Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring og tenkning Systemutvikling er læring Gjensidig respekt og samarbeid Følge en konkret oppskrift Velge blant flere oppskrifter Nå målet uten oppskrift,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring og tenkning Systemutvikling er læring Gjensidig respekt og samarbeid Følge en konkret oppskrift Velge blant flere oppskrifter Nå målet uten oppskrift,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring og tenkning Systemutvikling er læring Gjensidig respekt og samarbeid Følge en konkret oppskrift Velge blant flere oppskrifter Nå målet uten oppskrift, realisere en abstraksjon

2 Ogdens triangel

3 Strukturerende begreper i UML Strukturerende begreper er substantivene i UML Det finnes både abstrakte og konkrete substantiver Dette tilsvarer klasser og instanser i UML Vanlig språk kan ikke vise om et ord er abstrakt eller konkret UML kan skille mellom abstrakte og konkrete elementer Strukturerende begreper skal alltid ha navn som er substantiv i entall

4 Synlighet og innkapsling Synlighet og innkapsling er viktig i det objektorienterte paradigmet UML bruker fire symboler for å merke elementer med grad av synlighet og innkapsling Man velger selv når symbolene skal brukes + gir svak grad av innkapsling og kalles public - gir sterk grad av innkapsling og kalles private ~ kapsler inn elementet i pakken og kalles pakkesynlighet # kapsler inn elementet i klassehierarkiet og kalles protected

5 Klasse Grunnsymbolet for klasse er en firkant med klassenavnet på innsiden Symbolet kan utstyres med attributter og operasjoner Attributtene står for det klassen vet Operasjonene er hva klassen kan gjøre

6 Abstrakte klasser Vanlige klasser kan instansieres Abstrakte klasser kan ikke instansieres Abstrakte klasser kan ha attributter Abstrakte klasser kan ha udefinerte operasjoner Abstrakte klasser utnyttes gjennom spesialisering Spesialiseringen må definere udefinerte operasjoner

7 Interface Interface er mindre enn abstrakte klasser Interface mangler nemlig attributter og konkrete operasjoner Interface bygger en felles meldingsstruktur mellom rammeverk og domeneklasser Interface kan organisere systemkritiske konstanter

8 Hva er samarbeid? Samarbeid foregår mellom objekter Ett objekt leder og organiserer samarbeidet Lederobjektet er klient De andre objektene er tjenere

9 Samarbeid Strukturen i et samarbeid vises med en stiplet ellipse Navnet på samarbeidet vises inne i ellipsen Symbolet kan også vise mer detaljert hvilke elementer i systemet som inngår i samarbeidet Samarbeid kalles også kommunikasjon i UML Samarbeidsgrafen kan nemlig vise hvilke elementer som sender meldinger til hverandre Samarbeidsgrafen er et teknisk symbol

10 Brukstilfeller Brukstilfeller minner om samarbeid Symbolet brukes ofte i ikke-teknisk sammenheng Grafen er en heltrukken linje Symbolet kan brukes både om systemaktiviteter og domeneaktiviteter Mange bruker det også om forretningsaktiviteter Grunngrafene kan brukes i møtet mellom systemutviklere og domeneeksperter Objektorienterte ornamenter (s. 60) brukes bare av systemutviklere

11 Aktive klasser Aktive klasser kontrollerer sine egne tråder eller prosesser Klassen har derfor ofte et statisk deklarert entry point Men klassen kan også ha et dynamisk deklarert entry point fra et interface

12 Komponenter En komponent er en utskiftbar enhet UML-brukere har litt ulik praksis for hva begrepet komponent dekker En komponent er en instans av noe kjørbart Med UML 2.0 har mange tidligere komponenter blitt til artifakter

13 Noder En node er et fysisk punkt Et stykke maskinvare er en node Et operativsystem er en node JRE og JVM er noder En node er nemlig et fysisk kjøremiljø for en applikasjon


Laste ned ppt "Læring og tenkning Systemutvikling er læring Gjensidig respekt og samarbeid Følge en konkret oppskrift Velge blant flere oppskrifter Nå målet uten oppskrift,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google