Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning nr.5 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning nr.5 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning nr.5 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål
Spørsmål fra forelesningene 4 og 5 INF 1411

2 Spørsmål 1 For et periodisk ac-signal gjelder følgende:
Snittverdien over en halv periode er forskjellig fra 0 Snittverdien er alltid 0 Bølgeformen gjentar seg etter tiden T Har ikke en dc-komponent INF 1411

3 Spørsmål 2 Et balansert sinussignal er Alltid positivt
Har fast frekvens Er sentrert rundt 0 Absoluttverdien til den positive og negative amplituden er like INF 1411

4 Spørsmål 3 En kondensator Kan lagre elektrisk strøm
Har motstand mot elektrisk strøm som er avhengig av frekvensen Jo større frekvens desto mindre motstand Jo større frekvens desto større kapasitiv reaktans INF 1411

5 Spørsmål 4 Tidskonstanten til en kondensator sier noe om
Hvor lang tid det tar før den blokkerer for en dc-spenning Ved hvilken frekvens den begynner å lede en ac-strøm Ved hvilken frekvens den begynner å sperre en ac-strøm Hvor lang tid det tar å lade den opp/ut INF 1411

6 Spørsmål 5 Hvis kapasitansen minker vil Reaktansen bli større
Resistansen bli mindre Frekvensen øke Perioden bli mindre INF 1411

7 Spørsmål 6 Strømmen gjennom en kondensator er
Størst når spenningen er størst Størst når spenningen er minst Endringen i spenningen er størst Endringen i spenningen er minst INF 1411

8 Spørsmål 7 Faseforskyvningen mellom strøm og spenning i en resistor er
-90 grader 90 grader 180 grader 0 grader INF 1411

9 Spørsmål 8 Faseforskyvningen mellom strøm og spenning i en kondensator er -90 grader 90 grader 180 grader 0 grader INF 1411

10 Spørsmål 9 Suseptans er et uttrykk for
a) Ledningsevne i en kondensator b) Frekvensavhengig admittans c) Frekvensuavhengig admittans d) Ledningsevne i en resistor INF 1411

11 Spørsmål 10 Hvis frekvensen nærmer seg uendelig, hva skjer med den totale impedansen i en RC-krets? Den blir lik 0 Den blir uendelig stor Den blir rent resistiv Den blir rent kapasitiv INF 1411

12 Spørsmål Hvilke to deler består impedansen i en seriell RC-krets av?
Hva er enheten for impedans? Hva skjer med den kapasitive reaktansen når frekvensen øker? Hva skjer med fasedreiningen mellom strømmen gjennom og spenning over en kondensator når frekvensen øker? Hvis frekvensen nærmer seg uendelig, hva skjer med den totale impedansen i en RC-krets? Hva er en ”lead”-krets? Hva er en ”lag”-krets? INF 1411

13 Spørsmål Hvilket egenskap uttrykker kapasitans?
Hva er kapasitiv reaktans? Hva er impedans? Hvilke tre typer impedans finnes det? Hva er admittans? Suseptans er et uttrykk for a) Ledningsevne i en resistor b) Ledningsevne i en kondensator c) Frekvensavhengig admittans d) Frekvensuavhengig admittans INF 1411

14 Spørsmål (forts) Den totale kapasitansen for to seriekoblede kondensatorer er a) Mindre enn den minste enkeltkapasitansen b) Større enn den minste enkeltkapasitansen Den totale reaktansen for to parallellkoblede kondensatorer er a) Mindre enn reaktansen til den minste enkeltreaktansen b) Større enn reaktansen til den minste enkeltreaktansen INF 1411

15 Spørsmål Hva er uttrykket for sammenhengen mellom strøm og spenning gjennom en kondensator uttrykt ved Strøm, spenning og kapasitans Spenning, kapasitans og ladning Hva vil faseforskyvning (fasedreining) si? Hvor stor er faseforskyvningen mellom strøm og spenning i en resistor? Hvor stor er faseforskyvningen mellom strøm og spenning i en kondensator? Hvor stor er spenningen over en kondensator når strømmen er på sitt største (eller minste)? INF 1411

16 Spørsmål (forts) Hvor stor er strømmen gjennom en kondensator når spenningen er på sitt største (eller minste)? Hvor stor er fasedreiningen mellom strømmen gjennom kondensatoren og resistoren i en seriell RC-krets? Hvor stor er fasedreiningen mellom spenningen over kondensatoren og resistoren i en seriell RC-krets? Hva er sammenhengen mellom strømmen og spenningen i en rent resistiv krets? INF 1411


Laste ned ppt "Forelesning nr.5 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google