Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE JANUAR 2016 Velkommen til Foreldremøte jan 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE JANUAR 2016 Velkommen til Foreldremøte jan 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE JANUAR 2016 Velkommen til Foreldremøte jan 2016

2 Asker vgs tilbyr disse programområder Vg2 Vg3 Realfag Samfunnsfag Språk økonomi Idrettsfag Foreldremøte jan 2016

3 Fordeling obligatoriske fellesfag Mange muligheter til å velge fag etter interesser i Vg2 og Vg3. Elevene velger halvparten av timene selv. Vg1Vg2Vg3 Norsk 4t Engelsk 5t Matematikk 5t Naturfag 5t Fremmedspråk 4t Samfunnsfag 3t Geografi 2t Kroppsøving 2t Norsk 4t Historie 2t Fremmedspråk 4t Kroppsøving 2t Matematikk 3t el. 5t Norsk 6t Historie 4t Religion/etikk 3t Kroppsøving 2t [Fremmedspråk I+II 5t for elever uten fr.språk i ungdomsskolen] De obligatoriske fellesfagene fordeler seg slik (fag med fet skrift er avsluttende): Foreldremøte jan 2016

4 Hvor mange programfag skal jeg velge? TO FORDYPNINGSFAG ET VALGFRITT FAG Foreldremøte jan 2016

5 Studiespesialiserende programfag Realfag Biologi Fysikk Geofag Kjemi Informasjons- teknologi Matematikk - realfaglig (R) Matematikk - samf.faglig (S) Samfunnsfag, språk og økonomi Historie og filosofi 1 Markedsføring og ledelse Samfunnsøkonomi Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Politikk og mnsk.rettigheter Psykologi Økonomistyring Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Engelsk litteratur og kultur Fremmedspråk III (spansk, fransk, tysk) Idrettsfag Toppidrett Breddeidrett Friluftsliv Foreldremøte jan 2016

6 Spesialregler om språk Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, må ha obligatorisk fremmedspråk tysk i 3 år. Ekstra muligheter for minoritetsspråklige elever: – Ta eksamen i enkelte morsmål istedenfor fremmedspråk Mulig å velge fremmedspråk (nivå III) i Vg3 som sitt ene “blå” fordypningsfag i kombinasjon med et annet fag. NB 4 programfag programområdet språk, samfunnsfag og økonomi hvis fremmedspråk III Foreldremøte jan 2016

7

8 MATEMATIKK-VALG 1P 5 timer 2P 3 timer R1 5 timer S1 5 timer S2 5 timer R2 5 timer Vg1 Vg2 Vg3 1P 5 timer 1T 5 timer Foreldremøte jan 2016

9 2P eller S1? En fortsettelse av praktisk matematikk. Kun 3 timer per uke – ingen fagdager Tilstrekkelig for generell studiekompetanse Potensregning Statistikk Matematiske modeller Etter dette kurset er du ferdig med matematikk. Teoretisk matematikk med mange elementer fra 1T. Mange nye begreper og matematiske verktøy for 1P- elever Teoretisk matematikk - passer for algebra-sterke elever. Kurset gir ikke fordypning i matematikk uten S2. Algebra, funksjoner, matematiske modeller, lineær optimering og sannsynlighet. Gode leksevaner er nødvendig!!! Foreldremøte jan 2016

10 S1 eller R1? S1+S2 «veier like tungt» som R1 når du skal søke høyere utdanning. S-veien er faglig god dersom du planlegger økonomistudier. En god del repetisjon for de som har hatt 1T Du møter matematikk med økonomiske problemstillinger. S2 på et betydelig høyere nivå enn S1 Både S1 og S2 gir 0,5 realfagspoeng Bygger på kunnskap fra 1T. Algebra, logaritmer, sannsynlighet, geometri, funksjoner og vektor-regning. Vi anbefaler R-matematikk dersom du skal velge fysikk. Nødvendig med R1+R2 for å bli ingeniør. R1 gir 0,5 p. og R2 gir 1,0 p. Gode leksevaner er en selvfølge Foreldremøte jan 2016

