Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDIER- OG KOMMUNIKASJON VG1 UTDANNINGSVEIER: Medier og kommunikasjon Påbygging til generell studie- kompetanse Medier og kommunikasjon studieforbredende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDIER- OG KOMMUNIKASJON VG1 UTDANNINGSVEIER: Medier og kommunikasjon Påbygging til generell studie- kompetanse Medier og kommunikasjon studieforbredende."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MEDIER- OG KOMMUNIKASJON VG1

3 UTDANNINGSVEIER: Medier og kommunikasjon Påbygging til generell studie- kompetanse Medier og kommunikasjon studieforbredende Mediedesign Fotograffaget Mediegrafiker- faget IKT- servicefag Læretid 2 år

4 Abeidsoppgaver innen de ulike yrkene: FOTOGRAF: FOTOGRAF: Fotografering i atelier, utendørs, reportasjer, arkitektur, interiør, eksteriør osv. Fotografering i atelier, utendørs, reportasjer, arkitektur, interiør, eksteriør osv. Kommunikasjon med kunder/involverte personer Kommunikasjon med kunder/involverte personer Økonomisk oversikt over daglige gjøremål Økonomisk oversikt over daglige gjøremål Strukturere dagen Strukturere dagen MEDIEDESIGNER: MEDIEDESIGNER: Formidling av budskap for oppdragsgiver via visuell kommunikasjon til målgruppe Formidling av budskap for oppdragsgiver via visuell kommunikasjon til målgruppe Merkevarebygging Merkevarebygging Reklamemedarbeider, kampanjer; - filmer annonser, plakater Reklamemedarbeider, kampanjer; - filmer annonser, plakater Illustrere - visuelt Illustrere - visuelt Grafisk design, - bøker, magasiner, emballasje, skjermdesign Grafisk design, - bøker, magasiner, emballasje, skjermdesign

5 Arbeidsoppgaver forts.: MEDIEGRAFIKER: MEDIEGRAFIKER: Visuell kommunikasjon innen trykksakproduksjon, webdesign,multi- medieproduksjon, film- og TV produksjon, design for displayer på håndholdte medier Visuell kommunikasjon innen trykksakproduksjon, webdesign,multi- medieproduksjon, film- og TV produksjon, design for displayer på håndholdte medier NYTTIGE EGENSKAPER: NYTTIGE EGENSKAPER: Kreativ Kreativ Produktiv Produktiv Normalt/Godt fargesyn Normalt/Godt fargesyn Nøyaktig Nøyaktig Problemløsende Problemløsende Analytisk Analytisk Estetisk sans Estetisk sans Kunne kommunisere Kunne kommunisere Like å bruke IKT Like å bruke IKT Team/Selvstendig Team/Selvstendig Bevisst mediets betydning Bevisst mediets betydning Forstå kunstneriske verdier Forstå kunstneriske verdier Kunne behandle mennesker. Kunne behandle mennesker.

6 FAG OG TIMEFORDELING Medier og Kommunikasjon Vg1, Vg2 og Vg3: FELLESFAG VG1VG2VG3 Norsk2 uketimer210 Engelsk32 Matematikk, praktisk eller teoretisk 35 Naturfag23 Samfunnsfag3 Kroppsøving Historie 222525

7 FAGVG1VG2VG3 Medie- kommunikasjon Ca 5,6 timer Ca. 5,6 timer Mediedesign og medieuttrykk Ca. 5,6 timer Medie- produksjon Ca. 5,6 timer Prosjekt til fordypning 6 timer9 timer Medier og kommunikasjon 5 timer Valgfrie programfag, - fordypning Lyd, Bilde el Tekst 5 timer Sum35 uketimer PROGRAMFAG:

8 VG3 påbygging til generell studie- kompetanse: Norsk10 Matematikk5 Naturfag3 Historie5 Kroppsøving2 Programfag fra studiespesialiserende programfagområde 5 Sum30

9 Hva er forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse? Generell studiekompetanse er minimumsbilletten til høyere utdanning. Generell studiekompetanse er minimumsbilletten til høyere utdanning. Spesiell studiekompetanse kreves i form av spesielle programfag, karakternivåer, helsekrav, vandelsattest med mer ved en del utdanninger i høyskoler og universiteter. Dvs. et tilleggskrav som finnes ved noen studier. Spesiell studiekompetanse kreves i form av spesielle programfag, karakternivåer, helsekrav, vandelsattest med mer ved en del utdanninger i høyskoler og universiteter. Dvs. et tilleggskrav som finnes ved noen studier. (Opptaket til de fleste studier styres av hvor gode karakterer søkerene har.) (Opptaket til de fleste studier styres av hvor gode karakterer søkerene har.)

10 Poengberegning ved opptak til høyere utdanning gjeldende fra og med studieåret 09/10: Alle fag med tallkarakterer (standpunkt og eksamen), fra både Vg1, Vg2 og Vg3 skal regnes med i beregningen av karakterpoeng. Alle fag med tallkarakterer (standpunkt og eksamen), fra både Vg1, Vg2 og Vg3 skal regnes med i beregningen av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter i samme fag. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter i samme fag.

11 JEG HAR GÅTT Vg3 MK, HVA NÅ??? Videre studier ved universitet eller høgskole. F.eks: I visuell kommunikasjon, journalistutdanning, medievitenskap, eller et hvilket som helst studium som krever GS (generell studiekompetanse). Videre studier ved universitet eller høgskole. F.eks: I visuell kommunikasjon, journalistutdanning, medievitenskap, eller et hvilket som helst studium som krever GS (generell studiekompetanse). Noen begynner også å jobbe, for eksempel som frilansere i lokalavis. Noen begynner også å jobbe, for eksempel som frilansere i lokalavis.

