Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar

2 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge
En ordning for elever i vanlig videregående utdanning med rett (støtte etter annen del ) En ordning for andre elever /studenter (støtte etter tredje del) lanekassen.no/forskrifter

3 Støtte etter tredje del i forskriften om tildeling
Elever/studenter som tar Videregående opplæring uten ungdomsrett Folkehøgskoleutdanning Fagskoleutdanning Høyere utdanning Grunnskoleopplæring for voksne Videregående opplæring for voksne med rett etter opplæringsloven § 4A-3 3

4 Antall år med støtte etter tredje del og støtte ved forsinkelse
Maksimalt støtte i åtte år. Eleven/studenten kan være opp til ett år forsinket uten å miste rett til støtte. 4

5 Støtte etter tredje del (2011-2012)
Lån basisstøtte kroner per måned 40 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend for borteboere ved bestått eksamen Reisestipend Forsørgerstipend Lån til skolepenger inntil kroner per undervisningsår 5

6 Støtten blir behandlet i tre omganger
Tildeling av støtte under utdanning - Basisstøtten gis som lån Omgjøring av lån til stipend ved bestått eksamen Eventuell omgjøring til lån igjen når likningen er klar Støtten blir behandlet i tre omganger 6

7 Reisestipend ( ) Søkere født i 1986 eller senere kan få tilskudd til to tur-retur reiser per skoleår Maks kroner per skoleår Egenandel: kroner

8 Forsørgerstipend Søkeren kan få forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1996 og senere, som søkeren bor sammen med. Stipendet blir behovsprøvd mot søkerens og ev. ektefelles personinntekt og formue. Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skjer i etterkant mot likningsopplysninger. 1 460 kroner per måned for ett barn.

9 Foreldrestipend Studenter som får barn under utdanningen, kan få foreldrestipend. Foreldrestipend kan bli gitt i opptil 44 uker. Stipendet regnes ut fra den maksimale summen som søkeren har rett til i støtte. 9

10 Sykestipend Omgjøring av lån til stipend ved sykdom i mer enn 14 dager. Maksimalt 4,5 måned i løpet av et undervisningsår. 10

11 Nytt fra og med : Søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan få mer i støtte Ekstra stipend Ekstra månedlig stipend på kroner til de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 46-1). 12 måneder støtte Tolv måneders støtteperiode for de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 8-7). Støtte ved forsinkelse Fullstipendiering ved forsinkelse ut over 60 studiepoeng for studenter med nedsatt funksjonsevne (§ 46-2).

12 Utenlandsk statsborger:
Retten til støtte er bl a avhengig av: ekteskap med norsk statsborger arbeid utdanning familieforhold politisk flyktning humanitært grunnlag arbeidstaker fra EØS/EFTA land 12

13 Utdanning i utlandet To muligheter:
Delstudium, del av påbegynt høyere utdanning ved lærested i Norge. Det norske lærestedet må forhåndsgodkjenne programmet som del av utdanningen i Norge. Gradsutdanning, hele utdanningen i utlandet. Utdanningen må være godkjent av NOKUT eller norsk lærested. Hva kan søker få? ”Norsk støtte” + støtte til skolepenger, reisestøtte og språkstipend.

14 Tilbakebetaling Rett til betalingsutsettelse
Kan ha rett til rentefritak ved bortfall av inntekt Se mer her: lanekassen.no/tilbakebetaling

15 Dine sider

16 Vi gjør utdanning mulig Lanekassen.no


Laste ned ppt "Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google