11 Hva bør du velge? Mestring Motivasjon Arbeidsvaner Ønsker for fremtiden med hensyn til: Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse Foreldremøte jan 2016

12 Skolens fagtilbud Skolens fagtilbud fastsettes i desember. Hvilket fag som settes i gang er avhengig av elevenes interesse Timeplan og blokkskjema vil påvirke hva den enkelte elev får av fag neste år Viktig å føre opp et ekstra fag når du velger Ca 1. mai får elevene svar på fagvalget Foreldremøte jan 2016

13 Programområ de Blokk B Blokk C (alle programområder) Blokk D Blokk E (kun Vg3) Realfag Vg3 Fysikk 2 Matematikk S2 Informasjonsteknologi 2 Matematikk S2 Matematikk R2 Geofag 2 Biologi 2 Matematikk R2 Kjemi 2 Fysikk 2 Matematikk R2 Samfunnsfag, språk og økonomi VG3 Politikk og menneskerettigheter Samfunnsfaglig engelsk Engelsk litteratur og kultur Tysk I+II (fellesfag) Sosialkunnskap Samfunnsøkonomi 2 Fremmedspråk III (spansk,tysk,fransk) Psykologi 2 Mark/led. 2 Idrett VG3 Breddeidrett Toppidrett Friluftsliv Blokk B (vg2/3)Blokk C (alle…)Blokk DBlokk E (kun Vg2) Realfag VG2 Geofag 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Biologi 1 Informasjonsteknologi 1 Fysikk 1 Kjemi 1 Matematikk R1 Matematikk S1 Matematikk 2P Samfunnsfag, språk og økonomi VG2 Historie og filosofi 1 Sosiologi og sosialantropologi Psykologi 1 Markedsføring/led 1 Internasjonal engelsk Psykologi 1 Markedsføring og ledelse 1 m/ungdomsbedrift Samfunnsøkonomi 1 Internasjonal engelsk Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi og sosialantropologi Økonomistyring Idrett VG2 Breddeidrett 1 Toppidrett 1 Mulig fagkombinasjoner 16/17-blokkskjema Foreldremøte jan 2016

14 Eksempel fordypning realfag Foreldremøte jan 2016

15 Eksempel fordypning språk, samf., øko. Foreldremøte jan 2016

16 Fordypning språk, samf., øko. Foreldremøte jan 2016

17 Eksempel på valg av programfag Fag/trinnVg2Vg3 Realfag 1Matematikk S1Matematikk S2 Realfag 2Biologi 1Biologi 2 ValgfrittInformasjonsteknologi 1 Fremmedspråk III ValgfrittBreddeidrett 1 Foreldremøte jan 2016

18 Eksempel på valg av programfag-2 Fag/trinnVg2Vg3 Realfag 1 Matematikk R1Matematikk R2 Realfag 2 Fysikk 1Fysikk 2 Valgfritt Psykologi 1 Friluftsliv * Valgfritt Kjemi 1 Foreldremøte jan 2016

19 Eksempel på valg av programfag-3 Fag/trinnVg2Vg3 Realfag 1 Biologi 1Biologi 2 Realfag 2 Kjemi 1Kjemi 2 Valgfritt Markedsføring og ledelse (ung.bedrift) Geofag 2 Valgfritt Matematikk R1 Foreldremøte jan 2016

20 Eksempel på valg av programfag -4 Fag/trinn Vg2Vg3 Spr/sam/øko 1 Int. engelsk Samfunnsfaglig engelsk Spr/sam/øko 2 Sosiologi og sos.antropologi Politikk og mnsk. rettigheter Valgfritt Historie og filosofi 1Matematikk S2 Fellesfag Matematikk S1 Foreldremøte jan 2016

21 Eksempel på valg av programfag -5 Fag/trinn Vg2Vg3 Spr/sam/øko 1 Psykologi 1Psykologi 2 Spr/sam/øko 2 Sosiologi og sos.antropologi Sosialkunnskap Valgfritt Geofag 1Fremmedspråk III Fellesfag Matematikk S1 Foreldremøte jan 2016

