Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Afrika - et kontinent Et fantastisk kontinent med store naturressurser, mange mennesker, mange muligheter….. Men også et kontinent preget av utbytteri,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Afrika - et kontinent Et fantastisk kontinent med store naturressurser, mange mennesker, mange muligheter….. Men også et kontinent preget av utbytteri,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Afrika - et kontinent Et fantastisk kontinent med store naturressurser, mange mennesker, mange muligheter….. Men også et kontinent preget av utbytteri, krig, katastrofer, sykdom og uendelig fattigdom…. Lions Norge har bidratt til å lindre noe av dette….. Afrika - et vakkert og storslagent kontinent Men også et land som blir tappet for ressurser, og som har bunnløs fattigdom, krig, sult og nød……. Lions gjør noe med dette……

2 Lions Norge  LAN (Lions Aid Norway)  AIM (Aid in Meeting)  NSR-prosjekter

3 MD 104 Norge  Distrikter  Soner  Klubber Alle disse kan ha prosjekter som er relatert til bistand på en eller annen måte, uten at det går via MD. Mange distrikter har forholdsvis store men kortvarige prosjekter, eller programmer som går over mange år. Her nevnes raskt prosjekter i Sri Lanka, Sør-Afrika, Bosnia, Hviterussland, Litauen, Estland, Russland etc…

4 AIM Drevet av studentklubber (Trondheim og Bergen) Startet opp i 2007 med Uganda som første land. Ungdom får mulighet til å bli med på praktisk bistandsarbeid i Uganda eller Zambia relatert til deres egen utdannelse eller interesse. Prosjektet har en planleggingsfase, gjennomføringsfase og en evalueringsfase. Populært prosjekt som har satt i gang flere gode prosjekter som fortsetter fra år til år Eksempler er Grisefarm, advokatkontor, fritidsklubb, skoleprosjekter, hjembesøk i slumområder, ungdomskonferanse etc…

5 LAN LAN ble etablert i 1993, og var en egen stiftelse under MD. I 2013 ble denne stiftelsen oppløst og drives nå videre som et prosjekt under Lions Norge. LAN har primært vært vårt organ for Øyehelse – Uganda 1993 – 2013. – Malawi 2006 – 2016 – Zambia 2010 – 2017?

6 LAN Foruten øyehelseprosjektet sorterer følgende inn under LAN:  Fadderbarnordningen i Uganda  Skoleprosjekter / lærerboliger  Andre mindre prosjekter  Brønner

7 LAN

8

9 Klinikker i Uganda

10 Klinikker i Malawi

11 Klinikk i Zambia

12 Bakgrunnen  Ca 1% av befolkningen vi våre samarbeidsland er blinde  Ca 80% av denne blindheten kan enten forebygges eller behandles  Små helsebudsjetter i landene tvinger sykehusene til å prioritere å redde liv i stedet for syn.  LAN bidrar til å bygge opp øyehelsen i våre samarbeidsland i tråd med eksisterende helseplaner.

13 Våre mål  Å eliminere unødvendig blindhet gjennom forebygging og behandling  Tilbudet skal være gratis til alle mennesker, uavhengig av deres økonomiske situasjon eller hvor de bor i landet

14 Samarbeidspartnere  Vi samarbeider både på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå  Samarbeid mellom LAN og Ministry of Healt  Vi tilpasser vårt arbeid og våre planer til de nasjonale helseplanene  Vi driver også oppsøkene helsetilbud (out-reaches)

15 Resultater 1993-2015  8 øye-sykehus/avdelinger  9 poliklinikker  Biler og motorsykler  Utstyr og inventar til avdelingene  19 skoler/skole-blokker  5 lærerboliger  102 brønner

16 Kompetanseheving 1993 - 2015  10 øye-leger  12 Grå Stær kirurger  51 Spesialist sykepleiere (OCO)  778 øye sykepleiere (OC)  1 844 helsearbeidere (grunnkurs)  5 554 andre kategorier helsearb.  7 utstyrsteknikere  34 185 på bevisstgjørings-kurs

17 Resultater 1993 - 2015  6 617 undersøkte skoleelever  66 467 Øye-operasjoner  2 275 269 pasienter er undersøkt  Øyehelsetilbud til utkanter  Skolehelsetjeneste  Masse-vaksinasjon mot Trakom  Almennopplysning, og informasjon om våre klinikker via radioprogrammer.

