Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMEN VÅR 2013 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMEN VÅR 2013 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMEN VÅR 2013 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark

2 Melding om sentralt gitt skriftlige trekkfag Onsdag 15. mai kl 0900 i vestibylen Du får vite: ◦Hva du skal opp i ◦Skriftlig eksamen i hovedmål ◦To skriftlige trekkfag for SSP- elevene ◦Ett skriftlig trekkfag for påbyggingselevene ◦Eksaminandnummer ◦Hvor du skal sitte ◦Eksamensdato Melding gis ikke over telefon

3 Følg med! 1 i standpunkt: møt på eksamen IV i standpunkt – klagerett – møt på eksamen (eventuell eksamenskarakter holdes tilbake) Kontakt umiddelbart kontoret hvis: ◦Du ikke er trukket ut to skriftlige fag i tillegg til norsk ◦Eventuelt ett skriftlig fag i tillegg til norsk hvis du elev på påbygg. ◦Du er trukket ut i feil fag ◦Du er usikker på om du har fått tilrettelegging som du har krav på

4 Forfall eller sykdom Meld fra om sykdom til skolen senest 08.00 den dagen du skal ha eksamen Lever legeattest innen kl. 15.00 samme dag Syk under eksamen – tilkall tilsynsvakt. ◦Rektor kan gi inntil èn time ekstra tid til å fullføre ◦Ved avbrudd: lever legeattest innen kl. 15.00 samme dag Ved legeattest har du rett til utsatt prøve på høsten Syk; Nytt trekk

5 På eksamensdagen! Oppmøte - Tid ◦Oppmøte senest kl. 08.30 ◦Identifikasjonspapirer ◦Eksamenstid 5 timer (kl 0900 -1400) + eventuell ekstratid ◦15 min til å klargjøre oppgaven Besvarelsen ◦Skal være anonym ◦Leveres vanligvis elektronisk ◦Lagre leveringskvittering på egen PC Regler under eksamen ◦Forbudt å låne av andre ◦Fusk eller forsøk på fusk ◦Forbudt med snus ◦Ikke lov å forlate lokalet uten avklaring med eksamensvakt ◦Sitte på tildelt plass Innlevering ◦Kontroller alle ark ◦Gi signal til tilsynet ◦Vent på klarsignal fra tilsynet

6 Hjelpemidler Alle hjelpemidler tillatt, unntatt kommunikasjon med: ◦Internett ◦Mobil - skal være avslått og leveres inn ◦Andre elever ◦Oversettelsesprogram Du må selv sørge for å ta med nødvendige hjelpemidler Privat PC er ikke tillatt

7 Fusk eller forsøk på fusk Å gi eller prøve å formidle hjelp til andre er å anse som fusk Å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt etter at oppgaven er delt ut er å anse som fusk Ved fusk bortfaller standpunktkarakteren – ny eksamen tidligst neste vår

8 Melding om muntlig eksamen Oppslag i vestibylen kl 09.00 – se tabell Oppmøteplikt! MeldingHvem?Eksamen Torsdag 6. juni Vg3 SSP pulje 1Mandag 10. juni Fredag 7. juniVg3 SSP pulje 2Tirsdag 11. juni Mandag 10. juni Vg2 SSS(salg,service og sikkerhet) Onsdag 12. juni Tirsdag 11. juni Vg1 SSP/1SSS og Vg2 SSP og SSR (reiseliv) Torsdag 13. juni Onsdag 12. juniVg3 SSP og 3PB pulje 3Fredag 14. juni

9 Klageordninger Ordinær klagefrist: 10 dager etter at resultatet er gjort kjent ◦ Gjelder både standpunktkarakterer og skriftlig og muntlig eksamenskarakterer ◦ For hurtigklage på standpunkt og eksamenskarakter, egne datoer Klager fremsettes skriftlig (benytt egne skjemaer for dette) Årsak bør oppgis, bortsett fra til sentral offentlig skriftlig eksamen Ved muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil

10 Viktige datoer! 30. mai På ettermiddagen Offentliggjøring av standpunkt for Vg3 og 3PB på skolearena. Husk 10 dagers klagefrist. Se for øvrig på skolens hjemmeside om regler for klage på karakterer: http://www.eikeli.vgs.no/sok/?q=klagefrist 5. juni Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2. 10. juniKl 15.00 Klagefrist for standpunktkarakter, Vg3 + 3PB. Hurtigklagene blir avgjort i begynnelsen av juli, og evt. nytt vitnemål vil kunne lages innen frist til samordna opptak 19. og 20. juni Fellessensur offentlig skriftlig eksamen. Karakterene blir offentliggjort på skolearena etter hvert som de kommer inn. (eventuelle klager må leveres skolen så fort som mulig) 19. juni Innlevering av utlånsbøker til bibliotek. Se egen plan. Siste frist for tømming av bokskap og vasking av pc eventuelt innlevering av pc 20. juni Kl 18.00Avslutning om kvelden for elever og foresatte i Vg3 og 3PB, med utdeling av testvitnemål

11 Flere viktige datoer! 26. juni Kl 13.00 – 14.00 Vg3 og 3PB kan hente Vitnemål/ kompetansebevis Vg1 og V2 kan hente kompetansebevis 26. juniKl 14.00 Klagefrist for karakter offentlig skriftlig eksamen(hurtigklage) 2. juliKl 15.00 Klagefrist standpunktkarakterer Vg1 + Vg2 24. juni til 12. juli Kl 09.00 – 15.00 Skolen er bemannet vedr. henvendelser om vitnemål, karakterer, klager etc. 12. juli Absolutt siste frist for innsending av vitnemål til samordnet opptak (Det må da sendes papirkopi til lærested) 15. juli – 26. juli Skolens kontor holder stengt

12 Eksempel på utfylt innføringsark Ark nr.: - 1 - Antall svarark : 7 Utdanningsprogram : SSP NVB-kode: NOR1211 Kandidatnr : PAS kandidatnr : EIK0001 Skolen navn/Skolens namn (stempel) Eikeli videregående skole Eksamensdato: 19.05.2010 Fagnavn/Namn på faget : Norsk hovedmål Gruppe: 3STA Innføringsarket blir sendt dere på ITL og blir også lagt ut på ITL – fag – Eikeli Elever – Eksamensmappe. Dere må ha lagret innføringsarket på egen PC før eksamen starter


Laste ned ppt "EKSAMEN VÅR 2013 Viktige datoer På eksamensdagen Eksempel på utfylt innføringsark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google