Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Persbråten videregående skole Fagvalg for skoleåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Persbråten videregående skole Fagvalg for skoleåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagvalg for skoleåret 2014-2015
Persbråten videregående skole Fagvalg for skoleåret Utdanningsprogram for studiespesialisering Fellesfag – obligatoriske fag for alle elever Programfag: fag du velger selv Velger ut fra videre studieønsker Velger ut fra interesser

2 Persbråten videregående skole Fellesfag og Programfag
Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 113 (4) 112 (4) 168 (6) Matematikk 140 (5) 84* (3) Naturfag Engelsk Fremmedspråk 140* (5) Samfunnsfag 84 (3) Geografi 56 (2) Historie Religion Kroppsøving Sum fellesfag 842 (30) 420 421 Programfag 420 (15) Sum 840 timer (30) 841(30) (Tall i parentes er ¾ timer pr uke, tallet foran er antall klokketimer pr år i hvert fag.) Persbråten videregående skole

3 Persbråten videregående skole
Tall med stjerne i tabellen (fellesfagene): Matematikk Vg2, 84 timer (3 timer pr uke) Hvis du velger matematikk programfag, skal du ikke ha 3-timers matematikk fellesfag. Du må da velge 4 programfag (20 timer programfag) der matematikk er ett av dem. Fremmedspråk Vg3, 140 timer (5 timer pr uke) Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråket ditt i Vg3 også. Du skal velge 2 programfag i Vg3 hvis du skal ha fremmedspråk over 3 år. Morsmålseksamen Har du et annet morsmål enn norsk, kan du ta eksamen i det som privatist på Nivå II, og dermed dekke kravet om fremmedspråk under fellesfag. Persbråten videregående skole

4 Programområder – du må velge 2 fag fra ett programområde
Persbråten videregående skole Programområder – du må velge 2 fag fra ett programområde Programområder Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Matematikk (R) Sosiologi Matematikk (S) Politikk og menneskerettigheter Biologi Historie og filosofi Kjemi Rettslære Fysikk Engelsk Informasjonsteknologi Økonomistyring Økonomi og ledelse Entreprenørskap I tillegg kan toppidrett velges også på studiespesialiering. NB! Du må da passe på å få nok fordypning i de andre fagene.

5 Regler ved valg av programfag
Persbråten videregående skole Regler ved valg av programfag Velge minst 30 timer programfag over 2 år Velger 15 timer i Vg2 (Hvis du velger R1/S1, skal du velge 20 timer programfag.) Velger 15 timer i Vg3 (Hvis du har fremmedspråk over 3 år, skal du velge 10 timer programfag.) Må velge 20 timer innenfor ett programområde To fag innenfor programområdet ditt fra Vg2, må føres videre i Vg3 De siste 10 timene er frie programfag Språk på nivå III (for eksempel spansk i Vg3 som programfag, innfrir krav til fordypning i ett fag) Persbråten videregående skole

6 Persbråten videregående skole NB! Maksimum poeng totalt 4 poeng.
Ekstrapoeng ved søkning til videre studier. Innenfor førstegangsvitnemål maksimalt 4 poeng etter følgende regler: . Fag poeng R1, S1, Kjemi 1, Biologi 1, Fysikk 1, Informasjonsteknologi 1, Vg2 0,5 poeng pr fag S2, Kjemi 2, Biologi 2, Informasjonsteknologi 2, Vg3 R2, Fysikk 2, Vg3 1 poeng pr fag 140 timer med fremmedspråk som programfag 0,5 poeng pr fag Fremmedspråk nivå III 1 poeng NB! Maksimum poeng totalt 4 poeng.

7 Persbråten videregående skole
Tilleggspoeng Alderspoeng Det gis 2 poeng pr år, max 8 poeng til og med fylte 23 år. Kjønnspoeng Til enkelte studier gis det kjønnspoeng. Opptaksprøver Til enkelte studier gis det poeng for opptaksprøver. Praksispoeng Det kan gis poeng for praksis til journalistutdanningene. Utdannings-, militær- og folkehøgskolepoeng Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militær-/siviltjeneste.

