Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et skoleår i utlandet? Lære – leke – lære språk???? VG2 i utlandet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et skoleår i utlandet? Lære – leke – lære språk???? VG2 i utlandet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et skoleår i utlandet? Lære – leke – lære språk???? VG2 i utlandet!
Følg skoleåret her hvis mulig - tilbake høst! Hvis du skal velge realfag – Tenk deg godt om!! - kan være for lavt nivå i USA(godkjenning - grunnlag VG3) - får ikke med realfagspoeng og karakterer fra VG2 Organisasjon: Privat anliggende! Store, små, nye, gamle, ekstraservice mot betaling..

2 Statens lånekasse for utdanning godkjenner disse organisasjonene 2012/2013
American Field Service (AFS) Aspect Education Norway EF High School Year Explorius/Explorica Into Education Rotary International Youth Exchange Speak Norge Steinerskolen på Hedmarken STS High School Foundation Youth for Understanding (YFU) Young Life / Amicus International Student Exchange For mer informasjon:

3 Støtte fra Lånekassen – forutsatt godkjent som VG2!
Utenfor Norden grunnstipend på inntil kroner per måned lån på inntil kroner per måned for borteboere og inntil kroner for hjemmeboere, som er det samme som for elever i Norge bostipend på kroner per måned. Du kan ikke få bostipend dersom du bor sammen med foreldrene/forsørgerne dine der du går på skole reisestøtte. Hvor mye du får, avhenger av hvor du skal reise. Du trenger ikke søke spesielt om reisestøtte, Lånekassen gir deg det du har rett til. Du kan få tilskudd til to reiser tur-retur i året mellom bostedet i Norge og regionen lærestedet ligger i utstyrsstipend etter satsen for det utdanningsprogrammet du følger i Norge Du må legge ved dokumentasjon når du søker Dette må du legge ved søknaden: Bekreftelse fra skolen din i Norge som viser at opplegget blir godkjent som Vg2 og ikke fører til forsinkelse. Dokumentasjon som viser hvilken godkjent utvekslingsorganisasjon som organiserer opplegget. (Hentet fra:

4 Forutsetning for godkjenning av VG2
Fullføre hele skoleåret – minimum 840 timer. Faglig nivå tilsvarende VG2 i Norge. Følge og fullføre alle fag; kunne flyttes opp. FAGKRAV: Matematikk(minimum 84 årstimer). 3 Programfag(140 årstimer/fag); 2 fag fra samme programområde, som det kan bygges på i VG3.

5 Fag som må følges opp av eleven selv!
Fremmedspråk: Uten 2.fremmedspråk på u.skolen – lese selv, og fortsette med 2.fremmedspråk på VG3! Med 2.fremmedspråk u.skolen – står «avsluttet utland» på vitnemålet. Norsk, Historie og Kroppsøving: Lese deg opp på kompetansemål på VG2.

6 Hva må du gjøre her på skolen før du drar?
Fagvalg: Velge fag VG2 som om du skulle gå her. Søke VG2 på Vigo.no – takke nei til skoleplass. Sette deg inn i valgte programfag(faglærer, læreplan – udir.no , lærebøker). Samtale med rådgiver. Fylle ut skriv: Forutsetning for godkjenning av VG2 i utlandet og levere dette til skolen. NB! E-postadressen du oppgir brukes til beskjeder fra skolen her – viktig å lese e-post!

7 Skriv på hjemmesiden! Forutsetning for godkjenning av vg2 i utlandet.
Angående elevplass ved Hamar katedralskole Før avreise: Eleven fyller ut data på Vigo.no innen fristen 1. mars. I løpet av året som utvekslingselev: Eleven må sjekke og eventuelt korrigert dataene som ligger inne på Vigo.no innen fristen 1. mars. Eleven må huske på å bekrefte tilbud om plass innen fristen. Følgende forutsetninger gjelder for godkjenning av fag: Eleven må fullføre hele skoleåret i utlandet med timetall på minimum 840 årstimer. Utdanningen i utlandet må være på et fagnivå tilsvarende vg2 i Norge. Eleven følger og fullfører alle fag og vil kunne bli flyttet til neste trinn i vedkommende skolesystem (offentlig dokumentasjon for fullført og bestått skoleår i utlandet må foreligge) Eleven må velge matematikk med omfang på minimum 84 årstimer. Alternativt gå opp som privatist i faget. Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, må selv ta ansvar for å lese seg opp på kompetansemålene for vg2 i faget. Dette blir elevene prøvet i på vg3. Eleven må velge en fagkrets som tilsvarer 3 programfag, minst 2 fag fra samme programområde. Hvert av fagene må ha et omfang på minimum 140 årstimer. 2 av fagene, fra samme programområde, må det kunne bygges videre på som programfag i vg3. Eleven må selv ta ansvar for å lese seg opp på kompetansemålene for vg2 i norsk og historie. Dette blir elevene prøvet i på vg3. Eleven må selv ta ansvar for å lese seg opp på kompetansemålene for vg2 i kroppsøving, da kompetansemålene på vg3 bygger på disse. Elever på formgivning må ta samfunnsfag som privatist i Norge. Skolen forbeholder seg retten til å vurdere om det faglige innholdet holder det nivå som forventes i et vg2 kurs. Skolen kan derfor be om at fagplaner for det enkelte fag eleven ønsker godkjent, forevises for godkjenning. Det kan ikke garanteres at skolen kan tilby videre fordypning på vg3 i alle programfag som eleven velger under sitt utenlandsopphold. Eleven må derfor være forberedt på å lese ønsket programfag som privatist. Eleven må sørge for å være i dialog med skolen fra utlandet for valg av programfag på Vg3 før fristen for dette utløper. Lånekassen må gjøres kjent med forholdet og skolen har et skriv for dette. Med hilsen Ingrid Løvseth Utdanningsleder Vennligst returner dette i underskrevet stand til utdanningsleder Navn: (Blokkbokstaver): Klasse: _______________________________ ________ Bekreftelse lest av elev: Bekreftelse lest av foresatte: _______________________________ ___________________________________________ Dato/underskrift Dato/underskrift Kan nås i utlandet på mailadresse/telefon: Kan nås på mailadresse/telefon: ­­­­­­­­_______________________________ ___________________________________________

8 Når du er borte - ved hjemkomst
Holde kontakt med skolen her: Evt timeplan og fag til utdanningsleder. norsk – historie – kroppsøving (ITL). NB! Søke VG3 på Vigo.no før 1.mars! Fagvalg for VG3 til utdanningsleder I. Løvseth. NB! Innen 1.juli: Levere dokumentasjon på gjennomført skolegang til utdanningsleder I. Løvseth.


Laste ned ppt "Et skoleår i utlandet? Lære – leke – lære språk???? VG2 i utlandet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google