Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førstelektor Fred Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førstelektor Fred Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Førstelektor Fred Johansen
Lydlære Førstelektor Fred Johansen

2 Problemstillinger Ønsker å stenge uønsket lyd borte, fra naboer, tekniske installasjoner og utendørs, som bidrar til dårlig innemiljø. Beskytte oss mot skadevirkninger. Gi et best mulig lydbilde av ønsket lyd, god akustikk, både ved tale, sang og musikk. Ref: NBI

3 Lyd som fysisk fenomen Lyd oppstår ved at en lydkilde setter luftmolekylene i nærheten i svingninger slik at det oppstår trykkvariasjoner i lufta. Trykkvariasjonen, dvs svingninger pr sekund, kalles frekvens og angis i Hertz. Bølger med høy frekvens gir store utslag og transporterer mye energi.

4 Egenfrekvens Den vibrasjonen vi får når vi slår på en gjenstand kalles egenfrekvens. Alle gjenstander har sin ”naturlige” frekvens – egenfrekvens. Når påtrykt kraft har samme frekvens som egenfrekvens, får vi resonans.

5 Eksempel på resonans

6 Ulike typer resonans Grensefrekvens Dobbeltveggresonans
Stående bølger i hulrommet

7 Begreper Lydintensitet: Lydintensiteten er akustisk effekt per flateenhet (W / m2). Lydtrykk: Lydtrykk er amplituden til de dynamiske endringene rundt det statiske lufttrykket, og har enheten Pascal (Pa). Lydtrykknivå: Lydnivå, eller lydtrykknivå, er forholdet mellom målt lydtrykk og et referanselydtrykk (20 μPa) og blir oftest oppgitt i dB: der p er lydtrykket i Pa og p0 er referanselydtrykket. Eit lydtrykk på 20 μPa tilsvarar med andre ord null dB. Om lydtrykket vert auka med 20 dB (2 bel) inneber dette, på ein lineær skala, ei tidobling av lydtrykket. Følsamheita til øret er tilnærma logaritmisk, slik at ei endring i lydtrykket frå 10 Pa til 100 Pa vert oppfatta som like stor som ei endring frå 1 Pa til 10 Pa. Det høver difor svært godt å nytta dB innan akustikken. Det statiske atmosfæretrykket varierer noko, men for å ha ein typisk veri å samanlikna med har ein definert eit såkalla standard atmosfæretrykk på Pa. Dette tilsvarar difor maksimalverdien til amplituden til trykkvariasjonane. Maksimalt lydtrykknivå vert difor

8 Lydisolering Gyproc Håndbok

9 Støykilder Ref: NBI

10 Prosjekteringsparametre
Luftlydisolasjon Trinnlydisolasjon Etterklangstid Maksimalt lydnivå Beskyttelse mot vibrasjoner Ill: Brosjyre Leca

11 NS8175 Ref: NBI


Laste ned ppt "Førstelektor Fred Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google