Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Fagvalg 2012 Greaker.vgs.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Fagvalg 2012 Greaker.vgs.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Fagvalg 2012 Greaker.vgs.no

2 Generell og spesiell studiekompetanse

3 3 30 timer hvert år! I år har du 30 timer og det må du minimum også ha både i 2. og 3. klasse. Fellesfagene er obligatoriske og programfagene er på valg.

4 FellesfagVG1 uketimer VG2 uketimer VG3 uketimer Totalt uketimer Religion og etikk 33 Norsk 44614 Matematikk 53 *8 Naturfag 55 Engelsk 55 2. fremmedspråk 44**8 Samfunnsfag 33 Geografi 22 Historie 246 Kroppsøving 2226 SUM FELLESFAG 3015 60 Felles programfag/ valgfrie programfag 015 *1530 TOTALT OMFANG 30 90

5 Du skal snart få høre om de ulike fagene og deres innhold, men først litt praktisk info…

6 *  Alle skal velge  3 PROGRAMFAG I VG2  3 PROGRAMFAG I VG3

7 *  Alle skal velge matematikk…  Matematikk 2 P på 3 timer  Matematikk S1 på 5 timer  Matematikk R1 på 5 timer

8 * Alle som velger matematikk S1 eller R1 skal enten velge Teknologi og forskningslære X eller 4 programfag

9 Merk deg.. Du som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) i ungdomsskolen, må ha fremmedspråket tysk/spansk av programfag II i vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt. Det betyr at du bare kan ha de to programfagene på programområdet ditt i vg3.

10 2 VALGFRIE PROGRAMOMRÅDER: SPRÅK, SAMFUNNSFAG og ØKONOMI REALFAG

11 Innenfor samme programområde må du velge fordypning innen 2 programfag.

12 Eksempel på valg av fag – språk, samfunnsfag og økonomi VG 3 Reiseliv og språk Medie- og informasjons -kunnskap 2 Engelsk- språklig litteratur og kultur VG 2 psykologiMedie- og informasjons -kunnskap 1 Internasjonal engelsk

13 Eksempel på valg av fag – språk, samfunnsfag og økonomi VG3Samfunns- faglig engelsk Reiseliv 2Markedsførin g og ledelse 2 VG2Internasjonal engelsk Reiseliv 1Markedsførin g og ledelse 1

14 Eksempel på valg av fag – språk, samfunnsfag og økonomi VG 3 Samfunn sfaglig engelsk Politikk og menneske rettigheter Sosial- kunnskap VG 2 Internasjo nal engelsk Sosiologi og sos.antro- pologi Medie og informasjo ns- kunnskap

15 Språk, samfunnsfag og økonomi (to fag fra programområdet som går over to år) VG3Markeds -føring og ledelse 2 Økonomi og ledelse 2 Matematikk S2 VG2Markeds -føring og ledelse 1 Økonomi- styring IKT 1Matematikk S1

16 Valg av fag - realfag VG3Matematikk R 2 Fysikk 2Kjemi 2 VG2Matematikk R 1 Fysikk 1Kjemi 1Teknolog i og forskning slære x

17 Eksempel på valg av fag - realfag VG3Matematikk S 2 IKT 2Biologi 2 VG2Matematikk S1 IKT 1Biologi 1Kjemi

18 Valg av fag – realfag (to fag fra programområdet som går over to år VG3PsykologiBiologi 2Kjemi VG2Matematikk S1 Internasjo nal engelsk Biologi 1kjemi

19 Realfag – med justering av fagoppsett VG3Internasjonal engelsk IKT 2Biologi 2 VG2Matematikk R1 IKT 1Biologi 1Nærings- livs- økonomi

20 litt om …. tilleggspoeng eller ekstrapoeng

21 Tilleggspoeng Tilleggspoeng for realfag og språkfag

22 Tilleggspoeng for realfag Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1.Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1. Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2, teknologi og forskningslære 2 og/eller IKT2. Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.