18 Planer fremover i Malawi  Fortsette med opplæring av helsepersonell  Fortsette med vaksineringsprogram mot Trakom  Fortsette med informasjon til folk via radiokanaler  Bygge 1 vannbrønn etter ønske fra en fattig skole  Fortsette arbeidet mot en utfasing i løpet av 2016

19 Planer videre i Zambia  Fortsette arbeidet i Western Province (Vest- Zambia)  Utvide vårt engasjement til å omfatte Central Province  Fortsette med massevaksinering mot Trakom  Fortsette med informasjon via radiokanaler  Søke å skape bærekraftige arbeidsplasser  Bygge flere brønner for befolkningen

20 Inspirasjonsreiser Det gjennomføres vanligvis 1-2 reiser i året til våre prosjekter, nå i Zambia. Vi reiser i små grupper på 10-12 personer På disse turene får deltagerene oppleve det ”ekte” Afrika, se våre øyeprosjekter, brønnprosjekter, skoleprosjekter og møte lokale Lionsklubber. Det legges også inn et besøk i en Nasjonalpark med safari og båttur på Zambesi- floden. Turen tar vanligvis 10-12 dager. Hver enkelt deltager betaler for turen selv. Prisen ligger på 25- 30 000 kr, men da er alt inkludert. Reiseleder er Ole R Traasdahl

21 NSR = Nordisk Samarbeidsråd Reparere Indiske Øyne 1973-76 Vann til India 1984-87 Barnehjem for HC i Polen 1992-92 SOS Kella Estland 1994-96 Hjem for voksne HC i Polen 1993-97 Atlas på alle morsmål Estland 1994- 96 Utstyr til barnehjem i Russland 1995- 98 Meieriporsjekt i Latvia 1998-99 Daugvapils Latvia, renovering av et mentalsykehus 1999-2002 Renovering av et gatebarnehjem i Latvia, 2000-02 Renovering og tilbygg av et rehabiliteringssenter i Litauen 2001-03 Treningssenter for voksne Hc i Tartu, Estland 2005-08 Casa Minuta i Romania, 2007-09 Familiesenteret i Minsk, 2005-15 Lions Quest i Georgia, 2010-12 Øysehospital, utstyr og innredning 2012-14 Solcelleprogram for Afrika 2014- 16

22

23 Fadderbarn  Fadderbarnordningen startet opp i Uganda og har bestått av 3 forskjellige enheter.  Fadderbarn via AIM  Fadderbarn via KCCC  Fadderbarn via Balikuddembe  Planen er å la de to første bli faset ut etter hvert som barna blir gamle nok, for så å konsentrere oss om 1 stiftelse, Balikuddembe.

24 Fadderbarn 29 barn i Kamwoyka Christian Caring Community 184 barn i Balikuddembe (Simensen stiftelsen) 55 barn blir tatt inn på skole fra januar 2016, men disse venter fortsatt på en ”fysisk” fadder. Intill videre sponses disse fra vårt fadderbarnfond. Det jobbes videre med planer om å starte opp med en yrkesskole hvor barn kan få lære seg et håndtverk.

25

26 Fadderbarn Som fadder forplikter du deg til å følge barnet ut ungdomsskoletrinnet, barnet er da ca 19 år. Dette koster deg 8 kr dagen, og gir barnet mat, skolegang, tilsyn og omsorg. Beløpet kan deles i 2 årlige betalinger Helle Soos - er leder og kontaktperson vedrørende fadderbarn-ordningen. soos@online.no

27 Skoler  1 skole i Uganda er finansiert via LAN-midler  De andre skolene er finansiert av Norske Lions Distrikter, eller andre givere  Skoleblokker  Lærerboliger

28 Skoler

29

30

31 Skole i Malawi

32

33 Skoler  Klubber kan også bidra med utstyr til skoler  Lærebøker  Pulter  Tavler  Skrivesaker  Linjaler, Passer, viskelær etc

34 Andre småprosjekter klubber kan bidra til  Bygging av latriner, ofte aktuelt i forbindelse med skolebygg  Skolemateriell  Støtte til lærerlønninger  Skolekjøkken  Prosjektstøtte i forbindelse med AIM  Mosquitonett  Bygningsmateriell til skoler etc…

35 Brønnprosjektet

36 Startet opp som et distriktprosjekt i 2007 etter en inspirasjonstur til Uganda Første brønn ble offisielt åpnet 2008 Prosjektet økte raskt i omfang, og i 2013 ble det løftet inn på MD nivå som et eget Lions-prosjekt. Prosjektet er fortsatt veldig populært, konkret og lett å gjennomføre Pr. 4.4.2016 er det bygget/bestilt 102 brønner.

37 Brønnprosjektet Kun 41% av befolkningen i Zambia har drikkbart vann De fleste av disse bor i byene. Kun 19% av befolkningen på landsbygda har tilgang til rent vann. Nesten 60% av befolkningen henter drikkevannet sitt fra ubeskyttede ressurser, som vannpytter, elver, gjørmede håndgravde overflatebrønner etc. 65% av husholdningene behandler/renser ikke drikkevannet sitt. Noen Distrikter er verre stilt enn andre, bl.a Kaoma i vest Zambia. Vanlige sykdommer er diare, cholera, elveblindhet og trakom. Av 1000 barn dør ca 150 før de fyller 5 år. Opplysninger fra Zambias helsevesen

38 Brønnprosjektet Slik ser en vanlig brønn ut i Afrika

39 Brønnprosjektet Når vi bestiller brønner så tar Nicholas i Zambia kontakt med entreprenøren. Vi har funnet et selskap som driver med brønnboring, og som har bra utstyr å hjelpe seg med. Disse garanterer vann i brønnen. Prisen for en brønn varierer en del, alt etter hvor langt det er å reise, og hvor dypt en trenger å borre. Vi har satt en snittpris på 50 000 kr, noe som har vist seg å holde til dags dato. Blir det penger til overs kan dette være med å finansiere reparasjoner, eller bidra til nye brønner.

