Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjeldende per 15.10.2014Side 1 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjeldende per 15.10.2014Side 1 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjeldende per 15.10.2014Side 1 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Videregående opplæring 2015–2016

2 Gjeldende per 15.10.2014Side 2 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Grunnlaget for et godt liv

3 Gjeldende per 15.10.2014Side 3 Hva er videregående opplæring? Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

4 Gjeldende per 15.10.2014Side 4 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på –fem år hvis opplæringen foregår i skole –seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år ett års påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev) –du må fullføre dette ekstraåret innen utgangen av det året du fyller 24 år for å få det innenfor ungdomsretten

5 Gjeldende per 15.10.2014Side 5 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram –men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt –men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

6 Gjeldende per 15.10.2014Side 6 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg –men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten to pauseår underveis i videregående opplæring –men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 år

7 Gjeldende per 15.10.2014Side 7 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til utdannings- og yrkesrådgivning sosialpedagogisk rådgivning veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du –ikke søker opplæringsplass –ikke tar imot opplæringsplass –avbryter opplæringen før den er fullført –ikke er i fast arbeid –taper opplæringsretten

8 Gjeldende per 15.10.2014Side 8 Hvilke plikter har du? Du som har plass i videregående opplæring må levere dokumentasjon for fravær som ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset – dette gjelder for fravær i inntil 10 dager i spesielle tilfeller og etter spesielle regler som du får nærmere informasjon om av skolen din møte til undervisningen – for stort fravær eller andre spesielle forhold, uansett årsak, kan føre til at du ikke får vurdering delta aktivt i opplæring og vurderingssituasjoner slik at læreren får grunnlag for å vurdere din kompetanse delta aktivt i vurderingen av ditt eget arbeid, din egen kompetanse og utvikling følge skolens ordensreglement

9 Gjeldende per 15.10.2014Side 9 Hvilke plikter har du? Du som søker om plass i videregående opplæring må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass – ellers risikerer du å miste tilbudet møte første skoledag, eller melde fra hvis du ikke kan møte – ellers risikerer du å miste plassen

10 Gjeldende per 15.10.2014Side 10 Hvor kan du gå på skole? Primært skoler i eget fylke –men ingen fylker tilbyr alle programområdene Skoler i nabofylker –for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud –kan søkes uansett hvor i landet du bor –karakterene dine avgjør om du kommer inn Skoler i andre fylker enn ditt eget –hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg Oversikt over skolenes tilbud finner du på vilbli.novilbli.no

11 Gjeldende per 15.10.2014Side 11 Hvor kan du gå på skole? Statlige skoler Private skoler –du må regne med å betale skolepenger –private skoler med rett til statstilskudd er godkjent av Utdanningsdirektoratet Skoler i utlandet –norske private skoler i utlandet –utenlandske skoler

12 Gjeldende per 15.10.2014Side 12 13* utdanningsprogram 5 studieforberedende Studiespesialisering Utdanningsprogram for Kunst, Design og Arkitektur (Eget utdanningsprogram med nytt navn og innhold fra høsten 2016) Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon (Blir ren studieforberedende fra høsten 2016)

13 Gjeldende per 15.10.2014Side 13 13* utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) +Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3

14 Gjeldende per 15.10.2014Side 14 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

15 Gjeldende per 15.10.2014Side 15 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Til visse studier er det spesielle opptakskrav. Ofte stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse

16 Gjeldende per 15.10.2014Side 16 Generell studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for : Studiespesialisering Utdanningsprogram for Kunst, Design og Arkitektur Idrettsfag Musikk, dans og drama Idrettsfag Medier og kommunikasjon og Naturbruk med studieforberedende Vg3 ( vg1, vg2 yrkesfaglige)

17 Gjeldende per 15.10.2014Side 17 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke Du får vitnemål som dokumentasjon når du har –fullført fag og bestått fastsatt opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) –fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift –bestått fag- eller svenneprøven ved slutten av læretiden (gir fag- eller svennebrev) Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