8 Persbråten videregående skole
Godkjent vitnemål Nok årstimer over 3 år: minimum 2523 timer Fullført og bestått i alle fag (karakteren 2 eller bedre) Har alle de obligatoriske fellesfagene Har 5 eksamener 1 eksamen i Vg2 (muntlig eller skriftlig) 4 eksamener i Vg3 (minimum én muntlig) Har nok programfag Har fordypning i 2 programfag Har minimum 224 timer matematikk Har innfridd kravet om antall timer i fremmedspråk Har samme programområde i Vg2 og Vg3

9 Førstegangsvitnemål (§3-43 i forskrift til Opplæringsloven)
Persbråten videregående skole Førstegangsvitnemål (§3-43 i forskrift til Opplæringsloven) Har fullført og bestått innenfor normert løp – 3 år (kan utvides til maks 5 år etter regler du finner i Forskriften) Har oppfylt kravene til generell studiekompetanse Førstegangansvitnemålet gjelder til og med det året du fyller 21 år Hva betyr det å få et førstegangsvitnemål? Kvoten er på 50 % av de tildelte studieplassene. Det er lavere snitt i kvoten for førstegangsvitnemål! Søkere i kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote, der de kan få medregnet forbedringer og evt. tilleggspoeng for høyere utdanning eller folkehøgskole eller militær/sivil førstegangstjeneste. Du kan lese mer om kvoter på følgende link:

10 Persbråten videregående skole
Beregning av poeng Poengberegning kvoten førstegangsvitnemål: Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfags-/språkpoeng + Kjønnspoeng (noen studier) + Poeng for opptaksprøver (noen studier) = Skolepoeng (Forbedringer av fag tatt innenfor de 3 årene, blir regnet med i førstegangsvitnemålskvoten) Poengberegning ordinærkvoten: Skolepoeng (inkl. eventuelle nye fag og forbedringer tatt etter ferdig, treårig løp) + Alderspoeng + Tilleggspoeng = Konkurransepoeng                                                    

11 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Biologi 1 (2BIOA) Biologi 2 (3BIO5) 5 + 5 1 Kjemi 1 (2KJEA) Kjemi 2 (3KJEB) Fritt valg fra eget/andre programområder: Internasjonal engelsk (2IENS) Tysk nivå 2 0,5 (Eleven har P-matematikk i Vg2 (3-timers matte))

12 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Informasjonsteknologi 1 (2INFA) Informasjonsteknologi 2 (2INFB) 5 + 5 1 Matematikk S1 (2MAS1) Matematikk S2 (3MS2) Fritt valg fra eget/andre programområder: Økonomistyring (3ØKOS) Økonomi og ledelse (3ØKOL) Rettslære 1 5

13 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Informasjonsteknologi 1 (2INFA) Informasjonsteknologi 2 (2INFB) 5 + 5 1 Matematikk S1 (2MAS1) Matematikk S2 (3MS2) Fritt valg fra eget/andre programområder: Toppidrett 2 Toppidrett 3 Toppidrett 1 (Vg1) 5

14 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Informasjonsteknologi 1 (2INFA) Informasjonsteknologi 2 (2INFB) 5 + 5 1 Matematikk R1 (2MAR1) Matematikk R2 (2MR2) 1,5 Fysikk 1 (2FYSA) Fysikk 2 (2FYSB) Fritt valg fra eget/andre programområder: Internasjonal engelsk 5

15 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Sosiologi og sosialantropologi (2SOSA) Politikk og menneskerettigheter (2POM) 5 + 5 Rettslære 1 (2RETA) Rettslære 2 (3RETB) Historie og filosofi 1 (2HISA) Historie og filosofi 2 (3HIFI) Fritt valg fra eget/andre programområder

16 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Internasjonal engelsk (2IENS) Samfunnsfaglig engelsk (3SES) 5 + 5 Rettslære 1 (2RETA) Rettslære 2 (3RETB) Økonomistyring (3ØKOS) Sosiologi (2SOSA) Fritt valg fra eget/andre programområder: Matematikk S1 5 0,5

17 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Internasjonal engelsk (2IENS) Samfunnsfaglig engelsk (3SES) 5 + 5 Rettslære 1 (2RETA) Rettslære 2 (3RETB) Økonomistyring (3ØKOS) 5 Fritt valg fra eget/andre programområder: Elever som har fellesspråk nivå I + II, må ha språket i 3 år.

18 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi:
Persbråten videregående skole Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: VG2 VG3 ANTALL TIMER TIL VALG POENG Internasjonal engelsk (2IENS) Engelskspråklig litteratur og kultur (3ELKM) 5 + 5 Historie og filosofi 1 (2HISA) Historie og filosofi 2 (3HIFI) Spansk nivå III (2SPB4) 5 1,0 Fritt valg fra eget/andre programområder: Matematikk S1 Matematikk S2 1

19 Praktisk info om fagvalget:
Persbråten videregående skole Praktisk info om fagvalget: Skjemaer leveres kontaktlærer innen 7. februar Presentasjon Vg1 og Vg2 av fagvalget i uke 49-50 Rådgivere og trinnledere kan hjelpe deg med valget 5.februar i midttimen er det fagtorg i Orionbasen – faglærerne informerer om de ulike programfagene 29. januar er det foreldremøte Vg1 med gjennomgang av fagvalg og mulighet for å snakke med de enkelte faglærere


Laste ned ppt "Persbråten videregående skole Fagvalg for skoleåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google