Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim forskning i Norge og EU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim forskning i Norge og EU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritim forskning i Norge og EU
Presentasjon på Fargisseminaret 2005 av: Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Medlem av EU-6RP Progr. komité TRANSPORT

2 Norge EU Innhold MAROFF MARUT 6RP ”Transport” Call 3B og 4A 7RP
TP Waterborne

3 MAROFF deltar på tre hovedfelter:
Skipsfart Skipsfarten er den tradisjonelle delen av maritim virksomhet. Selv om andre næringer og fagfelt utgjør kjernen i Olje&Gass-virksomheten og i sjømat-næringen, er det slik at de maritime næringer og maritim teknologi har vært og er av veldig stor betydning for den norske offshore- virksomheten og for fiskeri og havbruk. Da vi fant olje: Rederier og verft omstilte seg. Skipstekniske fagmiljøer (NTH, Marintek, DnV) var viktig for utvikling av offshore virksomheten. Offshore Fisk og Havbruk

4 SAFESHIP Pålitelig Sikker Effektiv Miljøvennlig maritim transport
Fokus på logistikk-kjeder, D-2-D

5 MODSHIP Modul-basert: Design Skrog Systemer Kontrakter
Forretnings relasjoner Internasjonale relasjoner

6 INNOGAS

7 FRESHFISH

8 Olje og gass Marine ressurser Shipping
NETTPROFIT Safeship Modship Innogas Freshfish For å oppsummere foregående foil ser vi her hvordan de fem marinnovasjonene retter seg mot ulike deler av MAROFF’s virkefelt.

9

10 Regjeringens innovasjons Utvalg
Innovasjon Oppfølging av regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens innovasjons Utvalg

11 Mål: Etablere gode samhandlingsprosesser for nyskaping i norsk maritim næring, inkludert sektorene olje, gass og sjømat, med økt verdiskaping som sluttresultat.

12 Organisasjon MARUTs strategiråd Ledes av næringsministeren Sekretariat
Ledes av NHD. Skal trekke på organisasjonenes og virkemiddelapparatets kapasitet Tematiske satsinger Forprosjekter for å beskrive muligheter på ulike tematiske områder, identifisere prosjektdeltagere og aktuelle faglige og økonomiske ressurser Policy-orienterte utredninger Initiering av konkrete innovasjonsprosjekter Selvstendige prosjekter med egen prosjekteier, leder og referansegruppe

13 Tematiske satsinger Kystgass - Småskala LNG Kaldklimaspesialisten
Utfordringen er å utnytte LNG som Energikilde på flere steder langs kysten. Kaldklimaspesialisten Sikre bærekraftige maritime operasjoner i kaldklimastrøk. Maritim IKT leverandøren Muliggjøre en kraftig oppskalering av Norske leveranser av IKT- løsninger (applikasjoner) og teknologi til overvåking av havrommet.

14 Tematiske satsinger, forts.
Sjømatleverandøren Muliggjøre en kraftig oppskalering av offshoreproduksjon av sjømat, distribusjon og omsetning av disse varene i Norge og andre land. Eurofeeder’n Hjelpe EU med å realisere sine planer om å flytte last fra vei til sjø ved utvikling av nye skips-, utstyrs- og logistikkløsninger. Brobygger’n Understøtte en kraftig opptrapping av norskkontrollerte utstyrleveranser til verdens nybyggingsmarked for skip, fiskeri og olje- og gassutvinning ved hjelp av ny infrastruktur og virkemidler. Smart shipping

15

16

17

18 1.6.2 Sustainable Surface Transport
A - DG TREN Short term research to support European Transport Policy B - DG Research Research, technological development and integration Objective 1 New technologies and concepts for all surface transport modes Objective 2 Advanced design and production techniques Objective 3 Rebalancing and integrating different transportmodes Objective 4 Increasing road, rail and waterborne safety and avoiding congestion

19

20

21 6.2 Sustainable Surface Transport

22

23 Selected Topics Call 3B Objective 1 Objective 2 Objective 3
Urban automated road transport IP Efficiency traction energy supply IP Hybrid IP Objective 2 The 5 day car initiative IP Marine testing capacity NOE Railway infrastructure IP Objective 3 Effective operations in ports IP Objective 4 Safe maritime operations IP DG RTD – Dir H, Unit H2

24 Selected Topics Call 3B (Maritime) Objective 1 Objective 2 Objective 3
Urban automated road transport IP Efficiency traction energy supply IP Hybrid IP Objective 2 The 5 day car initiative IP Marine testing capacity NOE Railway infrastructure IP Objective 3 Effective operations in ports IP Objective 4 Safe maritime operations IP DG RTD – Dir H, Unit H2

25

26 Informasjon om EU6RP Generelt: Kontaktpersoner Transport:
Klikk på EU-forskning Kontaktpersoner Transport: Line A. Hagen Sigurd Falch

27 Beslutningsprosessen EU 7RP

28

29 Innovative and of Strategic Importance for Europe !
Waterborne Transport and Operations - Complex Value Chains and extensive know-how Synergies Front-End Software Construction Operation Support Life Cycle Inland Navigation Repair Maintenance Shipbuilding Merchant Shipping Ports Research Concepts Design Equipment Cruise + Ferry Operation Waterways Recycling Education Engineering Offshore Structures Supply + Services Navigation Aids Life Cycle Management Training Codes + Standards Floating Infrastructure Offshore Operations Surveillance Systems Fishing Dredging Integration Intermodal Ops Security Ops Surveillance Traffic Management Protection of Environment Research Ops Anti Pollution

30 Medium and Long Term Vision 2020:
A Competitive European Maritime Industry Leading edge products, services and processes Competitive and flexible cost structures High development speed Safe, Sustainable and Efficient Waterborne Transport and Operations The „Green Ship“: Low Emission Ships and Systems Preventing and Tackling Marine Pollution Life cycle approach for Ships, optimisation of Maintenance The Human Dimension: Man/Machine Interfaces and Human Behaviour Identify and counter Security Threats for the Waterborne Transport Deeper Knowledge of the operational Sea Environment Platforms and Equipment for future Offshore challenges Efficient cargo planning, control + handling (onboard + ashore) Propulsion solutions for the post-hydrocarbon-fuel era Keep Pace with Future Population and Trade Growth Challenges Efficient Transport Chains (multimodal Transport) Advanced Traffic Support Services and Infrastructure Integrated Ship- and Shore Based Communication- and Guidance Systems Strategic Research Agenda

31 Organisasjonsstruktur
[Chair] WATERBORNE General Assembly (Forum of all stakeholders, Directors level including Member states) Support Group European Associations + EU Institutions. + Representatives of Member States typically 2-3 total, to be nominated by the Member States Mirror Group) Member States Mirror Group Representatives of all Member States Thematic Working Groups (all, Expert Level) Intended Themes (examples): Safety Security Environmental Issues Industry Competitiveness Short Sea Shipping Offshore Technologies Policy Research New Financing Models WATERBORNE Secretariat Management, Administrative Support

32 Takk for oppmerksomheten
Lykke til videre med Fargisseminaret 2005


Laste ned ppt "Maritim forskning i Norge og EU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google