med PIN-koder til MinID til din folkeregistrerte adresse ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere) Første gang du bruker MinID trenger du: – fødselsnummer (11 siffer) – PIN-koder fra kodebrev Du legger inn selvvalgt passord, mobilnummer* og e-postadresse Neste gang du bruker MinID trenger du: – fødselsnummer – selvvalgt passord – kode som kommer på SMS* Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID i god tid før søknadsfristen Hjelp til MinID? Kontakt brukerstøtte 800 30 300 brukerstotte@difi.no Les mer på vilbli.no * Har du ikke mobiltelefon må du bruke PIN-koder fra kodebrevet hver gang du skal logge inn på vigo.no med MinID

26 Nyttige tips og råd Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme – svar på forhånd på vigo.no – sørg for at andre svarer for deg Du kan miste plassen hvis du – ikke svarer til riktig tid – ikke møter første skoledag Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen – ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

27 Mer informasjon Se nettstedet vilbli.no Spør rådgiver på skolen din Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Besøk videregående skoler Snakk med forskjellige yrkesutøver Åpen skole i uke 5

28 Hospiteringsdager Eleven får anledning til å besøke den linja som er pri 1 på dette tidspunktet 1. eller 2. desember

29 ÅPEN DAG Kristiansandsregionen har gode og varierte skoletilbud – både for ungdom som vil ta høyere utdanning og de som satser på spesialisert yrkesopplæring. Vi åpner dørene og inviterer ungdomsskoleelever, foresatte og andre interesserte til å se valgmulighetene som finnes! 27. og 28. januar har disse skolene åpen dag kl. 17–20: Tangen, Kvadraturen, Søgne 27.01 KKG, Vennesla, Vågsbygd 28.01


Laste ned ppt "Ditt valg Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon _____________________________ Bygg-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google