23 Tilleggspoeng for språkfag  Alle språkfag på nivå I og II som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk, gir 0,5 tilleggspoeng.  Alle språkfag på nivå III som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av engelsk og reiseliv, gir 1 tilleggspoeng.  Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg 2 og Vg 3

24 Hva bør styre ditt valg av programfag?

25 Har du tenkt på hva du skal bli??

26 Tenk igjennom…  Ambisjoner – har du allerede en karriereplan? Stilles det krav til spesiell eller generell studiekompetanse?  Interesser – det du liker å gjøre, gjør du best. Se på mulighetene.  Egenskaper – i hvilke fag oppnår du best resultater?  Arbeidsmarked – hvilken kompetanse er særlig etterspurt?  Lytt til råd fra dine nærmeste – husk at de har relevant erfaring og kompetanse som du bør lytte til.  Lytt til deg selv – du må sitte i førersete. Det er du som skal gjennomføre utdanningen.  Lytt både til hode og hjerte.

27 Fagtilbudet

28 PROGRAMOMRÅDER PROGRAMFAG RealfagSpråk, samfunnsfag og økonomi Matematikk R1 eller S1 Reiseliv og språkInternasjonal engelsk Kjemi Entreprenørskap og Bedriftsutvikling Næringslivsøkonomi: økonomistyring Fysikk Markedsføring og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Biologi Sosiologi og sosialantropologi Psykologi IKT Politikk og menneske- Rettigheter Rettslære Teknikk og forskningslære Sosialkunnskap Kommunikasjon og kultur * Geografi Samfunnsgeografi *Samfunnsøkonomi * Historie og filosofi* Spansk *Fransk *Tysk *

29 Kommer alle fag i gang?  I gangsetting av programfag er avhengig av at det melder seg et tilstrekkelig antall elever. Det må minst være 14-15 elever for at vi setter i gang faget.  Hvis det melder seg flere elever til et programfag enn det er plass til, vil rangeringen skje etter gjennomsnittskarakterer blant elever som har bestått vg1.  Du vil få beskjed dersom du må foreta omvalg.

30 Hvilke fag kan du velge?

31 REALFAG

32 INFORMASJONSTEKNOLOGI KJEMI FYSIKK BIOLOGI GEOFAG MATEMATIKK S eller R TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X

33 SAMFUNNSFAG SPRÅK OG ØKONOMI

34 SAMFUNNSFAG MEDIE- og INFORMASJONSKUNNSKAP SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI SOSIALKUNNSKAP POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER PSYKOLOGI

35 ØKONOMIFAG RETTSLÆRE SAMFUNNSØKONOMI MARKEDSFØRING OG LEDELSE NÆRINGSLIVSØKONOMI ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING

36 SPRÅKFAG ENGELSK FRANSK SPANSK TYSK REISELIV OG SPRÅK

37 Språk og reiseliv handler om kommunikasjon og kultur over landegrensene

38 Hvorfor velge språk og reiseliv? Kommunikasjon Globalisering Jobbmuligheter Dannelse og kulturforståelse Engelsk er ungdomskulturens språk Engelsktalende land har en fantastisk kultur – litteratur, musikk, film, historie… Alt dette gjelder selvfølgelig tysk-, fransk- og spansktalende land I tillegg åpner språkkompetanse dører for…

39 Studier i utlandet Storbritannia og Australia er de to mest populære studielandene for nordmenn, med henholdsvis 2904 og 2874 studenter Tyskland og Frankrike Hva med videre studier i utlandet? Studier her hjemme i Norge Mye av det du må lese kommer til å være på et annet språk en norsk Fagbøker Oppgaver Eksamener Forelesere

40 Reiseliv og språk skaper grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter. Faget reiseliv og språk skal fremme kommunikasjon og kulturforståelse i møter mellom ulike kulturer reiselivsbransjen og dermed bidra til utvikling og verdiskaping i en internasjonal reiselivsnæring.

41 Still spørsmål til …


Laste ned ppt "STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Fagvalg 2012 Greaker.vgs.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google