Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

l DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. l Brukeren skal også kunne foreta enkle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "l DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. l Brukeren skal også kunne foreta enkle."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 l DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. l Brukeren skal også kunne foreta enkle statistiske operasjoner på serien, som å finne ukes-middel, måneds-maksimalverdier eller middel over flere års målinger. l Resultatet av disse hentingene skal kunne vises som plott eller som formaterte tabeller l Det er også mulig å lagre resultatene på fil, sende til skriver eller lagre på en arbeidstabell. (Se dokumentasjonen om arbeidsserier.) l NB: Denne presentasjonen viser ikke all funksjonalitet, kun det som er ansett for viktig for å komme i gang med programmet. DAGUT

3 Utseende til DAGUT Hovedvindu og menyer. Det første en gjerne gjør etter å få opp vinduet er å hente inn en eller flere serier. Det gjøres ved å trykke på en knapp der det står ”hent”. Hver linje representerer en serier, og den måten den skal hentes på. Denne ’scroll-baren’ brukes til å se nedover listen av valgte serier. Denne scrollbaren avslører et par avanserte opsjoner.

4 Henting av en serie til DAGUT Når en har trykket ”hent” (på en linje der ingenting er hentet allerede) vil en få opp vinduet under : Det aller første en gjerne gjør her er å bestemme seg for hvilket serie-arkiv en skal hente serien fra. 1. Historiske arkiv er de vanligste data. Dette er de NVE selv har samlet inn over årene. Her kan en velge variabel tidsoppløsning (data regnes om til døgnverdier ’on-the-fly’) eller døgn-arkiver. Disse data kan være kontrollert ( HYKVAL/HYDAG ) eller ukontrollert ( HYTRAN/HYDAGT ). 2. Vi tar også imot data fra eksterne kilder. 3. Arbeidsserier er serier som ulike brukere har eksperimentert seg fram til. 4. Magasindata er målinger vi mottar der kun et begrenset antall brukere har tilgang. 5. Sanntidsdata er data vi mottar hver dag fra automatstasjoner.

5 Spesifisering av serie- nøkkel (1) Når serie-arkivet er valgt, går vi over til å velge den spesifikke serie-nøkkelen. Dette kan gjøres på ulike måter. Den kanskje greieste er å bare klikke seg bortover listene som viser tilgjengelige vassdragsområde, hovednummer, punktnummer, parametre og versjonsnummer. Merk: Finnes kun ett valg, velges dette, og programmet hopper til neste valg. Når hele serie- nøkkelen er valgt, vises en del informasjon om serien. Her vil stasjonen være valgt, og stasjonsnavnet vil vises.

6 Det er også mulig å skrive inn serie-nøkkelen i et eget felt. Deretter trykkes enter-knappen eller ”<= søk vha. serie-id”. Resultatet er at alle listene fylles ut, samt stasjonsnavn og serie-kommentarer. En kan også søke via delnavnet til en stasjon. En skriver inn delnavnet og trykker ” <= Søk vha. delnavn”. (mer neste side) Spesifisering av serie-nøkkel (2)

7 Søk på delnavn Det vil da komme opp et lite vindu som viser de stasjonene som har teksten som delnavn: Hvis en velger en stasjon, vil listene for stasjonsvalg bli fylt ut. Deretter kan en klikke seg fremover i listen over parametre og versjonsnummer.

8 Stasjons-søk ved hjelp av kart (1) Hvis en er interessert i stasjoner med visse egenskaper, men ikke vet stasjonsnavn eller nøkkel, kan man bruke stasjons-kartet. Dette vinduet fyres opp ved å trykke ”Kart-søk”. Klikkbart kart Søke-kriterier Visning av stasjoner med søke-kriteriene oppfylt. Avslutting av kart-visning

9 Stasjons-søk ved hjelp av kart (2) Enkleste bruk av dette kartet er å bare klikke i kart-området, for å få opp de stasjoner som er i nærheten av området som ble klikket. *klikk* En valgt stasjon vil så fylle ut listene i serievalgets vindu. En annen mulighet er å vise stasjoner som oppfyller visse krav. Kravet i dette tilfellet er at stasjonene som skal vises må være i vassdragsområde nummer 2 og måle enten vindhastighet eller luft-temperatur. Trykker så på ”Foreta søk, vise stasjoner”. (Resultatet vises på neste side.)

