Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 02.09.15 Videregående opplæring i Follo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 02.09.15 Videregående opplæring i Follo."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 02.09.15 Videregående opplæring i Follo

2 FYLKENES INFORMASJONSTJENESTE FOR SØKERE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Videregående opplæring

3 Skolenes geografiske plassering i Follo Nesodden VGS Roald Amundsen VGS Ski VGS Drømtorp VGS Frogn VGS Ås VGS Vestby VGS

4 Noen begreper om videregående opplæring som er nyttige å kunne. Kunnskapsløftet 2006 Vg1 = første klasse Vg2 = andre klasse Vg3 = tredje klasse Utdanningsprogram = linje Man velger utdanningsprogram når man søker vg1. Programfag = linjefag eller studieretningsfag Fellesfag = allmenne fag

5 vilbli.no

6 5 studie- forberedende utdannings- program Studiespesialisering med Samfunnsfag/språk/økonomi eller Realfag eller IB Studiespesialisering med forskerlinje (realfag) Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Vekt på teoretisk kunnskap. Kvalifiserer for å studere, ikke for jobb. Fører frem til generell studiekompetanse, som kreves for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Noen studier krever spesiell studiekompetanse, dvs. spesielle fag eller fagkombinasjoner, det vanligste er realfag.

7 8 yrkesfaglige utdannings- program Teoretisk og praktisk opplæring som fører fram til et yrke. Kvalifiserer for jobb. Med yrkeskompetanse kan man gå videre på fagskole eller ta mesterbrev. Yrkeskompetanse gir rett til påbygging til studie- kompetanse (nytt fra 2014). Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk * Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

8 Strukturen i videregående opplæring

9 Fagskole eller Mesterbrev Mastergrad 5 år eller Bachelorgrad 3 år universitet/høgskole YRKESKOMPETANSE studieforberedende utdanningsprogram Første skole å r: vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Første skole å r: vg1 Andre skole å r: vg2 Tredje og fjerde skole å r: vg3 Oppl æ ring i bedrift Femte skoleår: vg4 P å bygging STUDIEKOMPETANSE Andre skole å r: vg2 Tredje skole å r: vg3 Påbygging Tredje skole å r: vg3 Y - veien antall år

10 Bygg- og anleggs- teknikk Mange forskjellige yrker innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygg, veier, broer og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Aktuelle arbeidssteder: håndverksbedrifter, industribedrifter, entreprenørbedrifter. blant annet Betongfagarbeider Anleggsmaskinfører Vei- og anleggsfagarbeider Stillasbygger Tømrer Rørlegger Vestby vgs

11 Design og håndverk Gir mulighet til å arbeide innenfor forskjellige estetiske håndverksyrker. Aktuelle arbeidssteder: håndverksbedrifter, helseinstitusjoner, trykksakproduksjon, webdesign, reklamebransjen, forskjellige typer forretninger, industribedrifter, servicebedrifter. blant annet Frisør Interiørkonsulent Gull- sølvsmed Kjole- og draktsyer Fotograf Mediegrafiker Ås vgs / Vestby vgs

12 Elektrofag Yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Aktuelle arbeidssteder: prosessindustrien, elektronikkindustrien, mekanisk industri, energiverk, jernbanedrift, databransjen, flybransjen, oljebransjen. blant annet Dataelektroniker Automatiker Telekommunikasjonsmontør Kulde- og varmepumpemontør Elektriker Energimontør Heismontør Signalmontør Nesodden vgs / Ås vgs

13 Helse- og oppvekstfag Yrker hvor man jobber med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner. Aktuelle arbeidssteder: sykehus og sykehjem, hjemmetjenester, barnehager og SFO, apotek, tannlege- og legekontor, hudpleiesalonger. blant annet Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeider Helsearbeider Apotektekniker Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier Drømtorp vgs/ Nesodden vgs/ Ås vgs

14 Naturbruk Yrker for dem som er interessert i natur og miljø, mennesker og dyr, og hvordan man bruker naturressursene. Aktuelle arbeidssteder: Nyanlegg og vedlikehold, landbruk, skogbruk, gartneri og hagebruk, fiskeoppdrett. blant annet Gartner eller agronom Anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg Skogsoperatør Hovslager eller hestefaglært Fisker eller fagarbeider i akvakultur Hvam vgs på Romerike

15 Restaurant- og matfag Yrker for dem med interesser for kosthold og ernæring, som er praktisk anlagt, er kreativ og har et godt håndlag. Aktuelle arbeidssteder: hotell- og restauranter, helseinstitusjoner, næringsmiddelindustri, bakerier, konditorier, slakterier, ferskvareforretninger. blant annet Kokk eller institusjonskokk Servitør Baker Konditor Sjømathandler Slakter Vestby vgs

