Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Per Richard Johansen Samfunn og økonomi, Sparebankforeningen, 22. oktober 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Per Richard Johansen Samfunn og økonomi, Sparebankforeningen, 22. oktober 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Per Richard Johansen Samfunn og økonomi, Sparebankforeningen, 22. oktober 2004

2 2 Norge 1972-2000 – ustabile eksportpriser, stabilt eksportvolum og importpriser Norge

3 3 Prisøkning for ressursbaserte næringer kan gi produksjonsnedgang for annen industri Pris i NOK Produksjon Tilbud Etter- spørsel Pris i NOK Produksjon Tilbud Etter- spørsel Andre næringer (flat tilbudskurve, evt fallende etterspørselskurve) Næringer som utnytter gitte naturressurser (bratt tilbudskurve) Lønnsomheten tar støyten ved skift i etterspørselen (målt i NOK) Produksjonen tar støyten ved skift i etterspørselen (målt i NOK)

4 4 Å styre valutakursen er (normalt) å styre inflasjonen - og omvendt Rente Krone- kurs BNP-FN Konsum- priser + +    +

5 5 Hvorfor er valget av pengepolitikk så vanskelig? For full utnyttelse av ressursene ønsker vi – selvstendig pengepolitikk – faste valutakurser – frie kapitalbevegelser ”Trilemma” – kan bare velge to – må velge bort én Velger bort den som til enhver tid er minst problematisk Inflasjonsmål kan bare over- leve dersom det over tid er en bedre måte å sikre (real-) valutakursen på Frie kapital- bevegelser Selvstendig penge- politikk Fulle kapital- restriksjoner Inflasjonsmål 2001- Valuta- kursmål -1992 Faste valutakurser Stabil valutakurs 1993-2000

6 6 Hvorfor har vi spesielle problemer med pengepolitikken nå? Hvorfor er inflasjonen lavere enn målet – regimet basert på løpende innfasing av oljepenger – lavere importert inflasjon enn i andre land – lav inflasjon er ikke problemet, kunne bare redusert inflasjonsmålet Endrete forutsetninger har gitt lav realrente etter skatt i Norge – korte renter lave i forhold til lange – norske låntakere låner kort – skattefradrag for renteutgifter i Norge forsterker effekten Hva gjør det med sparingen?

7 7


Laste ned ppt "1 Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Per Richard Johansen Samfunn og økonomi, Sparebankforeningen, 22. oktober 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google