Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemmodeller In 140 Sommerville kap. 7. Mål Forstå hensikten med kontekstmodell Forstå ideene bak –oppførselsmodellering –datamodellering –objektmodellering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemmodeller In 140 Sommerville kap. 7. Mål Forstå hensikten med kontekstmodell Forstå ideene bak –oppførselsmodellering –datamodellering –objektmodellering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemmodeller In 140 Sommerville kap. 7

2 Mål Forstå hensikten med kontekstmodell Forstå ideene bak –oppførselsmodellering –datamodellering –objektmodellering Bli introdusert til noen UML-notasjoner og bruke dem i systemmodellering CASE og systemmodellering

3 Introduksjon Systemmodellering brukes til –presisering av kravspesifikasjon –overgang mellom spesifikasjon og utforming –hjelpemiddel i analysefasen øke forståelsen for eksisterende system spesifisere ønsket system –perspektiver Ytre Oppførsel Strukturelt – system eller data Strukturert analyse – svakheter –Svak på ikke funksjonelle krav –Vanskelig å sette grenser –For mye dokumentasjon og detaljer

4 En modell er en forenkling Mulige modeller –Databehandling – Dataflytdiagrammer –Arkitekturmodell – Viser relasjoner mellom delsystemer –Objektklasse/arvemodeller –Stimulus/Responsmodeller - Tilstandsdiagrammer

5 Kontekstmodeller Viser systemet i sin sammenheng Klargjøre grensene for systemet –kan være klar - fht. eksisterende systemer –eller vanskelig ikke tekniske faktorer Vise avhengighet mellom system og omgivelser Overordnet arktitekturmodell

6 Prosessmodell Kontekstmodeller

7 Oppførselsmodeller (Behavioural models) Dataflytmodeller –Viser hvordan data behandles av systemet –Passer for de fleste systemer Tilstandsmaskinmodeller –Viser hvordan systemets tilstand reagerer på hendelser –Passer til sanntidssystemer –Kan også brukes på GUI-systemer

8 Dataflytmodeller (De Marco 1978) Intuitiv viser data og behandlingsoperasjoner Behandlingstrinn –utforming ved programfunksjoner –analyse også manuelt God dokumentasjon av hva som skjer Lette å forstå for kunde og utvikler Støtter splitt og (be)hersk Funksjonelt Også brukbart som kontekstdiagram Data inn Be- handling Data ut Datalager, kilde eller sluk

9 Dataflytmodeller

10

11 Tilstandsmaskinmodeller Viser systemets reaksjon på hendelser Systemet kan skifte tilstand som reaksjon på hendelse Sanntidssystemer GUI Del av UML (Finnes under SDL i visio)

12 Mikrobølgeovnmodell

13 Microbølgeovn tilstandsbeskrivelse

14 Tilstandsmaskinmodell i GUI

15 Datamodeller Databaser i de fleste informasjonssystemer Relasjonsdatabaser – 3. normalform Entity-Relation-Attribute ERA modeller (Chen 1976) UML-datamodell som utvidelse av klassediagram Gjerne supplert med datakatalog –alfabetisk liste over E, R og A, med beskrivelse –Sammensatte –av hvem, når –Navnadministrasjon –Felles lagersted for informasjon om systemet –Gjerne CASE-støttet

16 Datamodell for CASE-system

17 Datamodell for et ordresystem

18 Objektmodeller Objektorientering på vei inn: –Kravspesifikasjon –Utforming –Utvikling – Java, C++ Objektmodeller for –Data –Behandling Objektmodeller i analyse –Lettforståelig for fysiske objekter –Vanskeligere for begreper –Letter overgang til utforming –Vanskelige å fatte for vanlige brukere –Supplere med dataflytdiagrammer

19 UML Mange forslag til standarder for OOA OOD Standardkrig Tre av hovedmetodene ble slått sammen til UML i 1999 –3 amigos Booch, Rumbaugh, Jacobson

20 Objektmodeller i analysefasen Objektklasse – en abstraksjon Instansiering Objektklasser og sammenheng mellom dem Modellering av virkeligheten med klasser – ikke objekter Modellering av arv, aggregering, interaksjon UML – objektklasse vises som tredelt rektangel –Navn –Attributter –Operasjoner

21 Klassehierarki for bibliotekssystemer

22 Arvemodeller Klassifisering som viser felles attributter og operasjoner Arvehierarkier –De mest generelle øverst –Arv av attributter og tjenester –Spesialisering med egne attributter og tjenester –Pilretning –Arv i UML Generalisering –Vanskelig kunst – krever områdekjennskap

23 Multippel arv Arv fra flere foreldreklasser –Attributter –Operasjoner Problematisk –Unødvendig arvegods –Mindre robust for forandring –Navnekollisjoner

24 Objektaggregering Objekter satt sammen av andre objekter Symboliseres med rombe

25 Objekthandlingsmodellering Hensikten er å vise hvordan et use case kan gjennomføres ved at objekter samhandler. Scenarier med sekvensdiagram Samarbeidsdiagram (Collaboration d.)

26 Utlevering av elektronisk materiale

27 CASE workbench

28 Sammendrag En modell er en abstrakt framstilling av systemet. Forskjellige modeller gir forskjellig informasjon pga ulike perspektiver Kontekstmodeller viser systemet i sin sammenheng. Dataflytmodeller kan brukes til å vise hvordan data bearbeides i systemet Tilstandsmaskinmodeller viser hvordan systemet reagerer på stimuli.

29 Sammendrag Datamodeller viser hvordan data er strukturert Objektmodeller viser hvordan systemet kan bygges opp av objekter og hvordan objektene henger sammen. CASE workbencher kan støtte oppbyggingen av systemmodeller.


Laste ned ppt "Systemmodeller In 140 Sommerville kap. 7. Mål Forstå hensikten med kontekstmodell Forstå ideene bak –oppførselsmodellering –datamodellering –objektmodellering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google