10 Stasjons-søk ved hjelp av kart (3) Det resulterende kartet viser stasjonene som oppfyller disse kravene. Hvis en nå klikker på kartet får en kun opp disse stasjonene. Kartet kan sendes til skriver ved å trykke ”Skriv ut kartet” En kan også få en oversikt på tabellform over de stasjoner som oppfyller de angitte kravene, ved å trykke ”Vis liste over stasjoner”. Resultatet kommer som vist på vinduet til høyre. NB: tabellen over stasjonenes koordinater er ikke helt oppdatert. Dette fører til at stasjoner blir feilplassert og at enkelte ikke vises.

11 Hva som skjer etter at seriene er valgt Etter at en eller flere serier er valgt, kan en fjerne serievalg-vinduet ved å trykke ”Lukk vindu” En velger å ta i bruk/undersøke en serie, ved å trykke ”Bruk serie” i serievalg-vinduet. I dette tilfellet har vi valgt å undersøke serien ”3.17.0.1000.1” og serien ”107.3.0.1000.1” Hovedvinduet vil da representere disse to valgene med hver sin linje i serievalg-området. Vi kan nå velge hvilke år vi er interessert i å undersøke. I dette tilfellet har vi markert årene 1992 og 1993. All statistikk og visning vil nå bli foretatt på disse årene. Man kan markere andre år senere, hvis en heller er interessert i disse årene. Hvis en vil, kan man bruke knappen ”alle år på mellom” til å aktivisere alle år mellom et start- og slutt-år.

12 Valg av statistikk I begge tilfellene ønsker vi å vise vannstandene i centimeter. Vi ønsker ukes-middel for den første serien og måneds-minimum for den andre. Vil derfor sette menyene for hver serie som vist under. Det første vi ønsker å gjøre er å se et plott av de resulterende seriene. Dette gjøres ved å trykke ”Vis plott”-knappen nederst i hoved-vinduet.

13 Plotting Plotting-vinduet har en rekke menyer for navigering i plottet, utskrift og for selve visningen av seriene. Vil først bruke disse til å vise den andre serien litt bedre. Bruker meny-valget ”forandre linje-visning” til å gjøre denne jobben. Markerer den andre linjen, og forandrer fargen til gul og linje-typen til heltrykket linje. Trykker så ”OK”-knappen.

14 Mer om plotting Ønsker også å markere større enheter med et ”grid” Resultatet blir som nedenfor: Dette skulle kort illustrere hvordan man redigerer på visningen av plottet. For å ”navigere”, dvs zoomeinn og ut eller gå til høyre og venstre i plottet, kan man bruke piltastene, klikke på bildet eller bruke menyen for navigasjon. Man kan også avmerke et rektangel man ønsker å zoome inn på, ved å trykke ned venstre mus-tast å dra pekeren bortover. Utskrift til skriver foretas på meny-linjen for skrivere. Trykker man ”sort/hvitt” får man plottet ut på sin standard sort/hvitt-skriver. ”Farge”-valget sender utskriften til ens standard farge-skriver. (Utskrifts-stedet kan forandres.

