Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 Grafikkrapport – Hjemmetjenesten totalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 Grafikkrapport – Hjemmetjenesten totalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 Grafikkrapport – Hjemmetjenesten totalt

2 FAKTA OM UNDERSØKELSEN  Målgruppe: Brukere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand Første del består av spørsmål som kun gjelder hjemmesykepleie og andre del består av spørsmål som kun berører praktisk bistand. Siste del består av generelle spørsmål om hjemmetjenesten. Dersom noen av brukerne mottar både praktisk bistand og hjemmesykepleie vil de ha vurdert begge tjenestene samlet på spørsmålene som er merket med “til alle“.  Hjemmetjenesten totalt 2012  Metode: Postalt spørreskjema  Listegrunnlag: Alle registrerte brukere hentet fra GERICA 1.september 2012  Feltperiode: 18. september – 18. oktober 2012  Totalt antall svar: 5162  Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. De som ikke har besvart spørsmålet, og de som svarer „vet ikke“ eller „mottar ikke denne tjenesten“, er ikke tatt med.  Tallene for hjemmetjenesten totalt er vektet for å justere for skjevheter med utgangspunkt i kjente forhold ved de som mottar hjemmetjenester i Oslo kommune samlet sett. 2

3 Generelt om hjemmesykepleien - besvart av alle mottakere av hjemmesykepleie 3

4 n= 2227 2218 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien?

5 n= 1349 1342 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til personlig stell?

6 n= 1300 1280 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til å ta medisiner?

7 n= 527 561 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til matlaging?

8 n= 1465 1402 Dersom du har fått noen tekniske hjelpemidler, hvor fornøyd er du med disse hjelpemidlene?

9 n= 2228 2158 Vet du hva personalet skal gjøre hos deg?

10 n= 2171 2120 Har personalet tid til de oppgavene de skal gjøre hos deg?

11 n= 1944 1900 Kan du være med på å bestemme hvordan du vil at hjelpen skal utføres?

12 n= 2018 1930 Får du være med på å bestemme når hjelpen skal utføres?

13 n= 2251 2250 Opplever du at personalet er omsorgsfulle?

14 n= 2231 2204 Opplever du at personalet som hjelper deg kan jobben sin?

15 n= 2325 2257 Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem?

16 n= 2348 2285 Behandler personalet deg med høflighet og respekt?

17 n= 2221 2196 Kommer personalet til avtalt tid?

18 n= 2129 2030 Gir personalet beskjed dersom de blir forsinket?

19 n= 2048 1950 Er det enkelt å komme i kontakt med hjemmesykepleien på telefon?

20 Generelt om praktisk bistand - besvart av alle mottakere av praktisk bistand 20

21 n= 3801 3795 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med den praktiske bistanden du mottar?

22 n= 1072 1106 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til personlig stell?

23 n= 444 470 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til matlaging?

24 n= 3749 3675 Hvor fornøyd er du med den hjelpen du får til rengjøring av boligen din?

25 n= 1986 1834 Dersom du har fått noen tekniske hjelpemidler, hvor fornøyd er du med disse hjelpemidlene?

26 n= 3866 3802 Vet du hva personalet skal gjøre hos deg?

27 n= 3788 3731 Har personalet tid til de oppgavene de skal gjøre hos deg?

28 n= 3425 3413 Kan du være med på å bestemme hvordan du vil at hjelpen skal utføres?

29 n= 3437 3391 Får du være med på å bestemme når hjelpen skal utføres?

30 n= 3668 3675 Opplever du at personalet er omsorgsfulle?

31 n= 3838 3814 Opplever du at personalet som hjelper deg kan jobben sin?

32 n= 3924 3856 Snakker personalet klart og tydelig, slik at du forstår dem?

33 n= 3953 3906 Behandler personalet deg med høflighet og respekt?

34 n= 3879 3837 Kommer personalet til avtalt tid?

35 n= 3642 3523 Gir personalet beskjed dersom de blir forsinket?

36 n= 3182 3092 Er det enkelt å komme i kontakt med de som gir deg praktisk bistand på telefon?

37 Generelt om hjemmetjenesten - besvart av alle mottakere av hjemmetjenester 37

38 n= 4883 4564 Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandør/utfører av praktisk bistand?

39 n= 4530 4410 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden?

40 n= 4643 4437 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg?

41 n= 4752 4566 Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)?

42 n= 1174 1202 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet?

43 n= 3123 3036 Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)?

44 n= 1328 1259 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget?

45 n= 2191 2031 Kjenner du til at du kan bytte utfører/leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det?

46 n= 3814 3619 Kjenner du til at du kan bytte utfører/leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det?

47 n= 4240 4009 Hvis du vil bytte utfører/leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det?

48 n= 3236 2968 Hvor fornøyd er du med muligheten for å velge leverandør av hjemmesykepleie/praktisk bistand?

49 n= 2902 2856 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen?


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Oslo kommune – Helseetaten, november 2012 Grafikkrapport – Hjemmetjenesten totalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google