Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oppfølging av styreseminar 12. juni 2014 - Forslag fra KT En redegjørelse for hvordan instituttet ønsker å utnytte de mulighetene til økt og endret aktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oppfølging av styreseminar 12. juni 2014 - Forslag fra KT En redegjørelse for hvordan instituttet ønsker å utnytte de mulighetene til økt og endret aktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oppfølging av styreseminar 12. juni 2014 - Forslag fra KT En redegjørelse for hvordan instituttet ønsker å utnytte de mulighetene til økt og endret aktivitet som fremkom under styreseminaret A. Det er gjensidig interesse for mer langsiktig strategisk dialog med enkeltaktører og samarbeid om FoU mellom næringene og IVT B. Det er viktig å identifisere og definere relevante forsknings- og innovasjonsområder C. Næringen er opptatt av utvikling og forbedring av byggeprosessen med utfordringer knyttet til flerfaglig samarbeid og koordinering/prosjektledelse D. Det er behov for å gjøre verdien av forskning og ph.d.-utdanning tydeligere og mer synlig for byggenæringen Gjennom arbeidet med LTB og strategisk personalplan gjøre en vurdering av hvordan en kan skape økt aktivitet, herunder vurdering av muligheter for å etablere eksternfinansierte stillinger OU-prosess ved instituttet med sterk involvering fra FVA Erfaringsvis ser vi at det er mulig å eksternfinansiere en til to FVA-stillinger i kommende LTB- periode

2 2 Planer Konstruksjonsteknikk OmrådeSamarbeidspartnerAksjon Skallkonstruksjoner betong offshoreKværner/Aker/Multiconsult (Statoil), konsortium, Foreslå gaveprofessorat. Dreie diskusjon fra prosjekt til langsiktig strategisk forpliktelser. Legge vekt på verdien av forskning og ph.d.-utdanning i vår kontakt med byggenæringen. Møter med samarbeidspartnere. Building Information Modeling (BIM)Næringslivsringen, Topplederforum Vurdere engasjement i BIM, prosjektledelse er mindre aktuelt Brokonstruksjoner, dynamikk kjøreledninger, høyhastighets traseføring Statens vegvesen (SVV)/Fergefri E39, Jernbaneverket (JBV) Foreslå tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2015. Foreslå to gaveprofessorater fra SVV, JBV

3 Goal By 2018 BAT has a balanced long term budget and has increased total number of professorships by 3 positions.

4 Strengthening of BAT ActionPurposeActions 2014/2015 Maintain activity within teaching and recruit more Phd Students from NTNU masters students Maintain position in terms of needs from industry BAT remains excellent study option for Bygg students at NTNU Provide assistance to areas lacking resources in teaching (Anleggsteknikk), as well as increase PhD-MSc interaction to recruit PhDs from MSC students Gradually increase number of PhD students to reflect IVT goals ( 3 PhD students/FVA). Reinforce «research based education» Balance LTB through increased revenues on BOA and increased revenues in IFM Continued recruitment of PhD students and Post docs through NFR, H2020, SVV, JBV and other external funding channels Continue focus on publication to reflect focus on research based education Strengthen academic record for proposals Reinforce «research based education» Continued focus on publications by PhD students as well as increased focus and research activities for MSCs. Prioritize BAT funded RD PhD positions (6 total) as matching contributions for large projects Reinforce focus on externally funded activities Balance LTB Funding of RD PhDs (2 available) only to be provided when they compliment numerous externally funded PhDs By 2017-2018 reduce the number of Professorships on RD by 2 and replace these with externally funded positions Balance LTB Reinforce focus on externally funded activities Start discussions and strategy for bringing in new professorships. Target min. 2 externally funded professorships by the end of 2015 By 2017-2018 increase total number of professor positions by 3 through externally funded sources in collaboration with industry Growth Reinforce focus on externally funded activities Balance LTB Start discussions and strategy for bringing in new professorships. Target min. 2 externally funded professorships by the end of 2015

