Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring
Det viktige valget!

2 12 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk
Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon

3 12 utdanningsprogram fordelt på:
3 studieforberedende Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

4 Dette har du rett på: Tre års videregående opplæring
Å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker Å få to års opplæring som bygger på Vg1 Når du har begynt på videregående skole, har du 5 år på deg til å fullføre. 5-årsfristen begynner å løpe seinest det året du fyller 19 år Ved omvalg blir retten utvidet med ett år

5 Oppbygging av videregående opplæring
Bedrift Bedrift Vg1 Vg2 Vg3 Vg1: Videregående trinn 1. året Vg2: Videregående trinn 2. året Vg3: Videregående trinn 3. året Bedrift: Normalt lærling i to år

6 Videregående opplæring gir:
Yrkeskompetanse Grunnkompetanse Studiekompetanse Yrkeskompetanse: Fagbrev – Elektriker, salgsfaget, kokk, bilmekaniker, barne- og ungdomsarbeider Svennebrev – Rørlegger, gullsmed, maler, fotograf, tømrer, frisør Yrkestittel – Gartner, helsesekretær, hudpleier, interiørkonsulent

7 Grunnkompetanse: Eleven får dokumentert deler av opplærlingen
Grunnkompetanse: Eleven får dokumentert deler av opplærlingen. Kan være planlagt, for eksempel lærekandidatordning. Studiekompetanse: Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studie kan vare fra 1-6 år. Eksempler på yrker: Politi, advokat, lærer, prest, lege, tannlege, barnevernspedagog, sosiolog, forsker, veterinær, revisor, psykolog

8 Spesielle opptakskrav
Enkelte studier (lege, tannlege osv.) stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi Ingeniørstudier stiller spesielle krav til: matematikk og fysikk

9 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg3 (fagopplæring i bedrift) Vg1 Vg2 Felles programfag fra eget program- område Felles programfag fra eget program-område Felles programfag fra eget program-område Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Fellesfag Fellesfag

10 Eksempel på et yrkesfaglig utdanningsprogram
Vg2 Vg3/ Bedrift Helsearbeiderfaget Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg1 Fotterapi Fotterapi og ortopedi Helse- og sosialfag Ortopediteknikk Hudpleier Hudpleier Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Helseservicefag Ambulansefag Ambulansefaget Alle Vg2 Påbygging fellesfag

11 Vikler- og transformatormontør
Elektrofag Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Automatiseringsfag, Tavlemontør, Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør, Energimontør, Energioperatør Produksjonselektroniker, Romteknolog, Heismontør, Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør, Togelektriker, Dataelektroniker, Elektroreparatør, Flytekniske fag Vikler- og transformatormontør Grønt = Tre år i skole

12 Medier og kommunikasjon
Mediegrafiker Fotograf Mediedesign (yrkestittel) Medier og kommunikasjon (gir generell studiekompetanse) Grønt = Tre år i skole

13 Naturbruk Driftsoperatør i idrettsanlegg Skogsoperatør, Akvakultur
Fisker, Hestefaglært Hovslager, Anleggsgartner Fagarbeider i reindriftsfaget Gartner, Agronom Naturbruk (studieforberedende) Grønt = Tre år i skole

14 *IKT-servicemedarbeider
Service og samferdsel Kontor- og administrasjonsmedarbeider Vekter, Yrkessjåfør Resepsjonist, Reiselivsmedarbeider Logistikkoperatør, Salgsmedarbeider *IKT-servicemedarbeider * Kryssløp fra alle Vg1

15 Restaurant- og matfag Kokk, Slakter, Servitør, Baker, Sjømathandler
Pølsemaker, Konditor Kjøttskjærer, Butikkslakter Institusjonskokk Fagarbeider, sjømatproduksjon Fagarbeider, industriell matproduksjon

16 Bygg- og anleggsteknikk
Glassfagarbeider Fagoperatør i trelastfaget Anleggsmaskinfører Tømrer, Isolatør, Banemontør Feier, Limtrearbeider Industrimaler, Steinfagarbeider Renholdsoperatør, Maler, Murer, Rørlegger Vei- og anleggfagarbeider, Blikkenslager, Trevaresnekker, Stillasbygger, Asfaltør Fjell- og bergverksarbeider Taktekker, Betongfag arbeider,

17 Design og håndverk Kostymesyer, Glasshåndverker, Blyglasshåndverker, Bøkker, Interiørkonsulent, Utstillingsdesigner, Herreskredder, Håndbokbinder, Blomsterdekoratør, Håndvever, Skomaker, Aktivitør, Kjole- og draktsyer, Gullsmed, Sølvsmed, Seilmaker, Frisør, Buntmaker, Keramiker, Gjørtler, Salmaker, Forgyller, Taksidermist, Duodjar, Bunadtilvirker, Strikkehåndverker, Urmaker, Optroniker, Maskør- og parykkmaker, Møbelsnekker, Børsemaker, Filigransølvsmed, Gipsmaker, Nautisk instrumentmaker, Orgelbygger, Pianostemmer, Profileringsdesigner, Smed, Storurmaker, Gravør, Komposittbåtbygger, Treskjærer, Modist, Tredreier, Kurvmaker, Trebåtbygger, Møbeltapetserer Grønt = Tre år i skole

