Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordiske logistikkløsninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordiske logistikkløsninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordiske logistikkløsninger
Robin Olsen, Adm. dir. Tollpost Globe

2 Tollpost Globe skal være næringslivets fremste
…hva vil vi ? Tollpost Globe skal være næringslivets fremste og mest lønnsomme logistikkpartner med fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefordeler for våre kunder.

3 Nordiske logistikkløsninger Organisasjon og infrastruktur
Norge: Omsetning 2,7 mrd. NOK og 900 ansatte 29 terminaler og 600 utleveringssteder pakker og paller hver dag Sverige: Omsetning 9,2 mrd. NOK og 5000 ansatte 8 terminaler, 134 senter og 1600 utleveringssteder pakker og paller hver dag Danmark: Omsetning 2,4 mrd. NOK og 800 ansatte 300 distribusjonssentre og 615 postshops pakker og paller hver dag Finland: Omsetning 0,5 mrd. NOK og 70 ansatte 2 HUB, 30 terminaler og 1200 utleveringssteder pakker og 1000 paller hver dag

4 Nordiske logistikkløsninger Produkter og tjenester

5 Nordiske logistikkløsninger Nordisk ruteplan
En felles nordisk ruteplan med alle produkter og tjenester; 1 dags leveringer 2 dagers leveringer 3-5 dagers leveringer Felles track & trace-løsninger for alle produkter og varestrømmer

6 Nordiske logistikkløsninger Effektive varestrømmer på tvers av landegrenser
Kunde Avsender terminal Parti / direkte fremføring Direkte distribusjon Mottaker KP.1 Hentet Kp.2 Inn på terminal Kp.3 Inn på container Kp.4 Inn på terminal Kp.5 Opplastet på bil Kp.6 Levert m/POD Samlast Direkte spredning Utleveringsnett Kp.7 Utlevert privat mottaker Kp.6 Levert m/POD KP.1 Hentet Tollpost Globe har definert fire hovedvarestrømmer; samlast, dør-dør, direkte spredning og direkte distribusjon. Samlast: Innhenting av sendinger hos kunde til nærmeste avsenderterminal, som spres videre i et containerbasert samlastsystem. Direkte spredning: Innhenting av sendinger hos kunde med direkte fremføring til mottakerterminal, og spredning via distribusjonssystemet. Dør-Dør: Innhenting av sendinger hos kunde som leveres direkte til mottakerkunder. Direkte distribusjon: En spesialvariant av dør-dør for levering i nærområde med mindre distribusjonsbiler. Tollpost Globe skal tilby én løsning i én organisasjon som går i ett system, uavhengig av godsets beskaffenhet (størrelse og form). Vi skal styre transportene i den mest hensiktsmessige varestrømmen for våre kunder, som koordineres via det lokale trafikkontoret. Dette gjøres gjennom et felles internt og eksternt web-basert bookingsystem som anbefaler rett varestrøm basert på lavest pris/kostnad. Tollpost Globe har en felles ruteplan (transporttid fra alle postnumre til alle postnumre), og alle kolli skannes inn og ut av bil, og inn og ut av terminal. I tillegg kvitterer mottaker ved levering ved hjelp av en radiobasert håndterminal/pda som sikrer at kvittering er tilgjengelig i sanntid. Alle registreringer/skanninger er online, slik at track & trace er oppdatert på Tollpost Globes nettsted sekundet etter. Dette gjør at kunder kan sjekke status på alle forsendelser, og få statistikker og e-Tjenester uavhengig av hvilken varestrøm varene går i. Kp.6 Levert m/POD

7 Nordiske logistikkløsninger Hvordan skape konkurransefordeler for din bedrift?
Som din logistikkpartner kan vi påvirke din bedrifts logistikk gjennom: Bedre leveringsservice gjennom forbedret leveringsservice styrke ditt totalprodukt og redusere dine kostnader knyttet til bl.a. kundeservice og administrasjon Lavere leveringskostnader gjennom reduserte transportkostnader basert på en optimalisering av din logistikkløsning Bedre leveringsservice Lavere leveringskostnader Økt konkurransekraft gjennom…

8 Nordiske logistikkløsninger Et forpliktende og kontinuerlig samarbeid
Lagermedarbeider Kundeservice Ledelse Forbedringsprosesser Sjåfør Kundeservice Logistikk konsulent Forbedringsprosesser Denne samarbeidsformen innebærer en kontinuerlig forbedring av løsninger gjennom avtaleperioden På kunden For kunden ...i hele organisasjonen Det å være en reell logistikkpartner skal gjennomsyre hele organisasjonen, og derav begrepet ”På kunden, For kunden – i hele organisasjonen”. Dette begrepet forteller at vi skal være aktive ovenfor kunden – og ikke sitte og vente på henvendelser. Vi skal være aktive i forhold til å komme med forslag for forbedringer, enten det er leveringsservice eller leveringskostnader. Det som skiller en leverandør fra en partner er hvordan dialogen og forbedringsprosessene er i etterkant av at avtalen er signert.

