Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og sosialfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og sosialfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og sosialfag

2 Velg HS? Er du / kan du? Glad i mennesker Jobbe i team
Like utfordringer Omsorgsfull Ansvarsbevisst Velg HS? Nøyaktig Tolerant Samarbeidsvillig Mange yrker krever i tillegg politi eller vandelsattest Må kunne jobbe tverrfaglig – se hele mennesket Gi av deg selv Fleksibel Selvstendig Kreativ

3 Oppbygging av videregående opplæring Vg 3 Bedrift Vg3 Bedrift
i skole Vg1 = Videregående trinn 1 (første året) Vg2 = Videregående trinn 2 (andre året) Vg3 = Videregående trinn 3 (tredje året) Bedrift = Lærling i to år 3

4 Ulike veier til studiekompetanse
Fag- / svennebrev Yrkestittel Fagskole Påbygging med fellesfag Universitet/Høgskole 3. og 4. år: Opplæring i bedrift Påbygging med fellesfag 3. skoleår 3. skoleår: Vg3 2. skoleår: Vg2 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg1 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram: natur, MK 3

5 Vg2 Vg3/Bedrift Vg1 HELSEARBEIDERFAG HELSEARBEIDERFAGET BARNE- OG
BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Vg1 FOTTERAPI FOTTERAPI OG ORTOPEDI HELSE- OG SOSIALFAG ORTOPEDITEKNIKK HUDPLEIER HUDPLEIER TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG AMBULANSEFAGET ALLE Vg2 PÅBYGGING FELLESFAG

6 Vg2 Vg1 HELSEARBEIDERFAG Holtet, Sandaker HELSE- OG SOSIALFAG Holtet
BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG Stovner, Holtet, Sandaker, Ulsrud HELSE- OG SOSIALFAG Holtet Sandaker Sofienberg Sogn Stovner Ulsrud FOTTERAPI OG ORTOPEDI Sogn ( voksne ) Rosenvilde ( Bærum ) HUDPLEIER Stovner HELSESERVICEFAG Sandaker, Sofienberg, Sogn AMBULANSEFAG Holtet

7 Helsefagarbeider Aktuelle arbeidssteder: Hjemmebaserte tjenester
Sykehjem Dagsenter Sykehus Spesialinstitusjoner Legekontor Barnevern Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger Rusmiddelomsorgen Privatklinikker EØS gjør det mulig å arbeide i andre land når du er fagutdannet Flere norske helse- og behandlingssteder opprettes i utlandet med norsk personale

8 Barne- og ungdomsarbeider
Aktuelle arbeidssteder: Barnehager Aktivitetsskole Skole Klubb Institusjoner for barn og unge

9 Fotterapi Aktuelle arbeidssteder: Sykehus Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester Innen idrett Private klinikker Fotterapeut finnes ikke i Oslo, kjøpe plasser i Akershus

10 Ortopeditekniker Aktuelle arbeidssteder:
Private eller statlige ortopediske verksteder Meget vanskelig å få læreplass – en i året i Oslo

11 Hudpleier Aktuelle arbeidssteder:
Bedrifter/ klinikker/ hudpleiesalonger Parfymeri Spa -avdelinger Institusjoner , sykehjem og bofellesskap Arbeidet krever nøyaktighet og ansvarsbevissthet,kreativitet, etisk og estetisk sans og evne til kundeveiledning og å kommunisere med andre. Arbeidet krever nøyaktighet og ansvarsbevissthet,kreativitet, etisk og estetisk sans og evne til kundeveiledning og å kommunisere med andre.

12 Tannhelsesekretær Aktuelle arbeidssteder: Tannhelsetjenesten
Klinikker ved de odontologiske fakultetene Spesialistklinikker Kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus Dentale depoter teamarbeid og selvstendig arbeid arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt kommunikasjonsevne og evne til å yte god service overfor pasientene. Holde seg oppdatert mestre utfordringer knyttet til et flerkulturelt samfunn.

13 Apotektekniker Aktuelle arbeidssteder: Apotek Laboratorier
Norsk medisinaldepot Apotekteknikeren driver utstrakt rådgivning overfor kunder, pasienter og annet helsepersonell samt salg og service. Sentrale arbeidsområder er veiledning om og salg av reseptpliktige legemidler og hjelpemidler, droger, naturlegemidler samt reseptfrie legemidler og handelsvarer medansvar for selvvalgsavdelingen i apotek kunde- og pasientkontakt logistikk og plassering av varer aktiv forsyning til sykehusposter kontortekniske oppgaver og regnskap

14 Helsesekretær Aktuelle arbeidssteder Legekontor Sykehus
Bedriftshelsetjenesten Helsesenter Nav Sentrale arbeidsoppgaver Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er mottak av pasienter laboratoriearbeid og skiftestuearbeid kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer registrering av takster og diagnoser kvalitetssikring og prosedyrer vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

15 Ambulansefagarbeider
Aktuelle arbeidssteder Kommuner Helseforetak Private organisasjoner og bedrifter

16 Programfag VG1 - VG2 – VG3 Kommunikasjon og Helsefremmende samhandling
arbeid Yrkesutøvelse Prosjekt til fordypning

17 Ofte valgte høyere utdanninger
Førskolelærer Sykepleier Vernepleier Lærerskole Politi Faglærerutdanning Spesialpedagogikk Farmasi Barnevernspedagog Sosionom Ergoterapeut

18 Velg helse- og sosialfag
En utdanning for fremtiden


Laste ned ppt "Helse- og sosialfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google