22 Eksempel på valg av programfag -6 Fag/trinn Vg2Vg3 Spr/sam/øko 1 Samfunnsøkonomi 1Samfunnsøkonomi 2 Spr/sam/øko 2 Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Valgfritt Fysikk 1Matematikk R2 Fellesfag Matematikk R1 Foreldremøte jan 2016

23 Eksempel på valg av programfag -7 Fag/trinn Vg2Vg3 Spr/sam/øko 1 Int. engelskSamf. eng Spr/sam/øko 2 Økonomistyring Fremmedspråk III ( bygger på fellesfag fremmedspråk II, utgjør her det ene fordypningsfaget sammen med økonomistyring ) Valgfritt Informasjonsteknologi 1 Breddeidrett 1 Fellesfag Matematikk 2P Foreldremøte jan 2016

24 Hva trenger man til videre studier?  9 av 10 studier krever kun generell studiekompetanse (GENS)  Noen studier krever spesiell studiekompetanse (ofte realfag)  Karaktersnittet – som dannes av samtlige karakterer på vitnemålet – betyr mye ved de fleste studier!  DU BØR DERFOR VELGE FAG DU ER INTERESSERT I OG KAN MESTRE! Foreldremøte jan 2016

25 Hvilken studiekompetanse? Studie/yrkeStudiekompetanseFag-/karakterkrav Arkitektur/arkitektGenerell/spesiellEv. opptaksprøve. NTNU krever R1+R2 og Fysikk 1 InformatikkSpesiellR1/S1+S2 Ingeniør og sivilingeniørSpesiellR1+R2 og Fysikk 1. NTNU krever min. karakter 4 i R2 Juss/advokatGenerellHøyt karakter-/poengkrav ved UiO Medisin/legeSpesiellR1/S1+S2, Fysikk 1 og Kjemi 1+2 Pedagogikk/lærerGenerell35 poeng + min. snittkar. 3 i norsk og matematikk PolitiGenerellMin. kar. 3 i norsk hovedmål. Alder: 20 år Psykologi/psykologGenerellHøyt karakter-/poengkrav, særlig ved UiO Realfag, natur-/miljøfagSpesiellR1/S1+S2 og ett realfag 1+2 Sosionom/sykepleierGenerell VeterinærSpesiellR1/S1+S2 og Kjemi 1+2 Økonomi/siviløkonomSpesiellR1/S1+S2 www.samordnaopptak.no/studier Foreldremøte jan 2016

26 Førstegangsvitnemål og poeng Førstegangsvitnemål er det man får ved å fullføre og bestå videregående skole på planlagt tid Mulig å forbedre fag/karakterer mens man er elev 50% av plassene ved høyere studier er reservert for søkere med førstegangsvitnemål Som regel lavere poengkrav for førstegangsvitnemål Inntil 4 realfags-/språkpoeng for programfag innen realfag og fremmedspråk nivå III Foreldremøte jan 2016

27 Utveksling på Vg2 Elever som tar et år i utlandet i Vg2, følger samme regler for valg av programfag (matematikk, språk + to fordypningsfag) Veiledning og forhåndsgodkjenning i løpet av Vg1 Søker Vg3 fra utland til VIGO innen1.mars. Dokumentasjon på bestått skoleår og fag må leveres før skolestart i Vg3 til Asker vgs, og før 1.juli til inntakskontoret i Akershus for beregning av konkurransepoeng Foreldremøte jan 2016

28 Mer informasjon På skolens hjemmeside (www.asker.vgs.no) finner du:www.asker.vgs.no Veiledning for fagvalg Beskrivelse og artikler om programfagene Ulike brosjyrer og oversikter Karriereveileder har stand i biblioteket på studiekafe mandager samt torsdager i midttimen frem til fristen for fagvalget s søndag 31/1. Fagtorg med informasjon fra faglærere ons 20/1 Yrkes- og utdanningsmesse i kantina mandag 25/1 kl. 1800-2000. Foreldremøte jan 2016

29 Les mer www.asker.vgs.no Foreldremøte jan 2016


Laste ned ppt "FORELDREMØTE JANUAR 2016 Velkommen til Foreldremøte jan 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google