Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriverammer FORSLAG TIL SKRIVERAMME ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriverammer FORSLAG TIL SKRIVERAMME ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriverammer FORSLAG TIL SKRIVERAMME ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE
WHY DO WE LEARN ENGLISH? Kriterier: Essayet skal bestå av 5 deler; En introduksjon Tre hovedavsnitt med fokus på blant annet historie (det britiske imperiet), språkutvikling og situasjonen i dag En konklusjon der du oppsummerer og reflekterer over emnet du har skrevet om Det er viktig at du skriver en sammenhengende tekst, ikke strekpunkter eller stikkord!

2 Mål fra læreplan: ”The pupil shall be able to explain main characteristics of the development of English from an Anglo-Saxon language to an international world language” “The pupil shall be able to master a wide vocabulary… Express in writing with subtleness, proper register, fluency, precision and coherence…. Select and use content from different sources independently, critically and responsibly… Produce texts with complex content using digital media”

3 VIKTIG Alle 5 delene må være med i essayet for at essayet skal få bestått (karakteren 2) Mer utfyllende kriterier for karakterene 2, 3, 4, 5 og 6 vil bli forelagt elevene når de er i gang med skrive arbeidet. Underveis i arbeidet med essayet vil lærer gi forslag til forbedringer på språk, grammatikk og setningsstruktur. Det er viktig at eleven har ordbok tilgjengelig under skrivearbeidet. Innleveringsfrist: onsdag 14.oktober kl.14.30

4 ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE – WHY DO WE LEARN ENGLISH?
Introduction Where English was first spoken / how many Where they speak English today / mention at least 5 countries / continents I will show how this happened…… I will show what happened in…………… (one colony/country) I will show how and where English is used today

5 1st paragraph History/background for the spread of English (invaders to Britain – colonies – the British Empire – decolonization – Britain a multicultural society) Famous persons (monarchs, explorers etc) and what they are famous for 2nd paragraph The importance of the colonies The Empire Raw materials (what – where – why – how)

6 Details about one colony as an example
3rd paragraph Details about one colony as an example How important is English in the old colonies today? What kind of English do they have in the old colonies? How important is Britain today for the spread of English? What about the importance of the USA? The importance of the English language today Where, how, why do you learn English? When do you use English? What about English in the future for you? Conclusion In this essay I have focused on ………………… Now I can see that the importance of English has to do with ……………………. My relationship to the English language is ………………….. because …………………….. So, to conclude, I can say that we learn English because………………….

7 English as a World Language
Why do we learn English? Spesifikke kriterier for karakterer til essay: Karakteren 2: Eleven har besvart alle fem delene av essayet på et minimumsnivå. Språket viser en god del avhengighet av kilder og lite selvstendighet, men eleven har et skriftlig dokument som kan gjenkjennes som essay. Eleven kommuniserer, men på et lavt nivå.

8 Karakteren 3 og 4: Eleven har laget et essay i forhold til grunnkriteriene (5 deler). Noen av delene er mer utfyllende besvart, med god relevans til emnet. Kilder brukes på en god måte. Språk og grammatikk skaper ikke altfor mange kommunikasjonsforstyrrende elementer. Eleven viser refleksjon over emnet, og viser en viss selvstendighet i besvarelsen. Karakteren 5 og 6: Eleven har laget et meget godt essay i god relevans til grunnkriteriene. De fleste delene av essayet er utfyllende besvart, og eleven viser modenhet og mye kunnskap om emnet. Kilder anvendes på en meget god måte. Språk og grammatikk er på et nivå godt over middels og eleven gjør få store feil. Eleven viser meget høy grad av refleksjon, og setter ting i en sammenheng på en overbevisende og moden måte.

9 English as a world language – why do we learn English?
Oppsummering – evaluering – logg Vi har jobbet med “English as a World Language” Hva har du lært om dette emnet? Skriv strekpunkter! Hva tror du at du kan få bruk for senere fra dette emnet? Vi har jobbet 8 skoletimer med ei skriveramme om emnet Kan skriverammer være til hjelp for deg i framtida når du skal skrive engelske oppgaver? Forklar hvordan de kan det, evt. hvorfor de ikke kan det Har skriveramma gjort deg bedre til å skrive engelsk? Hvorfor/hvorfor ikke?

10 Har du fått et utvidet ordforråd av arbeidet med dette emnet?
Nevn eksempler på ord som du nå anser som naturlig i ditt ordforråd som du ikke kjente fra før! Tidsbruken; var 8 skoletimer for lite/for mye/passe? Forklar! Hjelpemidler; lærebok, ordbok, internett, lærer, andre kilder Si litt om hvordan du har jobbet med hjelp av disse midlene, og om de har vært til hjelp eller ikke. Evt. endringsforslag for neste skriverunde? I veiledningssamtalen pratet vi bl.a. om hvilke mål du har for engelskfaget i år. Har dette skrivearbeidet endret dine mål på noen måte? Forklar! Hvilken karakter fortjener du på oppgaven din og hvorfor?

11 ”Muntlig ramme” Film review
Tema: VALUES Valgt film: INTO THE WILD 1) Snakke om overordnet tema 2) dele ut muntlig ramme, forklare hva elevene skal fokusere på, enkle kriterier 3) Se film 4) utarbeide stikkord/setninger som grunnlag for muntlig innlevering (lydfil i Fronter) 5) organisere innlesing av lydfil

12 FILM REVIEW Introduce the movie: The film takes place… Key words might be: Title Year Name of the director Name of the most famous actors Is it based on a novel? Summary of the plot: To give a short summary of the main events in the film… The film’s climax is when…

13 The main characters: The main characters in the film are… I will describe … The characters change throughout the film… Setting: The film is set in…. It takes place …

14 Techniques: The film techniques which are used in this film… The music that is used in this film is… Special effects… Suspense is in this film created through…

15 Theme: The theme of the film is… The message to the viewer… Evaluation: Your own evaluation of the film. Would you recommend it?

16 Kriterier (enkle): Alle må ha med noe fra alle ”delene” i ”oppskriften” i sin film review Graderingen av karakter vil ha sammenheng med hva som sies og hvordan, det vil si; ha fokus på uttale og intonasjon Lengde på lydfilen din: ca. 5 minutter (maks)

17


Laste ned ppt "Skriverammer FORSLAG TIL SKRIVERAMME ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google