5 Potential professorships Area for potential Professorship Work to date Offshore wind- arctic dynamics (MB) Established need for area as a result of work in SAMCOT and NOWITECH. KT and IMT are known to be interested Fire in buildings (BA)Established discussions with Harald Landrø to discuss alternatives with industry. Harald Landrø and Tore Kvande are following up. Produksjonsteknikk (BA) BAT have previously been in contact with industry consortium about this. Olav Torp and Amund Bruland are following up. Prosjektering/BIM (BA) Ingvald Strømmen approached Statsbygg, however no interest due to Statsbygg’s other research activities. BIM is a very relevant area for industry, needs to be followed up. Carl Thodesen to follow up. Asphalt binder technology (VTG) Professor 2 position to be funded by Veidekke in process, potential to develop consortium with them and other indsutry partners to provide professorships Arctic geotechnics (GT) Area is interesting to provide coupling between GT and MB groups, first proposed on 05.08.2014 Concept research program (BA) Concept research program has been approached previously to fund professorship. Carl Thodesen to follow up.

6 IVT support BAT needs amazing startup support in terms of research package for industry – Example: Fire in building Professorship funded by industry consortium IVT provides funding for: – 1 post doc within fire in buildings, and – 2 PhD students within fire in buildings

7 7 Planer IVM vassdragsteknikk OmrådeSamarbeidspartnerAksjon Vannkraft/vassdragsteknikkEnergi Norge  Norsk Vannkraftsenter Professorat er finansiert for 2010- 2014. Viderefinansiering for 2015- 2020 Vannkraft/vassdragsteknikkSINTEF Energi/ CEDREN og i regi av NKVS Søknader fremmet til EnergiX- programmet i Forskningsrådet – ph.d.-utdanning Vassdragsteknikk/ hydraulikk NVKS IMT EU-søknad: HYDROFlex - Increasing the value of Hydropower through increased Flexibilty Hydralab+ - Research infrastructure for environmental hydraulic research VannkraftSINTEF Energi/ CEDREN, NVKS og vannkraftbransjen Søknad om FME innenfor vannkraft vil bli fremmet, via et koordinert samspill mellom Vannkraft/dambygging/damsikkerhetNVEProfessor II finansiert i 10-15 år, vurderer tilsetting i fullt professorat

8 8 Planer IVM vannforsynings- og avløpsteknikk OmrådeSamarbeidspartnerAksjon VA infrastruktur Vannrenseprosesser Vannhygiene/desinfeksjon SINTEF, NMBU og NIVA samt et 20-talls industribedrifter. SFI-søknad «Clean water» er fremmet. Dersom SFI-søknaden ikke blir innvilget, vil enkeltprosjekter søkes iverksatt i samarbeid med enkeltbedrifter. VA infrastruktur Vannrenseprosesser SINTEF (Vannrensing) Oslo og Bergen kommuner og med vassdragsgruppa (BINGO, konsekvenser av klimaendringer) University of Bari (IDEA, styring av vannforsyningsnett) IWW, Tyskland, IPA Valencia, LNEC, og SINTEF (IAM, videre- føring av elementer i TRUST) TU Berlin (BRIGHT II) Fem EU-søknader i prosess VA infrastruktur/overvannsteknologiNorsk vann/VASK Trondheim kommune To søknader off. sektor ph.d. Vannrenseprosesser/Membran- teknologi Stjørdal kommune Egen finansiering Videreutvikling av kompetanse/ oppbygging av aktivitet innenfor avanserte analysemetoder

9 9 Nødvendig ressurstilgang 2015-2020  Videreføring av professorat i VA infrastruktur ved avgang for aldersgrensen (senest i 2021)  Videreføring av professorat i vassdragsteknikk/hydrologi ved avgang for aldersgrensen i 2016  Videreføring av eksternfinansiering av professorat i vannkraftkonstruksjoner (Energi Norge/NVKS)  Etablering av nytt professorat i dam engineering (2015- 2016, samarbeid/delfinansiering fra NVE?)  Etablering av teknisk støtteapparat for drift av og modellbygging i vassdragslab’en  Videreutvikling av teknisk støtteapparat i vannanalyselab’en  Tilførsel av SO-stillinger (ph.d. og post doc)


Laste ned ppt "1 Oppfølging av styreseminar 12. juni 2014 - Forslag fra KT En redegjørelse for hvordan instituttet ønsker å utnytte de mulighetene til økt og endret aktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google