12 EKSEMPLER PÅ HØYERE UTDANNING: STATLIGE SKOLER STATLIGE SKOLER U i Oslo og Bergen, - Medievitenskap U i Oslo og Bergen, - Medievitenskap Mediehøgskolen Gimlekollen, - Journalistikk, ulike linjer jfr. ulike medier Mediehøgskolen Gimlekollen, - Journalistikk, ulike linjer jfr. ulike medier Høgskolen i Volda, Bodø, Oslo, Stavanger el. BI Oslo, -Journalistutdanning Høgskolen i Volda, Bodø, Oslo, Stavanger el. BI Oslo, -Journalistutdanning Høgskolen i Gjøvik, - grafisk linje Høgskolen i Gjøvik, - grafisk linje Høgskolen i Buskerud, - Visuell kommunikasjon, og elektronisk trykte medier Høgskolen i Buskerud, - Visuell kommunikasjon, og elektronisk trykte medier Høgskolen på Lillehammer Høgskolen på Lillehammer Med mange flere Med mange flere PRIVATE SKOLER PRIVATE SKOLER Skolen for Grafisk design Skolen for Grafisk design Westerdals reklameskole Westerdals reklameskole Norsk kreativ fagskole Norsk kreativ fagskole Institutt for Grafiske medier Institutt for Grafiske medier Idéfagskolen Idéfagskolen NOROF NOROF Med flere Med flere

13 Mange velger et yrke som journalist: Hvor kan de jobbe? Hvor kan de jobbe? Presse, radio og fjernsyn. Presse, radio og fjernsyn. Tidsskriftredaksjoner, nettredaksjoner, forlag og informasjonsarbeid i ulike bedrifter. Tidsskriftredaksjoner, nettredaksjoner, forlag og informasjonsarbeid i ulike bedrifter. Stor forskjell mellom lokale og riksdekkende medier. Stor forskjell mellom lokale og riksdekkende medier. Mange jobber freelance. Mange jobber freelance. Hva kjennetegner arbeidsplassen? Hva kjennetegner arbeidsplassen? Formidling av informasjon og nyheter. Formidling av informasjon og nyheter. Høyt arbeidstempo og tidspress, deadline. Høyt arbeidstempo og tidspress, deadline. Høy grad av samarbeid. Høy grad av samarbeid. Red. gir oppdrag, fotografen tar bilder, researcheren henter bak- grunnsmateriale, coachen gir tilbakemelding, typografen utformer og redigerer saken. Red. gir oppdrag, fotografen tar bilder, researcheren henter bak- grunnsmateriale, coachen gir tilbakemelding, typografen utformer og redigerer saken.

14 Journalist forts. Hva produserer de? Hva produserer de? Nyhetsstoff og informasjon, som blir til aviser, magasiner, tidsskrifter, fjernsynssending er, radioprogrammer, nettutgaver osv. Nyhetsstoff og informasjon, som blir til aviser, magasiner, tidsskrifter, fjernsynssending er, radioprogrammer, nettutgaver osv. Hva er sentrale kvalitetskrav? Hva er sentrale kvalitetskrav? Fenge interesse. Fenge interesse. Ha nyhetens interesse, nærhet, relevans. Ha nyhetens interesse, nærhet, relevans. Kommunisere effektivt med målgruppa for mediet. Kommunisere effektivt med målgruppa for mediet.

15 Viktige personlige egenskaper/ krav til deg: Gode kommunikasjonsferdigheter. Gode kommunikasjonsferdigheter. Kreative evner og Selvstendighet. Kreative evner og Selvstendighet. God vurderingsevne også når informasjonsmaterialet er stort og uoversiktlig, og tidspresset stort. God vurderingsevne også når informasjonsmaterialet er stort og uoversiktlig, og tidspresset stort. Sunn nysgjerrighet for samfunnsspørsmål, kultur og dagsaktuelle tema. Sunn nysgjerrighet for samfunnsspørsmål, kultur og dagsaktuelle tema. Respekt for tidsfrister og avtaler. Respekt for tidsfrister og avtaler. Evne til å vise god service. Evne til å vise god service. Interesse for faget ut over skoletid. Interesse for faget ut over skoletid. Ansvar ved bruk av avdelingens utstyr. Ansvar ved bruk av avdelingens utstyr. Interesse for prosjekter og problemorientert arbeidsmåte. Interesse for prosjekter og problemorientert arbeidsmåte. Kunnskap om kildebruk og presentasjon. Evne til å finne, bedømme og formidle informasjon. Evne til å ta initiativ.

16 NOEN SPÅRSMÅL?

17 LYKKE TIL!! MED RESTEN AV DITT LIV!! MED RESTEN AV DITT LIV!!

18 Matematikkretning må du velge innen 1. September, tenk på: Gjelder for høyere utdanning: Gjelder for høyere utdanning: Hvilke studier kan være aktuelle for deg? Hvilke studier kan være aktuelle for deg? Dersom realfag vil være en nødvendighet for opptak til noen av disse studiene, må du normalt ha fordypning i realfagsmatematikk, og må da velge teoretisk retning. Dersom realfag vil være en nødvendighet for opptak til noen av disse studiene, må du normalt ha fordypning i realfagsmatematikk, og må da velge teoretisk retning.


Laste ned ppt "MEDIER- OG KOMMUNIKASJON VG1 UTDANNINGSVEIER: Medier og kommunikasjon Påbygging til generell studie- kompetanse Medier og kommunikasjon studieforbredende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google