16 Service og samferdsel Yrker i et bredt spekter av servicebransjer, med fokus på gode løsninger og kundebehandling. Aktuelle arbeidssteder: kontorer, vekterselskap, reisebyrå, hotellbransjen, salgsbransjen, transportbransjen. IKT-servicemedarbeider Kontor- og administrasjonsmedarbeider Logistikkoperatør Reiselivsmedarbeider Resepsjonist Salgsmedarbeider Vekter Yrkessjåfør Drømtorp vgs / Frogn vgs / Vestby vgs

17 Teknikk og industriell produksjon Mange forskjellige yrker for dem med interesser for teknikk og mekanikk. Aktuelle arbeidssteder: teknisk industri, skipsindustrien, bilindustrien, kjemisk prosessindustri, tekoindustrien, bilbransjen, oljebransjen. blant annet Anleggsmaskinmekaniker Billakkerer- eller bilskadereparatør Bilmekaniker Boreoperatør Motormekaniker Industrimekaniker Matros Faglaborant Ås vgs

18 Hva betyr det å være lærling? Man er lærling i den perioden man får opplæring i bedrift. Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Det finnes det ca. 180 forskjellige fag- eller svennebrev fordelt på de 8 yrkesfaglige utdannings- programmene. Vanligvis 2 år opplæring i skole og 2 eller 2,5 år opplæring i bedrift. Vg1 og vg2 i skole:  Mye praktiske og teoretiske programfag  Obligatoriske fellesfag; matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Det krever egeninnsats å få lære- plass i bedrift. På skolen er det et eget fag (PTF) hvor dette er i fokus. Opplæring og noe lønn i læretiden.

19 Y-veien eller Forkurs eller Fagskole Ingeniørutdanninger Studier i akvakultur – havbruk og fiskerifag Studier i nautikk Studier i serviceledelse og markedsføring Noen universiteter og høyskoler tilbyr egne studier for søkere som ikke har studiekompetanse, men som har relevant fagbrev. Dette gjelder i hovedsak ingeniørutdanninger og noen få andre studier. Man søker direkte til skolen. Informasjon finnes på www.samordnaopptak.no. www.samordnaopptak.no

20 Fortsette med samme språk = nivå II Velge nytt språk = nivå I Ikke hatt fremmedspråk = nivå I + nivå II Studieforberedende utdanningsprogram: Yrkesfaglige utdanningsprogram: Fremmedspråk Vg3 obligatorisk: Fremmedspråk nivå I+II Engelsk på vg1 + vg2 tilsvarer Engelsk på vg1 på studieforberedende Ingen fremmedspråk utover engelsk Vg2 obligatorisk: Fremmedspråk nivå I eller nivå II Vg1 obligatorisk: Engelsk Fremmedspråk nivå I eller nivå II Vg1 obligatorisk: Engelsk Vg2 obligatorisk: Engelsk

21 Studieforberedende utdanningsprogram: Yrkesfaglige utdanningsprogram: P-matte = praktisk T-matte = teoretisk R-matte = realfaglig S-matte = samfunnsfaglig Matematikk Vg3 valgfritt : programfaget S- eller R-matte P-matte på vg1 + vg3 tilsvarer P-matte på vg1 + vg2 på studieforberedende Vg2 obligatorisk: P-matte eller programfaget S- eller R-matte Vg1 obligatorisk: P-matte eller T-matte Vg1 obligatorisk: P-matte (eller T-matte) Vg2 og Vg3: ingen matematikk når man går for yrkeskompetanse Vg3 (og vg4) obligatorisk: P-matte når man tar påbygging

22 Ungdomsrett Opplæringsloven § 3-1 Rett til 1 utdanning i videregående skole i det fylket man bor i. Rett til å fullføre et helt løp, men det er begrenset hvor mange år man kan bruke. Inntak på vg1 i ett av tre valgte utdanningsprogram  men man har ikke rett til å velge skole Inntak på et vg2 som bygger på det vg1 man har fullført og bestått  men man har ikke krav på å få det programområdet man prioriterer Ett års utvidet rett ved ett omvalg  men man må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten To pauseår underveis  men man må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året man fyller 24 år

23 Hvor kan man søke om skoleplass? Inntaket til utdanningsprogram er karakterbasert, etter bestemmelsene i Opplæringsloven. Inntaket på skole er også karakterbasert, etter reglene i Akershus fylkeskommune. Først og fremst skoler i eget fylke  men ingen fylker har alle vg2-tilbud  Akershus er i tillegg delt i tre regioner, man har fortrinn i egen region. Skoler i nabofylker  Men bare for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud  kan søkes uansett hvor man bor  karakterene avgjør om man får plass Skoler i andre fylker enn eget  hvis hjemfylket i helt spesielle tilfeller betaler for skoleplass Private skoler kommer i tillegg

24 Åpen dag på videregående skoler i Follo Vestby VGS Frogn VGS Nesodden VGS Ås VGS Drømtorp VGS Roald Amundsen VGS Ski VGS 12. november 18. november og 11. februar 25. november 12. januar 2016 19. januar 2016 20. januar 2016 27. januar 2016

25 vigo.no

26 utdanning.no


Laste ned ppt "NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 02.09.15 Videregående opplæring i Follo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google