Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.

2 Kategorier I dag har vi standarder for cat1-5. Cat 6,7 og 8 er ikke blitt standarder enda men det er usikkert når eller om de eventuelt kommer, de aller fleste nettverk i dag er cat 3. og det er den vi forbinder med vanlig telenett.

3 Kapasitet for kategoriene
Cat 1 og 2 er opptil 4mbps. Cat 3 er opptil 10mbps. Cat 4 er opptil 16mbps Cat 5 og 5e er opptil 100mbps Cat 6 er opptil 200mbps Cat 7 er opptil 600mbps Cat 8 er opptil 1200mbps

4 Tvinnet parkalbel Tvinnet (revolvert) parkabel er den mest brukte kabelen i teleannlegg. Denne kabeltypen leveres i forskjellige størrelser. For å kunne finne de riktige lederne i en parkabel er en isolasjon til hver leder farget. Det er derfor helt nødvendig at den som skal jobbe på slike anlegg, har kunnskap om disse fargekodene. I Norge benyttes ofte telenors fargekode og IEC. På grunn av revolvering av parene har begge lederne i et par de samme elektriske egenskapene mot jord. I det samme paret vil det da gå like mye strøm i den ene lederen som i motsatt retning i den andre lederen. Vi sier at kabelen er balansert.

5 Sløyferesistans En sløyfe får vi når vi kortslutter paret i den ene enden, og sløyferesistansen er da den totale resistansen vi kan måle mellom lederne i paret. Faktorer som bestemmer resistansen, er lederdiameteren, den lederresistiviteten, ρ (rho), og tempraturkoeffisienten, a (alfa). Ledewrresistansen endrer seg med temperaturen. Sløyferesistansen benytter vi i forbindelse med feilsøking, måling av kabellengder og for å sikre at kabelresistansen er innenfor gitte spesifikasjoner for et nett.

6 Impedans Impedansen i en kabel er frekvensavhengig i den forstand at den avtar med økende frekvens. Over en viss frekvens blir imidlertid impedansen konstant, den samme , og denne impedansverdien betegnes som kabelens karakteristiske impedans. En kabel kan betraktes som et nettverk av induktanser, resistanser og kaoasitanser. Dette finnes det formel for.

7 Dempning Dempningen setter grense for hvor langt et signal kan gå langs en kabel før det drukner i støy. Dempningen øker med frekvens og kabellengden. I koaksialkabler og skjermede kabler er dempningen spesielt høy fordi kabelkapasitansen mellom leder og skjerm får sterk innvirkning.

8 Krysstale Krysstale er ”smitting” av signalet til et nabopar på grunn av induksjon. Revolvering av parene og ulik slaglengde reduserer krysstalen. Årsaker til krysstaler er opptak av elektromagnetisk strålingsenergi, dvs.: - Forskyvningsstrøm (stråling av elektrostatisk felt) - Magnetisk induksjon fra et par til et annet.

9 NEXT NEXT er forkortelse for ”Near End Crosstalk”. Dette er graden av smitting av signal fra et par i en kabel til et annet psr i samme kabel. Tallet angis i dB, jo høyere tall desto mindre krysstale. NEXT er forholdet mellom tilført signal på et par og målt signal på andre par i samme kabel. PSNEXT er ”powersummation NEXT”, og er tallet for hvor mye krysstale en får på ett av parene fra de tre andre parene i Gigabit ethernet.

10 FEXT FEXT er krysstale målt i fjernenden av kabelen.
ELFEXT er forkortelsen for ”Equal Level Far End Crosstalk” og er den effekt ett sendt signal har på et annet i fjernenden. PSELFEXT er den effekt de tre andre parene har på det fjerde paret i kabelen i fjernenden.


Laste ned ppt "Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google