Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arctic Sea and Rail Express

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arctic Sea and Rail Express"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arctic Sea and Rail Express
Tromsø 14. mai 2012

2 Et samarbeid mellom aktører i Nord-Norge

3 Dagens situasjon containere(*) går årlig inn og ut av jernbaneterminalen i Narvik 180 containere hver dag Majoriteten av containerne går til/fra Tromsø Alle jernbanetransportene koples mot veitransport Ingenting går i dag med båt (*) Omregnet til 25 ft containere. Inkluderer også en økende andel semier

4 Vi tror det er grunnlag for en sjørute tilknyttet jernbaneterminalen i Narvik Svært mange transportmuligheter kan utføres via Narvik ->

5 TRANSPORTER VIA NARVIK SOM KAN KOPLES MOT BÅT
Murmansk NARVIK Kirkenes Skjervøy Nike Haparanda/Tornio Umeå Oulu Vaasa Kvarken Alta Finnsnes Harstad Lødingen TROMSØ Hammerfest Honningsvåg Bodø Internasjonal biltransport (øst) Internasjonal togtransport (øst) Internasjonal togtransport (sør), herunder «nasjonal» transport til/fra Oslo Internasjonal biltransport (sør, via Sverige) Nasjonal biltransport (sør) Sjøtransport Transportutvikling AS, 2012 TRANSPORTER VIA NARVIK SOM KAN KOPLES MOT BÅT Flere av disse transportene «routes» i dag utenom Narvik eller går rett forbi

6 Noen mulige anløpshavner

7 Markedet Nordover: Sørover
Hovedtyngden av godset tilhører grossistmarkedet (dagligvarer, frukt og grønt) 4 store aktører (COOP, ASKO, ICA og REMA) Sørover I hovedsak fisk Majoriteten av fisken som går med tog er oppdrettsfisk

8 Lakseslakterier Vestfjorden-Vest Finnmark
Det ble i 2011 produsert mer enn tonn oppdrettslaks mellom Tysfjorden og Vest-Finnmark + 3 ganger så mye fangst

9 KONSUMVARER ENDER DER FOLK BOR
27% BKT Honningsvåg 6% N-TROMS Hammerfest Transportutvikling AS, 2011 16% VEST FINNMARK 12% S-TROMS Alta TROMSØ Skjervøy Kirkenes 20% LoVe 10% M-TROMS Nike Murmansk Harstad Finnsnes 9% OFOTEN Lødingen NARVIK BEFOLKNING I NORD-NORGE PR 52 kommuner fra Tysfjord i sør til Nordkapp i nord. Total befolkning «langs båtruten» (ca. 60% av hele landsdelen) Kiruna Bodø Kolari KONSUMVARER ENDER DER FOLK BOR Rovaniemi Mosjøen Boden Haparanda/ Tornio Luleå Storuman Oulu Umeå Kvarken Vaasa

10 Nytt transportkonsept
I dag: Tege Bodø-Tromsø-Alta ”Ny båt” Hovedstruktur mellom Narvik og Tromsø Koplinger mot mellomliggende havner Utvidelse fra Tromsø til Finnmark

11 Noen momenter Rammebetingelsene for sjøtransport under forbedring?
Jernbanebane/E10 til Narvik er inne i EU’s TEN-T Core Network Narvik er definert som stamnetthavn Tromsø er både stamnetthavn og Utpekt havn Nordområdeutredningens fase 2: “Med forventet vekst i godsmengder vil en sjøvegs godsrute basert på containere fra Narvik til Troms og eventuelt Finnmark kunne bli en realitet.” Betydelige miljøeffekter (utslipp, støy, ulykker etc) Den eneste rute i Nord-Norge der en kan få virkelige miljømessige overføringseffekter («Shift between modes»), - siden alt i dag går med bil


Laste ned ppt "Arctic Sea and Rail Express"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google