Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagvalg for skoleåret 2014/2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagvalg for skoleåret 2014/2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagvalg for skoleåret 2014/2015 www.oslo-katedral.vgs.no
Oslo katedralskole Fagvalg for skoleåret 2014/

2 Tidsplan Informasjon i klassene (oktober) Foreldremøte 5. november
Faginformasjon / rådgiving (november/ desember) Rådgivning etter karakterer (januar) Frist for endelig valg: 1. februar 2014

3 Hvor finnes informasjon
På skolens hjemmeside Fagvalgsinformasjon I fronter Fagvalg for skoleåret

4 Studieforberedende utdanningsprogram
Programområde for realfag Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

5 Struktur: Studiespesialisering -programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag: 30t/u (norsk, matematikk, engelsk,2. fremmedspråk, naturfag, samfunnsfag, geografi og kroppsøving) Fellesfag: 15t/u (norsk, matematikk, historie, 2. fremmedspråk, og kroppsøving) (norsk, historie, religion og etikk og kroppsøving) Programfag fra eget programområde: 10t/u Valgfritt programfag: 5t/u Valgfritt programfag / 2. fremmedspråk: 5t/u

6 Vitnemålskrav Minst 90 timer over tre år Matematikk minst over to år
To programfag fra eget programområde over to år (= 10 timer per år) Ett valgfritt programfag (5 timer) hvert år i Vg2 og Vg3

7

8 Spesielt om matematikk
Avsluttende standpunktkarakter og eventuell eksamen etter alle matematikkurs, både fellesfag og programfag Det er ikke mulig å kombinere matematikk R og matematikk S

9 Matematikkvalgene Enten Matematikk 1T/1P i VG1 og Matematikk 2P i VG2
Eller Matematikk 1T/1P i VG1 og matematikk R1/S1 + et programfag fra studieforberedende utdanningsprogram i VG2 Dette forutsetter som hovedregel minimumskarakteren 3 i 1T/1P. Skal det gjøres unntak fra regelen, må du snakke med faglærer / rådgiver.

10 Spesielt om 2. fremmedspråk
Fullført og bestått fremmedspråk nivå I i ungdomskolen: Fortsetter med nivå II i det samme språket og har faget i Vg1 og Vg2 Begynner med et nytt fremmedspråk i VG1 og fullfører nivå I i løpet av VG1 og VG2. Uten fremmedspråk i ungdomskolen: Starter med fremmedspråk i VG1 og har faget både i Vg1, Vg2 og Vg3 i videregående skole (skal fullføre nivåI+II). Dette fører til at man bare har to programfag i VG3

11 Hvilke fag finnes i de to aktuelle programområdene?
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Historie og filosofi 1 og 2 Samfunnsøkonomi 1 og 2 Rettslære 1 og 2 Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter Psykologi 1 og 2

12 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi forts.
Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur Italiensk 1 og 2 Russisk 1 Latin 1 og 2 Fransk 3 Fremmedspråk nivå 3 kan kombineres med et hvilket som helst annet programfag innenfor programområdet språk, samfunnsfag, økonomi og sammen med dette utgjøre ett av de to programfagene som skal gå over to år.

13 Programområde for realfag
Matematikk R1, R2, S1, S2 Fysikk 1 og 2 Kjemi 1 og 2 Biologi 1 og 2 Teknologi og forskningslære 1 (og 2) Informasjonsteknologi 1 (og 2) Fag fra andre programområder Aktivitetslære 1 Visuelle kunstfag 1

14 Fag som ikke bygger på hverandre
Biologi 1 og 2 Psykologi 1 og 2 Rettslære 1 og 2 Sosa og PoM I disse fagene kan man ta nivå 1 og 2 uavhengig av hverandre. Det anbefales likevel å ta nivåene i naturlig rekkefølge dersom det er mulig. Man kan altså ta begge nivåer samme år.

