Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2009/2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2009/2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2009/2010

2 Internasjonalt kontor – Ansvarlig for studentutveksling Master + Bachelor – Ansvarlig for CEMS programmet  Astrid Foldal  Norunn Økland  Nina Hagen  Nina Gry Stein  Studentassistenter: Jeanette Vik og Svein Olav Svoldal

3 Dagens program – Søkning og uttak til studentutveksling – Rollen som utvekslingsstudent – Kontakt med NHH – Praktiske forhold – Godkjenning av kurs og eksamener – Stipend/lån – Studentrapport – Videre prosedyre

4 Søkning og uttak til studentutveksling Mottatt 268 søknader Nominert 227 studenter Betinget opptak Er du i tvil om du skal reise? – eksamensplan – motivasjon – realistisk beslutning

5 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent  Faglig  Språklig  Sosial  Kulturell  Ambassadør for NHH

6 Kontakt med Internasjonalt kontor – Fylle ut og returnere kontrakt om utvekslingsopphold innen 20. mars – du kan miste plassen din hvis dette ikke blir gjort innen fristen – Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart som mulig! – Du må betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute! – Internasjonalt kontor sender relevant informasjon til deg via e-post

7 Kontakt med NHH – Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, tildeling av veileder osv. – Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: – http://www.nhh.no/no/studentsider.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider.aspx Nyhetsbrev fra studieadministrasjonen: - http://www.nhh.no/no/studentsider/nyhetsbrev.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/nyhetsbrev.aspx

8 Praktiske forhold før avreise – Følg instrukser fra lærestedet – Fylle ut søknadsskjema (online reg. etc.) – Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev etc) – Kursregistrering – Innkvartering – Språkkurs etc – Forsikring/folketrygd – EU/EØS land: Europeisk Helsetrygskort (www.nav.no)www.nav.no – Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen – Reise-/ulykkesforsikring, sjekk: www.ansa.no og www.sivilokonomene.nowww.ansa.nowww.sivilokonomene.no – Visum/oppholdstillatelse – Vaksiner (www.reisemedisin.no)www.reisemedisin.no

9 Praktiske forhold ved NHH -Academic reference – Bekreftelse på språkkunnskaper i engelsk (og evt andre språk) – Sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: http://www.nhh.no/no/studentsider.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider.aspx – Les informasjonen under menypunktet “Når du har fått plass” på NHH sine utvekslingsnettsider: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått-plass.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått-plass.aspx – Studentregistrering  Betale semesteravgift på NHH  Oppmelding til UTV401-UTV404 (master, CEMS)  Søknad om tildeling av veileder

10 Forhåndsgodkjenning av kurs – Støtteprofil, tilvarende 30 studiepoeng (ECTS credits) – Nivå; fordypningsnivå, master – Omfang; credits/studiepoeng, fulltidsstudier/valid term – Innhold; skal være innenfor NHHs fagkrets – Språkkurs godkjennes ikke – Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor – Kursgodkjenning avklares før studieopphold påbegynnes eller like etter oppstart

11 Forhåndsgodkjenning av kurs, forts. – Informasjon om tilgjengelige kurs på masternivå i studieåret 2009-2010: Sjekk alltid kurskatalog på vertsuniversitetet sine nettsider! – Internasjonalt kontor på NHH kan gi deg informasjon om hvilke kurs som er blitt godkjent før, men det er ingen automatikk at kursene blir godkjent på nytt – Sett deg inn i regler og retningslinjer for innpassing av studiepoeng tatt på utveksling: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har- fått-plass/innpassing-av-studiet.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har- fått-plass/innpassing-av-studiet.aspx

12 Godkjenning av kurs/eksamen Søknadsskjema og retningslinjer for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Master ved NHH er tilgjengelig på: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har- fått-plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har- fått-plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx – Godkjenning av kurs  Nina.Hagen@nhh.no (Asia, Øst-Europa, tyskspråklig- og franskspråklig Europa)  Astrid.Foldal@nhh.no (Oceania, Afrika, Amerika, Spania, Portugal, Nederland, Italia, UK)  Nina.Stein@nhh.no (Norden + CEMS) Eller bruk int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no

13 Endelig godkjenning av kurs – Forhåndsgodkjenning må være avklart – Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen – Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs (så snart vi har mottatt studentrapport fra oppholdet), og melder fra til studieadministrasjonen om dette – Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs.

14 Stipend – Det finnes stipendordninger for studenter på utveksling, særlig i Europa, for eksempel: – Nordplus – Erasmus – Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta Erasmus-stipend) – Det er viktig å merke seg at Erasmusstipendet kan du kun få en gang

15 Stipend og Lån (Lånekassen) Lånekassen  Gir støtte til utenlandsopphold, men andre regler enn for studier hjemme – Forutsatt at du tar full belastning ute får du støtte fra Lånekassen som andre utenlandsstudenter – Noen læresteder tar skolepenger. Dette kan du delvis få dekket av Lånekassen – Språkstipend  Krav om full semesterbelastning (30 studiepoeng)  Krav om å dokumentere eksakt tid (fra – til) man er ute – får støtte for de månedene man er ute etter utenlandssatser  Bekreftelse legges ved den vanlige søknaden til Lånekassen (viktig!)

16 Stipend og Lån (Lånekassen) basisstøtte (8 500 NOK i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil 53 370 NOK per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 26 685 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 53 370 NOK per semester språkstipend (15 660 NOK). Kurs tatt i utlandet, må vare minimum 4 uker, minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell sem.start ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet) – NB: Støtten frå Lånekassen blir ikke valutajustert!

17 Studentrapport etter utvekslingsoppholdet – Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no – Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet – Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. – Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktulle semesteret – Skriv gjerne rapporten på engelsk

18 Videre prosedyre – Kontrakt til Internasjonalt kontor (innen 20. mars)  Betinget uttak  Kontonummer og skattekommune  Adresse til bedrifter o.l. – Nærmere informasjon – Internasjonalt kontor – Utvekslingsstudenter – Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet

19 Spørsmål?

20 LYKKE TIL MED UTVEKSLINGSOPPHOLDET!


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende studenter studieåret 2009/2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google