Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldre og trenermøte 23.04.2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldre og trenermøte 23.04.2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldre og trenermøte 23.04.2013 http://g2006.kfumfotball.org

2 Dagens tema •Velkommen •Informasjon fra KFUM v/fungerende leder Christoffer Dahl •Sportslig plan, tanker rundt vår aldersgruppe, klubbens sportslige profil etc. •Lederroller •Trenere •Ansvar foreldre/trenere •Oversikt over trenere •Inndeling av grupper/lag for sesongen 2013 •Seriespill – Mikroserien Haraløkka •Treningstid •Treningsavgift vs. Medlemsavgift •KFUM 3v3 turnering 1-2 juni 2013 •Ulike cuper •Eventuelt •Still spørsmål og kom med innspill!

3 8 ULIKE LEDERROLLER FOR HVER ÅRGANG •LEDERROLLER I KFUM-KAM. FOTBALL •Det er viktig å få med mange voksne rundt lagene våre i Kåffa. •De lagene som gjør det bra har alltid mange voksne med rundt laget i ulike roller. •Det viser historien! •Vi har nå 8 ulike roller som vi ønsker at hver årgang skal fylle: •HOVEDLAGLEDER (HL) –Arne R. Holtvedt •ASSISTENTLAGLEDER (AL) –Her bidrar de andre lederne •HOVEDTRENER(HT) –Knut Smedsvig •ASSISTENTRENERE(AT) –Cosmin Moldovan •KASSERER(KS) –Hans-Petter Nygård •DUGNADSANSVARLIG(DG) –Renè Pedersen •RESSURSPERSON(RS) •WEB-ANSVARLIG(WB) –Arne R. Holtvedt

4 Trener og foreldrerollen Trenere •Viktigste rolle – ta ansvar for hele laget på trening og før, under og etter kamp –Herunder sørge for at alle føler seg som en del av laget •Kommuniksjon med HL (Arne) og HT (Knut) Foreldre •Sørge for at jobben til trenerne blir enkel – ved å gi beskjeder, kjøre til kamper/trening – husk at fotball er et lagspill •HEIE!!!

5 Oversikt over trenere •Viktig at dere gir beskjed hvis dere ikke står på listen eller står der uten «grunn» •Listen ligger på http://g2006.kfumfotball.org •Husk at dere som er trenere/ledere melder dere inn i KFUM •Alle må ha politiattest (eget søknadsskjema). –Jeg sender ut til lederne, de fyller ut skjema og hver enkelt LEVERER skjema tilbake til KFUM-administrasjonen.

6 Avgifter 2013 Treningsavgift •Treningsavgiften for 2013 er på 1500,- og skal dekke følgende for laget vårt; –Seriespill –Leie av bane til treninger –Enjoyguide –Utstyr (utover det vi får av KFUM) –3v3 cupen på KFUM Medlemsavgift •Avgiftsmodell: Medlemskontingent aktive spillere:kr. 1500,- •Medlemskontingent ikke spillere: kr. 900,- •Medlemskontingent ledere med barn i klubben: kr. 900,- OBS! Dette krever at lederen selv er medlem i KFUM Fotball. •Dekker forsikringsordning gjennom Norges fotballforbund Husk at alt må være betalt før 1 mai

7 Treningstider - Vi har fått tildelt følgende treningstid for våren og høsten 2013 Onsdager fra 1730 – 1900 Hvert lag må ta med lagbag som inneholder vester/kjegler for sitt eget lag. Ønsker dere trening onsdag 1. mai og/eller inne tirsdag 30 april?

8 Inndeling av grupper/lag for sesongen 2013  Som dere alle vet så er vi 8 ulike grupper for sesongen 2013  Utgangspunktet er at alle grupper skulle hatt 8 spillere  Men nå varierer disse gruppene fra 5-6 personer til 10  Dette er en utfordring både på trening og ikke minst når vi nå starter seriespillet  Viktig at dere alle sjekker om deres sønn er med i en gruppe  Listen ligger ute på http://g2006.kfumfotball.orghttp://g2006.kfumfotball.org  Hvert år blir gruppene endret (2-3 ønsker blir selvfølgelig hensyntatt)  Vi har en utfordring med utdaterte/feil epost-adresser. Gi beskjed til meg ved endringer.

9 Seriespill – Mikroserien Haraløkka http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=541451 Vi har meldt på 8 lag ! Noen lag har kanskje få spillere til noen kamper. Viktig å kunne låne spillere fra de andre gruppene som har mulighet/lyst til å spille. Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst. Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. 2 x 20 minutter med 5 minutters pause Møt opp i god tid, si ifra til trenere ved forfall og lignende – vær gode KFUM-ere!!

10 KFUM 3v3 turnering 1-2 juni 2013 Dette er «vår» turnering og det er viktig at vi i 2006 årgangen er synlige; -Mange spillere og lag -Dugnadsinnsats -Jeg sender snart ut informasjon om påmelding til undertegnede. -Trenger lagvise påmeldinger. Anbefalt 4 spillere på hvert lag. -Kroner 520 pr. lag -Mitt forslag er at allerede innbetalt treningsavgift er med å dekke denne cupen

11 Ulike cuper •Vi har ikke hatt noen felles andre cup-turneringer våren 2013. •Når det dukker opp invitasjoner til turneringer så legger jeg det ut på nettet, og hvert enkelt lag/gruppe kan melde seg på og organisere deltakelsen selv. For høsten 2013 så foreslår jeg at vi gjør følgende felles påmelding; -En 3v3 turnering i nærheten – Kjelsås 14 og 15 september -Jacobs Myggstikk (turnering inne - Bækkelagshallen) 18.10 - 20.10. og 25.10 - 27.10 2013 -Arrangere en intern cup-turnering i Kåffahallen sammen med årsavslutning for spillerne (del av treningsavgiften)

12 Treningsopplegg for våren og høsten •Trenerkurs? •Sportslig utvalg i KFUM – være sammen med oss på en trening og evaluere?

13 Diverse •Lagbag til hvert lag – blir utdelt til en ansvarlig for hvert lag. Må være med til hver kamp og trening –Har følgende innhold p.t. •6 kjegler •10 vester •Keeperdrakt •Keeperhansker •Jeg skal også skaffe baller og noe medisinutstyr som skal i bagen. •De som har bestilt drakt med navn på – får utdelt det nå rett etter møte. –Jeg skal sjekke mulighet for drakt med navn på for de som ikke bestilte i forrige runde

14 Eventuelt ?


Laste ned ppt "Foreldre og trenermøte 23.04.2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google