15 Begrensninger og forbehold
Timeplanens blokker – noen fag vil ”kollidere” Vi må prioritere: Fagkombinasjoner som er ønsket av mange elever Fagkombinasjoner som dekker spesielle opptakskrav til enkelte studier Vi må ta forbehold om endringer i tilbudet av programfag, for eksempel hvis for få elever ønsker et fag

16 Begrensninger og forbehold
Timeplanens blokker – noen fag vil ”kollidere” Vi må prioritere: Fagkombinasjoner som er ønsket av mange elever Fagkombinasjoner som dekker spesielle opptakskrav til enkelte studier Vi må ta forbehold om endringer i tilbudet av programfag, for eksempel hvis for få elever ønsker et fag

17 Eksempel 1 programområde for realfag
Programfag Valgfritt programfag Matematikk Vg2 Kjemi 1 Biologi 1 Latin 1 Matematikk R1 Vg3 Matematikk R2 Biologi 2 Latin 2

18 Eksempel 2 programområde for realfag
Programfag Valgfritt programfag Matematikk Vg2 Kjemi 1 Biologi 1 Latin 1 Matematikk R1 Vg3 Kjemi 2 Biologi 2 Latin 2

19 Eksempel 3 programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag Valgfritt programfag Matematikk Vg2 Internasjonal engelsk Rettslære 1 Samfunns-økonomi 1 Matematikk S1 Vg3 Samfunnsfaglig engelsk Rettslære 2 Visuelle kunstfag

20 Eksempel 4 programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag Valgfritt programfag Matematikk Vg2 Historie og filosofi 1 Sosiologi og sosial-antropologi IT 1 Matematikk 2P Vg3 Historie og filosofi 2 PoM Visuelle kunstfag 2

21 Eksempel 5 programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag Valgfritt programfag Matematikk Vg2 Historie og filosofi 1 Sosiologi og sosial-antropologi Fysikk 1 Matematikk R1 Vg3 Historie og filosofi 2 Politikk og menneske-rettigheter Matematikk R2

22 Hva skal man ta hensyn til ved fagvalget?
Opptak til høyere utdanning Evner, ferdigheter og interesser Samfunnets behov Hjelp til å velge

23 Opptak til universiteter og høgskoler
To søkerkategorier: Førstegangsvitnemål: Eventuelle forbedringer mulig i løpet av vgs. Maks 21 år Bare skolepoeng : karakterpoeng + tilleggspoeng Tilleggspoeng: inntil 4 poeng 0,5 poeng: Alle realfag og programfag innen Fremmedspråk nivå I eller 2 med 5 t/uke Gis ikke for latin og engelsk. 1,0 poeng: R2, FY2 og Fremmedspråk nivå 3 Ordinært vitnemål

24 Opptak til universiteter og høyskoler
Generell studiekompetanse f.eks. sykepleie, jus, bedriftsøkonomi, lærerutdanning Spesiell studiekompetanse Ingeniørstudier: R2 + Fys1 Realfagsstudier: R1/S2 + R2/Fys2/Kje2/Bio2 Siviløkonom: R1/S2 Medisin/odontologi/ernæring/farmasi: R1/S2 + Kje2 + Fy1 Veterinær: R1/S2 + Kje2

25 Evner, ferdigheter og interesser
Hvilke fag er du flink i? Hva er dine sterke sider? Hva interesserer du deg for? Hvor stor kapasitet har du? Mulig konflikt: Hva har du lyst til å velge? Hva bør du velge?

26 Samfunnets behov Rask teknologisk utvikling
Stadig mer internasjonalisert næringsliv Behovet for kompetanse endres over tid Behov for arbeidskraft som kan omstille seg Prognoser?

27 Hjelp til å velge? …men det endelige valget må man ta selv!
Familie og venner Lærere og rådgivere Nettsteder, f. eks. Brukernavn: katedrals Passord: IL63 Velg: Skoletest → Videregående Snakk med rådgiverne om tolking av resultatet …men det endelige valget må man ta selv!

28 Skoletest.no

29 Jus Fagstudium Skole Kravkode Type studium
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet UiO GENS Bachelor Jus HSF Årsstudium HiM Juss HiL Juss og ledelse, Hønefoss HiBu Juss, Hønefoss Juss, årsstudium, Hønefoss Politiutdanning, Bodø PHS POLITI Politiutdanning, Kongsvinger Politiutdanning, Oslo Politiutdanning, Stavern Rettsvitenskap UiB Master UiT


Laste ned ppt "Fagvalg for skoleåret 2014/2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google