18 Gjeldende per 15.10.2014Side 18 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

19 Gjeldende per 15.10.2014Side 19 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg –programfag som hører til programområdet du har valgt –programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som hører til programområdet ditt –prosjekt til fordypning som du kan bruke til fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

20 Gjeldende per 15.10.2014Side 20 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 842 årstimer Fellesfag 420 årstimer Fellesfag 421 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer

21 Gjeldende per 15.10.2014Side 21 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for Idrettsfag / Musikk, dans og drama og Kunst,Design og Arkitektur. Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 702 årstimer Fellesfag 560 årstimer Fellesfag 421 årstimer Felles programfag 420 årstimer Felles programfag 280 årstimer Felles programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer

22 Gjeldende per 15.10.2014Side 22 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Valgfrie programfag kan velges fra ditt eget programområde et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (842 årstimer) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 84Samfunnsfag 56Geografi 113Fremmedspråk 56Kroppsøving Totalt 842 årstimer Vg1 Kunst, Design og Arkitektur Fellesfag (702 årstimer) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 113Fremmedspråk 56Kroppsøving Felles programfag (140 årstimer) Valgfritt programfag (140 årstimer) Totalt 982 årstimer Vg1idrettsfag, Vg1 musikk, dans og drama Fellesfag (646 årstimer) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 113Fremmedspråk Felles programfag (196 årstimer, ID) (140 årstimer, MD) Valgfrie programfag (140 årstimer, ID) (196 årstimer, MD) Kroppsøving dekkes av programfagene Totalt 982 årstimer

23 Gjeldende per 15.10.2014Side 23 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 336 årstimer Fellesfag 252 årstimer Normal arbeidstid Felles programfag 477 årstimer Felles programfag 477 årstimer Prosjekt til fordypning 253 årstimer Prosjekt til fordypning 168 årstimer

24 Gjeldende per 15.10.2014Side 24 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Prosjekt til fordypning kan du bruke til fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (336 årstimer) 56Norsk 84Engelsk 84Matematikk 56Naturfag 56Kroppsøving Felles programfag (477 årstimer) Prosjekt til fordypning (168 årstimer) Totalt 981 årstimer Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (252 årstimer) 56Norsk 56Engelsk 84Samfunnsfag 56Kroppsøving Felles programfag (477 årstimer) Prosjekt til fordypning (253 årstimer) Totalt 982 årstimer Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (702 årstimer) 281Norsk 140Matematikk 84Naturfag 140Historie 56Kroppsøving Programfag (140 årstimer) fra utdanningsprogram for studiespesialisering Totalt 841 årstimer

25 Gjeldende per 15.10.2014Side 25 Påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

26 Gjeldende per 15.10.2014Side 26 Gratis læremidler og utstyr Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får: Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen (gjelder elever med ungdomsrett, ikke lærlinger). Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 946 til 3500 kroner skoleåret 2014–2015). Når du søker om utstyrsstipend, sjekker Lånekassen automatisk om du også kan ha rett til andre stipend. Les mer på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no

27 Gjeldende per 15.10.2014Side 27 Bærbar PC Legger skolen opp opplæringen slik at du må bruke pc både på skolen og hjemme, skal skolen holde deg med bærbar pc. Skolen kan kreve en årlig egenandel for pc-en. Egenandelen skal ikke overstige laveste sats for utstyrsstipend. Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en. Fullfører du ikke opplæringen, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd. I noen fylker kan du få tilbud om å bruke egen pc og/eller å kjøpe pc etter spesiell avtale. Du vil få nærmere informasjon før skolestart.

28 Gjeldende per 15.10.2014Side 28 Strukturkart Se strukturkartet på vilbli.novilbli.no eller hent oppdatert strukturkartoppdatert strukturkart i pdf-format.

29 Gjeldende per 15.10.2014Side 29 Mer informasjon Alt om videregående opplæring finner du på vilbli.novilbli.no Spør rådgiver på skolen din Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Besøk videregående skoler Snakk med forskjellige yrkesutøvere Lykke til med valget ditt!


Laste ned ppt "Gjeldende per 15.10.2014Side 1 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google