Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk og bevaring i kommunal saksbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk og bevaring i kommunal saksbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk og bevaring i kommunal saksbehandling
Digitale bilder Bruk og bevaring i kommunal saksbehandling KAF 2006 Anne Louise Alver

2 Digitale bilder Hva er det?
De som er ”født digitalt” Fra digitale kamera Fra digitale filmopptakere De som er digitalisert fra analog original Papir Negativ KAF ALA

3 Digitale formater tif pdf jpg png RAW (kamera-format) mmm ...
KAF ALA

4 Prinsipper Etterrettelighet Beviselighet Sikkerhet KAF ALA

5 Bruk av digitale bilder
Informasjon Dokumentasjon Saksdokumenter Arkivstykker KAF ALA

6 Systemer NOARK systemer Fagsystemer Informasjonssystemer Portaler ASTA
KAF ALA

7 Hva er metadata? Data om data Arkivinformasjon er metadata Produsent
Dato Format Tilleggsinformasjon Arkivinformasjon er metadata KAF ALA

8 Metadata Analogt fødte Digitalt fødte Produsent Dato Emne Tilknytning
Format Referanse til original Produsent Dato Emne Tilknytning Format KAF ALA

9 Hva skjer om metadata ikke er der?
Analogt fødte Digitalt fødte Arkivstykker med skrift Original kan gjenfinnes om dokumentet inneholder nok informasjon Opprinnelig betydning og intensjon kan fremgå av teksten eller annen påføring Arkivstykker uten skrift (foto) Original kan ikke gjenfinnes Opprinnelig betydning og intensjon kan ikke stadfestes KAF ALA

10 Bergen kommunes digitale bildearkiv BKBILDE
Serverbasert system for Lagring Indeksering (påføring av metadata) Framfinning Publisering av digitale bilder i Bergen kommune. KAF ALA

11 BKBILDE består av: Server: ColorFactory og IndexManager
Web-løsning: FotoWeb Lokal programvare: FotoStation Classic Pro KAF ALA

12 ”Lovens forarbeider” BKBILDE er BKs arkiv for digitale bilder
Primært de digitalt fødte Legges inn rett fra kamera Sikre rød tråd for etterrettelighet Bildene er å betrakte som lovens forarbeider Bilder brukt i saksfremstilling lagres i sakssystem/fagsystem KAF ALA

13 Hvelv-løsningen ”Negativ”-filer legges i originalformat i avdelingens ”bankboks” i negativdelen av serveren i egen mappestruktur. Herfra kan intet slettes, og ingen filer kan endres. Samtidig med innleggingen merkes filene inni (tagges) med avdelingens navn, pålogget person, dato og originalt filnavn. Så lages jpg kopi med referanse til ”negativen” og legges i avdelingens ”bankboks” i bruksdelen av serverens mappestruktur. Her foregår resten av indekseringen. Kopiene kan heller ikke endres, det genereres ny fil om man ønsker å justere bildet. Men kopiene kan slettes om saksbehandlingen tilsier dette. Ved at kopien har referanse til originalen i negativhvelvet vil man alltid kunne hente ut den opprinnelige filen. KAF ALA

14 Sikkerhet og U.Off. Digitale bilder i BKBILDE kan unntas offentlighet på samme måte som i sakssystemer, med henvisning til de samme lovparagrafer. Bilder kan også skjermes for offentlig innsyn om de er ”under behandling” eller kan betraktes som interne dokumenter. KAF ALA

15 BKSAK, BKBILDE og fagsystemer
Digitale bildefiler legges inn i BKBILDE UNNTAK er innskannede dokumenter som naturlig er en del av saksarkiv eller fagsystemer Bilder som er i BKBILDE og blir del av sak i fagsystem eller BKSAK legges over som kopi med referanse til BKBILDE og ”originalen” får påført saksreferanse i BKBILDE (2-veis referanse) KAF ALA

16 BKBILDE: BergensAlbumet
Hver avdeling er ansvarlig for de bilder de legger inn i sin del av arkivet Informasjonsavdelingen har ansvar for bilder som skal publiseres ut av kommunen via BergensAlbumet Avdelingene bestemmer hvilke bilder Informasjonsavdelingen skal få tilgang til KAF ALA

17 Bruk og bevaring Tar man utgangspunkt i Sikkerhet Etterrettelighet
Beviselighet kan man få gode løsninger for begge deler. KAF ALA


Laste ned ppt "Bruk og bevaring i kommunal saksbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google