Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår

2 SØKNING TIL VG2 Alle må søke om inntak til Vg2
Inntakskontoret foretar inntaket Søknadsfrist 1. mars Svar på inntak ca. 15. juli (1 ukes svarfrist) Mulighet for forhåndssvar (

3

4

5

6 Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

7 VEIEN VIDERE Formgivning Realfag Språk samfunnsfag og økonomi
Studiekompetanse Yrkeskompetanse Formgivning Realfag Språk samfunnsfag og økonomi 2 år læretid/ påbygg til generell studiekompetanse Formgivning Realfag Språk samfunnsfag og økonomi IKT-servicefag/ laboratoriefag Nytt vg1 Ren studiespesialisering Studiespesialisering m/formgivning

8 STUDIEKOMPETANSE Fullført og bestått 3 år på
program for studiespesialisering Fullført: 2523/2943 klokketimer (Gjennomsnitt 30/35 timer à 45 min per uke) Bestått: Karakter 2 eller bedre i alle fag

9 FØRSTEGANGSVITNEMÅL Bestått videregående opplæring som gir studiekompetanse innenfor normal tid. Fordel ved innsøking til videre studier t.o.m det året man fyller 21 år.

10 FAGVALG FELLESFAG Obligatoriske PROGRAMFAG Velges etter interesse

11 Ren studiespesialisering
Vg1 Fellesfag Engelsk Geografi Naturfag Samfunnsfag Matematikk Fremmedspråk Kroppsøving Norsk Vg2 Fellesfag Matematikk Fremmedspråk Kroppsøving Norsk Historie Programfag fra valgt programområde 3 fag á 140 timer Velges individuelt Vg3 Fellesfag Kroppsøving Norsk Historie Religion og etikk Fremmedspråk Programfag fra valgt programområde 3 fag á 140 timer (2 for elever med fremmedspråk) Velges individuelt

12 Studiespesialisering m/formgivning
Vg2 Fellesfag Matematikk Fremmedspråk Geografi Samfunnsfag Historie Kroppsøving Norsk Felles programfag Visuelle kunstfag 2 Design og arkitektur 2 Valgfrie programfag Ett fag velges individuelt Vg3 Fellesfag Historie Kroppsøving Norsk Religion og etikk Felles programfag Visuelle kunstfag 3 Design og arkitektur 3 Valgfrie programfag To fag velges individuelt (ett, dersom fremmedspråk) Vg1 Fellesfag Engelsk Naturfag Matematikk Fremmedspråk Kroppsøving Norsk Felles programfag Visuelle kunstfag 1 Design og arkitektur 1

13 Valgfrie programfag Språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk
Internasjonal engelsk Historie og filosofi Kommunikasjon og kultur Politikk, individ,samfunn Sosiologi og sosialantropologi Næringslivsøkonomi økonomistyring Samfunnsøkonomi Markedsføring og ledelse * Entreprenørskap og bedriftsutvikling * Rettslære Medie- og informasjonskunnskap * Psykologi * Kan velges som linje

14 Valgfrie programfag form
Realfag Øvrige fag Ikke fordypningsfag Matematikk R1/S1 X Kjemi Fysikk Biologi Informasjons-teknologi Teknologi og forskningslære Trykk og foto Toppidrett (Må avtales med utdanningsleder) Breddeidrett

15 Regler for fagvalg 3 programfag
Minimum 2 av programfagene må være fra samme programområde og må leses over 2 år (fordypningsfag). Hvis et av programfagene er matematikk R1 eller S1, må det velges et 4. programfag som erstatning for matematikk fellesfag

16 Velger 2 programfag som leses over 2 år
Overgang fra formgivning til realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi Velger 2 programfag som leses over 2 år Dersom timeplanteknisk mulig, får du undervisning i geografi og samfunnsfag i stedet for programfag nr. 3 Hvis man leser samfunnsfag og geografi på egenhånd, kan man velge 3 programfag fra ren studiespesialisering

17 Tilleggspoeng realfag
Matematikk R2 og Fysikk 2 Andre programfag innenfor område realfag med omfang 140 timer: ½ poeng for hvert fag 1 poeng for hvert fag

18 Tilleggspoeng fremmedspråk Gjelder ikke engelsk
Fremmedspråk nivå III Øvrige programfag innen fremmedspråk med omfang 140 timer: 1 poeng for hvert fag ½ poeng for hvert fag

19 Spesielle opptakskrav
/ = eller Medisin, odontologi, ernæring og farmasi Matematikk R1/(S1+S2) og Fysikk1 og Kjemi 1+2 Bioingeniørutdanning og reseptar Matematikk R1/(S1+S2) og Fysikk1/Biologi1/Kjemi1 Ortopediingeniørutdanning Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 Tannteknikerutdanning Matematikk R1/(S1+S2)/Fysikk 1/Kjemi 1 Veterinærmedisin Matematikk R1/(S1+S2) og Kjemi 1+2 Informatikkutdanning Matematikk R1/(S1+S2) Integrerte masterstudier i informatikk UiO Nano- og mikroelektronikk, Avbilding, Robotikk, Simulering og visualisering Realfag, natur- og miljøfag Matematikk R1/(S1+S2) + høyeste nivå innen fagområde

20 Spesielle opptakskrav
Arkitektutdanning ved NTNU Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 Arkitektutdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitektskole Søkeren må bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Integrert masterstudium i teknologiske fag 3-årig ingeniørutdanning Integrert masterstudium i økonomisk-administrative fag og samfunnsøkonomi Matematikk R1/(S1+S2) Grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrertlærerutdanning Minimum 35 skolepoeng og minimum snittkarakteren 3 i norsk og 3 matematikk Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverksfag Søkeren må dokumentere kunnskaper og ferdigheter i formgivingsfag eller kunstfag etter nærmere regler fastsatt av institusjonen Oversetting og interkulturell kommunikasjon Universitetet i Agder Høyeste nivå i aktuelt språk

21 ELEKTRONISK VALG www.blokkvalg.no
Alle vil motta brukernavn og passord på e-post Hvis ikke send e-post til utdanningsleder snarest:

22 FØRSTE VALGRUNDE Flere fag her enn i endelig valg
Velg de fag du vil ha Fag med få «søkere» fjernes i det endelige fagvalg

23 ENDELIG FAGVALG Fagene er lagt i blokker
Blokkene undervises på ulikt tidspunkt Velg ett fag i hver blokk

24 VIKTIGE DATOER 1. februar Fagorientering 2. og 3. økt
3. februar Frist for valg i første valgrunde 29. februar Frist for det endelige fagvalg 1. mars Søknadsfrist for innsøking til Vg2 Medio juli Husk å svare på tilbud!


Laste ned ppt "Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google