Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva ligger i begrepet om ansvarlig nanoteknologiutvikling? Roger Strand (Senter for vitenskapsteori, UiB)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva ligger i begrepet om ansvarlig nanoteknologiutvikling? Roger Strand (Senter for vitenskapsteori, UiB)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva ligger i begrepet om ansvarlig nanoteknologiutvikling? Roger Strand (Senter for vitenskapsteori, UiB)

2

3

4

5 Regjeringens politikk  Volum og andel av forskningsinnsats innen HMS og ELSA  50-50? 90-10? 95-5? 97-3?  Integrering av HMS og ELSA  Implementering av EUs Code of Conduct  Teknologirådet og samfunnsdialog  Disse elementene henger sammen!

6 ELSA: Ethical, legal & soci(et)al aspects  “ELSA 1.0”  Ved siden av eller på siden av vitenskaps-og teknologiutviklingen  “ELSA 2.0”/integrert ELSA  ELSA- og MNT-forskere samarbeider og lærer av hverandre  “Integrert forskning”/ “beyond ELSA”  Grensene mellom ELSA og selve teknologiutviklingen blir diffuse og irrelevante

7

8

9 Ansvarlig / samfunnsmessig robust  To tolkninger:  Smal: Ansvarlig = unngå skade/risiko  Bred: Ansvarlig = ta medansvar for samfunnsutfordringer

10 Smal tolkning av “ansvarlig”  HMS  ELSA 1.0

11 Bred tolkning av “ansvarlig”  HMS  ELSA 1.0  ELSA 2.0  Beyond ELSA

12 Bred tolkning av “ansvarlig”  HMS  ELSA 1.0  ELSA 2.0  Beyond ELSA

13 Bred tolkning av “ansvarlig” Responsible Research and Innovation is a transparent, interactive process by which societal actors and innovators become mutually responsive to each other with a view to the (ethical) acceptability, sustainability and societal desirability of the innovation process and its marketable products( in order to allow a proper embedding of scientific and technological advances in our society)(R. von Schomberg 2012)

14 Oppsummering så langt  Det politiske rammeverket er på plass  Det legitimerer en bred og proaktiv tolkning av “ansvarlig”  Det gir tydelige føringer for implementering  Nå er det opp til aktørene  Nanoforskere og teknologiutviklere  NFR, virkemiddelapparatet  KLIF  HMS og ELSA-ekspertise  Det sivile samfunn og tilhørende grenseorganisasjoner

15 En rask SWOT?  Sterke sider: Kjennskap til politikken, “små avstander”, diskusjon og forhandling i god tro, finansiering politisk på plass  Svakheter: Kunnskapshull og ideologiske barrierer i forskersamfunnet og i virkemiddelapparatet (og i departementene)  Muligheter: Nye arenaer, framfor alt ved å knytte an til store samfunnsutfordringer  Trusler: Økonomisk krise kan gi panikk i teknologilobbyer og styrke et smalt innovasjonsfokus => risiko for backlash i EU ift ansvarlig teknologiutvikling?  I så fall: Norge kan stå fast og innta en lederrolle

16

17 Conversations with nanoresearchers  The Excellent Nanoresearcher  “Scientists are not treated as they should be by the politicians. They do not understand what it is all about”  The Subordinate Nanoresearcher  “I do not know […]. The project is given to me by my supervisor”  The Social-Democrat Nanoresearcher  “If you believe in this thing with democracy, you have to let go a bit”

18

19 En rask SWOT?  Sterke sider: Kjennskap til politikken, “små avstander”, diskusjon og forhandling i god tro, finansiering politisk på plass  La NANO2021 holde fram som de stevner  Svakheter: Kunnskapshull og ideologiske barrierer i forskersamfunnet og i virkemiddelapparatet (og i departementene)  Opplæring, “vitenskapelig allmenndannelse”, stimulere til en debattkultur  Jfr også Gjørvkommisjonen og seinere debatt  Muligheter: Nye arenaer, framfor alt ved å knytte an til store samfunnsutfordringer  Innta en proaktiv holdning til miljø- og samfunnsutfordringer  Ask not what your country can do for nano – ask what nano can do for your country (and the rest of the world)  Trusler: Økonomisk krise kan gi panikk i teknologilobbyer og styrke et smalt innovasjonsfokus => risiko for backlash i EU ift ansvarlig teknologiutvikling?  I så fall: Norge kan stå fast og innta en lederrolle


Laste ned ppt "Hva ligger i begrepet om ansvarlig nanoteknologiutvikling? Roger Strand (Senter for vitenskapsteori, UiB)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google