Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Billedbehandling Tonje Hilde Giæver & Bård Ketil Engen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Billedbehandling Tonje Hilde Giæver & Bård Ketil Engen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Billedbehandling Tonje Hilde Giæver & Bård Ketil Engen

2 Plan  Øverføring av bilder fra kamera, skanner og mobiltelefon  Ulike typer grafikk og bildeformater  Enkel bearbeiding av bilder med Microsoft Office Picture Manager  Personvern og opphavsrett ved bruk av bilder i skolen

3 Overføring fra eksternt medium til datamaskin  Kabel (usb)  Trådløst (blåtann)

4 USB  Så godt som alle digitale kamera kan brukes sammen med USB-kabel  Mange mobiltelefonmodeller har også denne muligheten  Det går forholdsvis raskt å overføre bilder til maskin

5 Blåtann (bluetooth)  De færreste digitale kamera har blåtann  Mange mobiltelefoner har blåtann  Ikke like utbredt at PC'er har, men kan kjøpes som tilleggsutstyr (billig)  Det er imidlertid noe tungvindt å få maskin og mobiltelefon til å 'snakke' sammen via blåtann  Anbefales ikke i skolesammenheng

6 Filformater  jpeg (Joint Photographic Expert Group) Brukes ofte på web  gif (Graphics Interchange Format) 256 farger. Brukes ofte på web  tiff (Tagged Image File Format)  png (Portable Network Graphics). Brukes ofte på web

7 Webkompatible filformater  jpg  16,67 mill farger, 24 bits fargedybde  høy, innstillbar kompresjon (men gir tap av informasjon!)  Progressiv lasting, dvs lastes inn raskt i nettleseren, bygges opp etter hvert (blir ”klarere”)  egner seg til bilder med mange farger og nyanser, som fotos og skjermdumper

8 Webkompatible filformater  gif  2-256 farger, 8 bits fargedybde  tapsfri kompresjon  støtter transparens  støtter interlacing  kan animeres  egner seg ikke for større fotos  egner seg godt for enklere grafikk, gir god skarphet i bildet

9 Mer om filformater  bmp – Windows Bitmap  16,78 mill farger, 24 bits fargedybde  ingen komprimering, dermed blir dette store filer!  støttes bare av Internet Explorer

10 Filformater  tiff –Tagged Image File Format  16,78 mill farger, 24 bits fargedybde  støtter alfatransparens  tapsfri, ikke særlig høy kompresjon  støtter ikke lag  støttes av de fleste bildebehandlingsprogrammer  skannede bilder er ofte lagret i dette formatet

11 Webkompatible filformater  png –Portable Network Graphics –har en rekke gode egenskaper, bl.a:  265 eller 16,78 mill farger, 8 el. 24 bits fargedybde  komprimerer uten å miste informasjon om bildet  støtter transparens (men Internet Explorer har ikke støtte for transparente png-bilder…)  egner seg til alle typer bilder  støtter interlacing, dvs at bildet lastes gradvis i nettleseren

12 Filformater  xcf –GIMP sitt eget bildeformat  16,78 mill. farger, 24-bits fargedybde  støtter alfatransparens (overgang fra helt gjennomsiktig til ugjennomsiktig)  komprimerer uten å miste informasjon om bildet  støtter lag (layers) •arbeidsfiler bør lagres i dette formatet!

13 Filformater  psd –Adobe Photoshop sitt bildeformat  16,78 mill farger, 24 bits fargedybde  støtter alfatransparens  støtter lag  arbeidsfiler som det skal arbeides videre med i Photoshop bør eksporteres til psd-format for å beholde disse egenskapene

14 Enkel bildebehandling med Microsoft Office Picture manager  Finnes under Programmer - Microsoft Office Tools  Et program for å administrere, redigere og dele bilder

15  Administrere bilder –Gir oversikter over bilder ved bildesnarveier –Du jobber med bildene direkte på faktisk plassering –Kan f eks endre filnavn, få oversikt over mapper  Redigere bilder –Automatisk korrektur –Lysstyrke og kontrast, farge, beskjære, vende og rotere, korrigere røde øyne og endre størrelse  Dele bilder –Endre størrelse og/eller format

16

17 Kan barnehager og skoler filme og fotografere barna? Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, vil verken være melde- eller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge opp i klasserommet. Dersom man skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, kreves samtykke fra de foresatte til barna på videoen/ bildet.Om man filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere adferdsvansker, vil det kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig.Vedvarende eller reglemessig kameraovervåking av barnehagen i åpningstiden vil som utgangspunkt være forbudt. Utenom åningstid kan overvåking skje hvis vilkårene i personopplysningsloven er oppfylt.

18 Kan skolen legge ut bilder av elevene på Internett? Bilder av elever er likestilt med personopplysninger. Dersom man publiserer bilder på Internett krever dette samtykke fra den enkelte elev, og fra elevens foresatte dersom eleven er under 15 år. (Samtykke kreves forøvrig også for publisering av bilder av ansatte på Internett.)

19 Er skolen ansvarlig for publisering av opplysninger om elevene i pressen? Journalistisk virksomhet er unntatt store deler av personopplysningsloven. Ved intervju og fotografering er det eleven, og ikke skolen, som gir fra seg opplysninger. I slike tilfeller er det andre lover enn personopplysningsloven som gjelder. Pressens etiske komité og opplæringsloven kan blant annet være aktuelle her. Alle journalister må følge "Vær varsom-plakaten", der det blant annet gis retningslinjer om intervju av barn.

20

21

22  elektronisk lagring av kopier av digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett  digitalisering av trykt materiale (f.eks. ved innskanning) og senere elektronisk lagring av dette  fremføring på elektronisk tavle, projisering på skjerm/lerret o.l.  tilgjengeliggjøring i virksomhetens/skolens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, e-post til ansatte, intranett, arkiv mm.)  utskrift til papir av digitale eksemplar  Avtalen gir rett til digital kopiering av de samme stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som omfattes av den tidligere kopieringsavtalen. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Billedbehandling Tonje Hilde Giæver & Bård Ketil Engen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google