18 Helsesekretær Ambulansearbeider
Helse- og sosialfag Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Fotterapeut Ortopeditekniker Hudpleier Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansearbeider

19 Teknikk og industriell produksjon
Motormann Sveiser Verktøymaker Industriell oveflatebehandler Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekaniker Industrimekaniker Platearbeider Industrimontør Skofagoperatør Faglaborant Fagoperatør i polymerkompositt Garverioperatør Gjenvinningsoperatør Grafisk trykker NDT-kontrollør Bilmekaniker Fagoperatør i fiskeredskapsfaget Landbruksmaskinmekaniker Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Fagoperatør i grafisk emballasje Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling Motormekaniker Motorsykkelmekaniker Matros CNC-operatør Dimensjonskontrollør Fagoperatør i kjemiprosessindustri Bilskadereparatør Hjulutrustningsreparatør Modellbygger Reservedelekspeditør Fagoperatør i trikotasje Fagoperatør i veving Støper Fagoperatør i kran- og løfteroperasjoner Industrisnekker Aluminiumskonstruktør Fagoperatør i produksjonsteknikk Serigraf Tekstilrenser Fagoperatør i garnframstilling Bore- og vedlikeholdsoperatør, Brønnoperatør, Fagoperatør i termoplast Vaskerioperatør Fagoperatør i industrisøm

20 Lærling Søker læreplass – normalt i Vg2
Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift Får opplæring etter læreplan i faget Faglig leder har ansvar for opplæringen Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve Får arbeidslivserfaring Mottar lønn under utdanning God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning

21 Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiekompetanse er også mulig ved to yrkesfaglige utdanningsprogram: Vg3 Medier og Kommunikasjon (studieforberedende) Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Dette gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse

22 Studieforberedende utdanningsprogram
Fellesfag i løpet av tre år: Norsk Engelsk Fremmedspråk Geografi Religion og etikk Matematikk Naturfag Samfunnsfag Historie Kroppsøving

23 Studiespesialisering - realfag
- språk, samfunnsfag og økonomi Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Studiespesialisering - programområde formgivningsfag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

24 Studiespesialisering - Programområder
Realfag Biologi Fysikk Geofag Informasjonsteknologi Kjemi Matematikk S eller R Teknologi og forskningslære Språk, samfunnsfag og økonomi Antikkens språk og kultur Engelsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling Fremmedspråk Historie og filosofi Kommunikasjon og kultur Markedsføring, strategi og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Næringslivsøkonomi Politikk, individ og samfunn Psykologi Reiseliv og språk Rettslære Samfunnsøkonomi Formgivingsfag Design og arkitektur Visuelle kunstfag Scenografi og kostyme Trykk og foto Visuell kultur og samfunn Samisk visuell kultur

25 Idrettsfag Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Fellesfag
Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

26 International Baccaleureate - IB
Toårig tilbud som bygger på Vg1 Studiespesialisering Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land All undervisning foregår på engelsk

27 Ulike veier til målene Fagskole Mesterbrev
Yrkeskompetanse Fag - / svennebrev 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 2. skoleår: Vg2 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole) Universitet/Høgskole 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skoleår: Vg1 2. skoleår: Vg2 3. skoleår: Vg3 Fagskole Y-veien: yrkesfaglig vei til ingeniør Påbygging til generell studiekompetanse 3. skoleår: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Mesterbrev

28 31. okt - 2. nov 2012 NM i Yrkesfag Et arrangement om yrkes- og utdanningsvalg Alle utdanningsprogrammene har egen stand Karriereenhetene i Oslo tilbyr veiledning Gratis inngang

29 Arbeidshefte: ”Yrker og utdanning” for 10. årstrinn
”Åpen dag” ved videregående skoler

30 Lykke til!

31 Timeantall per uke, fellesfag
Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 + Vg2 + Vg3 *Norsk 14 *Engelsk 5 *Matematikk 8 *Naturfag 5 *Samfunnsfag 3 Kroppsøving (bare stud.spes) 6 *Historie 6 Fremmedspråk 8/12 Geografi 2 Religion og etikk 3 Fellesfag til sammen /64 Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 3 Naturfag 2 Samfunnsfag 3 Kroppsøving 4 Fellesfag til sammen

32 Generell studiekompetanse
Eksempel på yrker: Psykolog Advokat Journalist Politi Barnevernspedagog Fysioterapeut Statsviter Prest Sosiolog Sykepleier Lærer/adjunkt/lektor Geolog


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google