Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal leverandør Gamle Oslo bydel

2 Målgruppe: brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand Bydel: Gamle Oslo Metode: postalt spørreskjema Utvalg: alle registrerte brukere hentet fra GERICA pr. 1. august 2010. Feltperiode: 1.– 26. september 2010. Totalt antall svar: 258 Merk at antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål. Det er bare de som har tatt stilling til spørsmålene som er tatt med i grafikken. 2 Gamle Oslo bydel Fakta om undersøkelsen

3 Hjemmesykepleien - totalinntrykk 3 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien? 828677 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 2009 110 Antall svar Gamle Oslo bydel

4 Hjemmesykepleien – resultat for brukeren 4 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Vurdering av personlig stell, hjelp til å ta medisiner, hjelp til matlaging, og tekniske hjelpemidler. Andel positive svar i prosent 2010Oslo 73 78 42 86 Antall svar Gamle Oslo bydel 7986 9190 6176 9691

5 Hjemmesykepleien – avtalte ytelser og fleksibilitet 5 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Kunnskap om hva personalet skal gjøre, tid til oppgavene, og medbestemmelse. 9193 7987 7579 6164 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 107 110 101 Antall svar Gamle Oslo bydel

6 Hjemmesykepleien – personalet 6 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Omsorgsevne, kompetanse, muntlig kommunikasjon, og høflighet og respekt. 8993 8791 8291 9497 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 118 115 122 120 Antall svar Gamle Oslo bydel

7 Hjemmesykepleien – tilgjengelighet 7 Kun de som mottar hjemmesykepleie: Overholdelse av avtaler, kommunikasjon ved forsinkelser og tilgjengelighet på telefon. 84 5156 7178 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 118 110 99 Antall svar Gamle Oslo bydel

8 Antall besøk og antall hjelpere 8 Gamle Oslo bydel Hvor ofte får du besøk av hjemmetjenesten, det vil si hjemmesykepleien eller leverandøren av praktisk bistand? Antall svar: n=222 Hvor mange ulike hjelpere har du hatt besøk av den siste måneden? Antall svar: n=216

9 Antall besøk og antall hjelpere 9 Hvor fornøyd er du med antall ulike hjelpere som kommer hjem til deg? 6272 Andel positive svar i prosent 2010Oslo 225 Antall svar Gamle Oslo bydel

10 Endringer i avtalen 10 Gamle Oslo bydel Har du søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året (praktisk bistand eller hjemmesykepleie)? Antall svar: n=220 Dersom du har søkt om mer/mindre eller annen hjelp det siste året, synes du at behandlingstiden for søknaden din var lengre enn forventet, som forventet, eller kortere enn forventet? Antall svar: n=84

11 Klager 11 Gamle Oslo bydel Dersom du er misfornøyd med noe, har du klaget på dette (enten muntlig eller skriftlig)? Antall svar: n=163 Dersom du har klaget på noe, ble det en bedring på situasjonen etter at du klaget? Antall svar: n=77

12 Bytte av leverandør 12 Gamle Oslo bydel Kun i bydel Vestre aker: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie dersom du ønsker det? Antall svar: n=0 Alle bydeler: Kjenner du til at du kan bytte utfører/ leverandør av praktisk bistand dersom du ønsker det? Antall svar: n=164 Alle bydeler: Hvis du vil bytte utfører/ leverandør av hjemmesykepleie eller praktisk bistand, vet du hvordan du går fram for å gjøre det? * Antall svar: n=150 * Teksten ”Leverandør av hjemmesykepleie” var kun med i spørsmålsteksten for de som har hjemmesykepleie i Vestre aker.

13 Trygghetsalarm 13 Dersom du har trygghetsalarm, hvor fornøyd er du med trygghetsalarmen? 969788 Andel positive svar i prosent 2010Oslo2009 135 Antall svar Gamle Oslo bydel * 2009: I hvor stor grad opplever du at trygghetsalarmen: ivaretar ditt behov? *


Laste ned ppt "Oslo kommune – Helse- og velferdsetatenprosjektnummer 106645/2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie fra kommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google