Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyfergesambandet i Oslo Dialogkonferanse 7. januar 2013 Rolf Michael Odland Leder for Innovasjon & HMSK Boreal Transport Norge 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyfergesambandet i Oslo Dialogkonferanse 7. januar 2013 Rolf Michael Odland Leder for Innovasjon & HMSK Boreal Transport Norge 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyfergesambandet i Oslo Dialogkonferanse 7. januar 2013 Rolf Michael Odland Leder for Innovasjon & HMSK Boreal Transport Norge 1

2 Øyfergesambandet i Oslo Hva er det offentliges (Ruters) ansvar? 1.Sørge for offentlig kommunikasjon året rundt, primært tilrettelagt for jobbreiser og skolereiser, sekundært for fritidsreiser. Sentral målsetting er å redusere personbilbruken. 2.Utvikle rene turistruter (preget av store sesongvariasjoner) med eller uten guiding og servering. Målsetting: «økt turisme» For buss og tog er oppgaven delt: En offentlig bestiller tar seg av pkt. 1, private aktører tar seg av pkt. 2, f. eks.: Cruise passasjerer busses rundt til byens severdigheter; togpassasjerer bespises Nordmarka rundt av Kulinariske Togreiser. 2

3 Øyfergesambandet i Oslo Hvilke argumenter taler for at en offentlig bestiller skal inn på turistmarkedet? Bedre utnyttelse av transportmidlene (gjelder imidlertid kun dersom disse eies av det offentlige). Dersom turistrutene genererer overskudd, kan dette benyttes til å subsidiere den ordinære rutetrafikken. Stimulere til økt turisme gjennom offentlig kjøp av utvalgte turistruter. 3

4 Øyfergesambandet i Oslo Hvilke argumenter taler mot? Turistmarkedet er ikke prissensitivt, dvs. høy betalingsvilje for de rette produktene. Tildeling av offentlige ressurser til «økt turisme» innebærer at andre målsettinger (for eksempel økt rutetilbud i rushtiden) får mindre ressurser. «Picking winners» er vanskelig: Hvilke turistruter som lykkes er alltid usikkert. Private aktører er bedre i stand til å absorbere denne risikoen. 4

5 Øyfergesambandet i Oslo Boreal Transports anbefaling: Nettokontrakt; operatøren har både kostnads- og inntektsrisikoen. Oppdragsgiver definer et helårs rutetilbud som primært skal dekke transportbehovet til de som jobber, bor eller har hytte/båt på øyene, sekundært være et tilbud til skoleklasser/grupper og andre tilfeldig besøkende. For primærkundene er det høy frekvens og kort reisetid som er viktigst. 5

6 Øyfergesambandet i Oslo Tilbudet bør derfor defineres i form av en rutetabell (som fastsetter åpningstiden og implisitt krav til båtenes marsjfart), der tilbyder gir pris på flere opsjoner, f.eks.: –Avgang hver time –Avgang hver halvtime –Avgang hvert 20. minutt Oppdragsgiver velger opsjon basert på intern kost/ nyttevurdering. Det bør stilles krav om at båtene skal være nybygg, slik at sist oppdaterte sikkerhetskrav, krav til universell utforming, miljøkrav, etc. automatisk ligger til grunn. Basert på ovennevnte bør oppdragsgiver overlate til tilbyderne å finne optimal fartøy- og flåtestørrelse. 6

7 Øyfergesambandet i Oslo Oppdragsgiver kan dessuten be om pris på opsjoner med ny teknologi, f.eks. elektriske båter. Erfaring fra utviklingskontrakt Lavik-Oppedal tilsier at oppdragsgiver i så fall bør stå som bestiller av den nødvendige oppgradering av strømforsyningen til aktuelle kaier. Dette fordi oppdragsgiver uansett må betale for dette (alternativet er gjennom høyere kontraktssum), og fordi det er mest hensiktsmessig at operatøren ikke eier noe av infrastrukturen. 7


Laste ned ppt "Øyfergesambandet i Oslo Dialogkonferanse 7. januar 2013 Rolf Michael Odland Leder for Innovasjon & HMSK Boreal Transport Norge 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google