Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobile Phone authorised Services through Near Field Communications Hans-Christian Haugli, Elin Melby, Josef Noll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobile Phone authorised Services through Near Field Communications Hans-Christian Haugli, Elin Melby, Josef Noll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobile Phone authorised Services through Near Field Communications Hans-Christian Haugli, Elin Melby, Josef Noll

2 System view Click on objects to get details Device Identifier Object (Equipment, Device) User centric services Object centric services User Equipment 1 2 3a4b 3b 4a 3c,4c

3 System view Click on objects to get details Device Identifier Object User centric services Object centric services User Equipment 1 2 3a4b 3b 4a 3c,4c Device Identifier 2 Object 2 UE 2 O2O komm. kan gå via servere (både object og user sentric), direkte mellom UEene, eller til og med direkte mellom objektene. Det blir gristete å visualisere alt dette i 1. foil. Man kan også tenke seg kun én UE.

4 User Equipments - details l The User equipment initiates the communication between the user and the object l User equipment includes –NFC reader –NFC ID –Communication capabilities l Signalling l 1 User equipment initiates Device identifier –Using simply ID or –Using encrypted key l 2: device identifier provides ID l 3a,b,c initiation of service request, either to user centric services, object centric services or communication with the object l 4: Results from service request User Equipment 1 2 3a4b 3b 4a 3c,4c •Er 1. pkt. og 1 under Signalling samme info? •Punktene under signallering burde senkes ett nivå •Litt forvirrende at en enhet heter “Device identifier” og en annen starter denne, for da ser det ut som en prosess. Det er ikke helt tydelig at autentiseringa går begge veier. •Skjøner ikke helt teksten på 3c •Hvorfor er 3c og 4c i “samme” pila når ikke a og b er det?

5 User Equipments - details l The User equipment initiates the communication between the user and the object l User equipment includes –NFC reader –NFC ID –Communication capabilities l Signalling 1: User equipment initiates Device identifier Using simply ID or Using encrypted key 2: device identifier provides ID 3a,b,c: initiation of service request, either to user centric services, object centric services or communication with the object 4: Results from service request User Equipment 1 2 3a4b 3b 4a 3c,4c •Er 1. pkt. og 1 under Signalling samme info? •Litt forvirrende at en enhet heter “Device identifier” og en annen starter denne, for da ser det ut som en prosess. Det er ikke helt tydelig at autentiseringa går begge veier. •Skjøner ikke helt teksten på 3c •Hvorfor er 3c og 4c i “samme” pila når ikke a og b er det?

6 Device identifier – detailed specifications l The device identifier carries the ID and the communication capabilities l It is a NFC tag l Signalling l 1 User equipment initiates Device identifier –Using simply ID or –Using encrypted key l 2: device identifier provides ID, link to services and communication capabilities of the object Device Identifier 1 2 •Jeg ville ha skrevet noe sånt som “The device identifier carries the ID and the communication capabilities of the object” fordi UE har egen ID og kommunikasjonsmuligheter •Punktene under signallering burde senkes ett nivå •Det bør være samme tekst på 1 og 2 som på forrige foil

7 Object (Equipment, Device) – detailed specifications l The Object is Equipment or devices which the user takes contact to l Examples of such objects are: home equipment, car, l Signalling l After authentication (steps 1,2) l 2 provides the communication capabilities of the object. l 3c and 4c is the communication between the user equipment and the Object 3c,4c Object (Equipment/Device) •Punktene under signallering burde senkes ett nivå •2 er ikke med i dette bildet, men det burde den kanskje være på ett eller annet vis? •3c er kommunikasjon mellom UE og objektet, men det er jo også 2

8 Object or User oriented Services – detailed specifications l Services are initiated by the user equipment, based on the information from the device identifier l Two types of services, object oriented and user oriented services. l Examples of user oriented services: weather report, travel information, l Object oriented services are: how the object can be operated, extra information about the object User centric services Object centric services 3a4b 3b 4a l Signalling l 3a,b: Service request from user equipment to service provider l 4a,b: Service provided to user equipment l (3c, 4c handled earlier) •Initieres ikke tjenester av objektet i 3c? •Burde kanskje holde oss til “centric” og ikke innføre “oriented” i tillegg? •Eksemplene burde kanskje dekke alle objekteksemplene som er nevt på forrige foil? •Forslag til 4. pkt – “Object oriented services are related to how the object can be operated, remote management control and diagnostics, etc. •Punktene under signallering burde senkes ett nivå •3&4c er ikke nødvendigvis behandlet tidligere hvis man klikker på dette fra 1. foil. •Dette blir kanskje for mye informasjon på én foil?

9 Examples of objects l home equipment l car l bus station or bus (or other means of public transportation)

10 Service ideas - Car l Travel information –Dynamic navigation updates according to changing traffic situation –Weather and road conditions –Prevailing traffic regulations, tolls, controls –Expected travel times l Yellow pages/points of interest –Adds/Information •E.g.. find nearest free parking, reserve the parking, pay for the parking l “Alco lock” – the car cannot be started before a negative alco-test is performed, e.g. passed attention test l Personalised entertainment (infotainment) –for driver –for passengers l Key –Access - central lock –Time limited Authentication control –Ignition control & demobilizer l Automatic collection and delivery of data from car sensors –Weather and road conditions, interface to CALM-bus –Traffic information, accident warning etc. l Remote diagnostics and CRM –Remote diagnostics and management control (SW-download) –Allocate nearest (best purpose) service unit –Allocate courtesy/rental car –Call car owner to service garage –Reminders on service appointments l Personalised adjustments of seat and mirror settings l Improved eCall – knowledge of who and how many people are in the car l Electronic Toll Collect user centricobject centric

11 Service ideas – Commercial vehicles l Driver log book –information about type of trip, distance, time, etc. is loged l Freight information (location, condition, danger, etc.) l Fleet management l Vehicle log book –information about fuel consumption, average speed, etc. is loged user centric object centric Typically, the same services as for cars will also apply to commercial vehicles

12 Service ideas - Public transportation (station or on-board) l Automatic ticket ordering and payment l Dynamic timetable information specified by route of interest l Vehicle management –Allocating needed vehicles in busy hours due to demand user centric object centric

13 Service ideas - Home equipment l Remote diagnostics and management control (SW- download) user centric object centric l personalized infotainment –stored services •home area •filters •personalized user interfaces •personal settings –on-demand services


Laste ned ppt "Mobile Phone authorised Services through Near Field Communications Hans-Christian Haugli, Elin Melby, Josef Noll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google