15 Om skjerm-tabeller En kan også få ut data som tabeller på skjermen. Da kan man trykke ”vis formatert tabell”. (For døgn- og måneds-oppløsning kan man få ekstra statistikk inn i disse tabellene. Hvis dette er ønskelig, kan knappen til høyre aktiviseres.) Resultatene vises nå som tekst, der hver ukes, eller måneds data listes opp. Dette utskrifts-formatet kan i stedet bli sendt rett til skriver ved å trykke

16 Mer om tekst-tabeller En kan også vise, lagre eller skrive ut tekst-tabeller på dette og andre format. Dette gjøres ved å trykke ”tabell/fil” i hoved-vinduet. Et mindre vindu vil nå dukke opp, der en kan velge mellom ulike tekst-formater. (Merk, ”uformatert” er kun tilgjengelig for rene døgn-data.) Vindu for utskrift til vardat-format: Når en velger et format kan det dukke opp et vindu som spør om ekstra- informasjon for dette formatet. Dette er fordi mange formater trenger informasjon ut over det som en kan få ut ifra serie- og stasjons-nøkkel. (Merk; antall desimaler kan settes i hovedvinduets meny, under ”diverse”.) Et eksempel på dette er er vardat (II)-formatet, der operatør og instrument- type skal oppgis. Dette er fordi dette er innkjørings-formatet til databasen, og innkjørings- prosedyren krever disse opplysningene.

17 Mer om tekst-tabeller(2) Etter at man har valgt utskrifts-format, kan man vise tabellen på skjermen, skrive den ut eller sende den til en fil. Mulighet for å skifte skriver er også lagt inn. Skjerm- visning (For dokumentasjon av filutskrifts-modulen, se arbeidsserie-veiledningen.) Her kan man velge en ny skriver...

18 Editering og lagring på arbeidstabell Det er også lagt inn moduler for editering og for lagring til arbeidstabell. Disse modulene er beskrevet i dokumentasjonen om arbeidsserier.

19 Meny-oversikt Dette meny-valget viser et vindu med en kort beskrivelse av DAGUT sin funksjonalitet. Disse menyvalgene fungerer på samme måte som knappene nederst på hovedvinduet. (Se beskrivelse av disse.) Fungerer som den tilsvarende knappen nederst i vinduet. Avslutter DAGUT! Setter antall desimaler i tabell-utskrift. Fyller ut hull (manglende verdier) i data-settet. MinMax- funksjonalitet Diverse analyser/plott

20 Oversikt over valg for enkelt-serier Hver serie er representert med en linje som viser serie-nøkkelen og de meny-valg som er blitt gjort for denne serien. I tilfelle en ønsker å foreta flerårs-midling, kan det være av interesse å undersøke flerårs-middel av en serie for flere ulike års-blokker. Disse års-blokkene kan da settes separat for hver linje ved å trykke inn knappen til høyre. Dermed får en opp vinduet nedenfor, der man kan sette undersøkte år separat for denne linjen. Som på hoved- vinduet finnes det et undervindu her, der en kan aktivisere alle år fra et gitt start-år til et gitt slutt-år Foretar glidende midling på serien

21 30/10-2000 Avsluttende ord Dette dokumentet var ment som en hjelp til oppstart i bruk av DAGUT. Programmet har mye mer funksjonalitet, som blir dekket i andre dokumenter angående ulike komponenter inne i DAGUT (og som i stor grad er felles med de modulene man finner i programmet FINUT). PowerPoint-dokumentet ”arbeidsserier” inneholder veiledning i bruk av redigering/lagrings-modulene i DAGUT/FINUT/SEREDIT og viser hvordan man kan bruke arbeidsserier. Eksempler på bruk av arbeidsserier finner du i dokumentet ”arb_eks”. Dokumentet ”extra_feature” inneholder dokumentasjon omkring en del av analysemulighetene som ligger inne i DAGUT/FINUT. FINUT har forøvrig en egen dokumentasjon, se ”finut”-filen. DAGUT og FINUT blir jevnlig oppgradert, men jeg forsøker i stor grad å behold skjermbildene slik de er i dag.


Laste ned ppt "l DAGUT er et program som skal vise brukeren innholdet av våre døgn-serier. Både for målinger og avledede data. l Brukeren skal også kunne foreta enkle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google