40 Brønnprosjektet

41

42

43 Når brønnen er blitt boret, tas det alltid vannprøver av vannet for å sjekke vannkvaliteten. Gjennom løs massene settes det ned rør etter hvert som de borrer. Dette gjøres helt til de kommer ned til fast fjell. De fleste brønnene ligger mellom 45-70 meter dypt. Nå er det utviklet pumper som klarer ned til 80 meter. Pumpene er veldig enkle, og de som vi bruker kommer fra India. Disse finnes det godt med reservedeler til i Zambia. Dette er viktig med tanke på fremtidig vedlikehold.

44

45 Brønnprosjektet Når vannkvaliteten er godkjent, støpes det et fundament med en avrenningsrenne, og pumpa monteres på toppen av forings-røret. Det bygges som oftest en innhegning rundt pumpa. Dette fordi en skal holde dyrene borte fra selve pumpa, og det fungerer også som en slags ”kø-ordner”. Hver landsby oppnevner en brønnkomite som har ansvar for å vedlikeholde og passe på den dyrebare brønnen. Disse samler inn litt betaling fra brukerne, for å ha litt penger til vedlikehold. Pumpa er veldig enkel, så det som slites er pakninger, kjede og eventuelt et kulelager. Deler er lett tilgjengelig å få tak i.

46 Brønnprosjektet Slik ser en ferdig brønn ut

47 Brønnprosjektet Det fantastiske med en brønn er at fra den dagen den er ferdig bygget, kan den tas i bruk. Dette er virkelig u-hjelp til folket! Hver brønn får en plate med inskripsjon på. Det står det navn på brønnen, landsbynavnet, hvem som har gitt penger til å bygge den for, og til slutt navnet på den som formelt har åpnet brønnen. Dato og årstall.

48

49 Brønnprosjektet Vi blir tatt imot som konger i de landsbyene vi åpner brønner i. En fatter nok ikke hvor viktig rent vann er for de, før en har opplevd en slik mottagelse… Stor GLEDE !

50 Brønnprosjektet Brønnen er det sosiale samlingspunkt i enhver landsby som er heldig å ha slike. Her går praten livlig. Det er som oftest barn og kvinner som henter vann. Bare sjeldent ser en menn gjøre dette, og da har de bestandig en sykkel å trille det på. Ved Brønnen..

51 Brønnprosjektet De har nærmest ingen ting, knapt nok mat, men smilet er der….. Det skal så lite til for å gjøre en stor forskjell for disse.. tenk om vi kunne lære litt av dette… Stor glede!

52 Brønnprosjektet Omtrent en hel generasjon er borte pga HIV / Aids. Mange barn må vokse opp uten mor eller far til å ta seg av de. Hva skjer med disse minste blant de minste. Det kunne like gjerne vært deg som var den lille gutten på bildet. Da skjønner en kanskje at det nytter å bry seg likevel….. Hvilken fremtid venter?

53 Brønnprosjektet Mange sykdommer skyldes dårlig vann. Bl.annet mister flere tusen synet på grunn av en parasitt som lever i dårlig vann. Dette kalles Elveblindhet. Kolera er en annen. Mageproblemer kan i verste fall medføre døden. Ved å gi de tilgang til rent vann reduseres slike sykdommer betraktelig. Sykdom

54

55 Brønnprosjektet Det er vanligvis barn, fortrinnsvis jenter og kvinner som henter vann til familien. På sine turer til drikkevannskilden utsettes de av og til for overfall og voldtekter. Ved å få en brønn i nærheten av landsbyen gir vi de også TRYGGHET. Trygghet..

56 Brønnprosjektet Ved å gi en brønn som ligger i nærheten av landsbyen, slipper barna å gå flere kilometer for dagen etter vann. Denne tiden kan de da heller bruke på skole og utdannelse, slik at de en dag kan få en jobb å brødfø seg og familien med. Skolegang

57

58 Brønnprosjektet 1.Rent vann som reduserer sykdomstilfeller og død. 2.Gir jenter og kvinner større trygghet. 3.Gir barn mulighet til å gå på skole i stedet for å bære vann. Og sist men ikke minst; det er enkelt å gjennomføre, og virker fra den dagen den er ferdigboret! En brønn bidrar til følgende:

59 Dette kan vi i Lions gjøre noe med Vil DU bli med oss på dette arbeidet?

60 Tusen takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Afrika - et kontinent Et fantastisk kontinent med store naturressurser, mange mennesker, mange muligheter….. Men også et kontinent preget av utbytteri,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google