9 Nordiske logistikkløsninger Service Level Agreement ( SLA )
Leveringstid Definert ruteplan Leveringspålitelighet 97,0 % Leveringssikkerhet 99,7 % Fakturakvalitet Informasjonskvalitet 97,0 % EDI kvalitet 97,0 % Track & Trace/POD Servicehenvendelse Godsetterlysning Svartid: 20 sek. Løsningstid: 1 time Faktura Svartid: 20 sek Løsningstid: 5 dager Reklamasjon Leveringskostnader Produktivitet: 2 % Selve grunnstammen i et partnerskap med Tollpost Globe er avtalen som ligger til grunn, og da fortrinnsvis en SLA. Hovedhensikten med SLA er å igangsette og sikre kontinuerlige forbedringsprosesser. SLA-målinger og evalueringsprosesser gir føringer for forbedringsprosessene. SLA er inndelt i leveringskvalitet (leveringstid, leveringspålitelighet, leveringssikkerhet), informasjonskvalitet (fakturakvalitet, EDI kvalitet og Track&Trace/POD-kvalitet) og servicekvalitet (svarttid og løsningstid ).

10 Nordiske logistikkløsninger Ledelses- og informasjonssystem for din logistikk
Totaloversikt er et ledelses- og informasjonssystem for dine forsendelser : Leveringskvalitet Informasjonskvalitet Fakturakvalitet Servicekvalitet Mengder Kostnader Enhetskostnader

11 Nordiske logistikkløsninger Et kontinuerlig forbedringsarbeid
En fast møtestruktur med fokus på forbedring av leveransen i avtaleperioden Forbedringsagenda er en tiltaksplan for forbedringer tatt utgangspunkt i avtalen og SLA Forbedringsagenda registreres og følges opp sentralt og lokalt inntil alle tiltak er ”lukket”

12 Nordiske logistikkløsninger Kunderådgivning
Kunderådgivning er en tjeneste som vi tilbyr våre kunder for å optimalisere kundens transport- og logistikkløsning Kunderådgivning tar utgangspunkt i en foranalyse som identifiserer forbedringspotensialet og tiltaksområder for å oppnå kvantifisert effekt Kunderådgivning for effektive nordiske løsninger på tvers av landegrenser Data Informasjon Kunnskap Kompetanse …for å være logistikkpartner for våre kunder

13 Nordiske logistikkløsninger E-tjenester over landegrenser
E-tjenester som alle produkter og varestrømmer Track & trace / POD Sendingsoppslag E-booking Aktiv leveransestatus Aktiv lossestatus Web henvendelser Statistikker

14 Nordiske logistikkløsninger Kundeservice
Felles kundesenter ( tlf ) for forsendelser både i inn- og utland Alle henvendelser registreres, kategoriseres og tilgjengliggjøres for avsender Fortollingsfunksjon som håndtererer administrasjon med alle typer eksport-, import- og fortollingsbehandling inkl. tollager

15 Nordiske logistikkløsninger Miljøregnskap
Tollpost Globe har fokus på miljø gjennom å redusere utslipp, energieffektivisering og avfallshåndtering Tollpost Globe sitt miljøregnskap viser utslipp av CO2, NOX, CO og SOX for dine forsendelser: Opphentingstid Sammenstilling av varer Transportform

16 Nordiske logistikkløsninger Pulsmåler
Pulsmåler er en status på dine forsendelser akkurat nå. Tjenesten er rettet mot større kunder og deres kundeservice Antall sendinger og forsendelser pr. basested og ruter og deres kvalitet Status på rute, bil og levert med kobling til track & trace-systemet

17 Nordiske logistikkløsninger En løsning, en organisasjon, ett system
Tollpost Globe skal være en fremtidsorientert logistikkpartner som skal optimaliserer sine kunders transport- og logistikkløsninger bedre enn andre Tollpost Globe tilbyr effektive nordiske transport- og logistikkløsninger innenfor alle produkter og tjenester Tollpost Globe skal tilby en løsning, i en organisasjon i ett system s a m a r b e i d


Laste ned ppt "Nordiske logistikkløsninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google