Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen – Tilbudskonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen – Tilbudskonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen 15.10.13 – Tilbudskonferanse
| Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen – Tilbudskonferanse

2 Lillohøyden – midt i Nydalens store forvandling

3 Lillohøyden – Kort om prosjektet
Ny 1-7 passivhusskole for 840 elever på 9720m2 BTA inkl kulturstasjon på Priortomta i Nydalen Påkostet uteanlegg på skoletomta (9001m2) + trekanttomta Opparbeiding og stenging av Sandakerveien Opparbeiding av g/s-vei og fortau mot Kr Aamodts gt Hovedinngang fra rundkjøring, elevinnganger fra skolegård Felles læringsarealer og lærerarbplasser i u.etg. og 1.etg. Hjemmeområder i 2. og 3.etg. Takterrasse

4 Lillohøyden – en plass for barna i det urbane

5 Lillohøyden – Kort om konkurransen
Totalentreprise Kontrakt basert på NS8407 Bok 0 med vedlegg Teknisk beskrivelse basert på FKOK 2012 (Ikke Ole Brumm) Vedlagt rapporter, tegninger mm Opsjonspris på støyvegg og port mot nabo Timepriser og påslagsprosenter Fastpris på LPS Enhetspriser på forurensede masser Tilbudsfrist kl 12.00

6 Lillohøyden – Fremdrift
Reguleringssak/byggesak: -desember 2013 Rammetillatelse: desember 2013 Kontrahering: september 2013-februar 2014 Kontraktsignering: februar 2014 Gjennomføring totalentreprise: januar august 2016 Ferdig råbygg: mai 2015 Tett bygg: september 2015 Teknisk ferdigstillelse: mars 2016 Teknisk kontrollbefaring: mai 2016 Overlevering bygg: juni 2016 Overlevering utomhus: august 2016 Skolestart august 2016

7 Lillohøyden – Forhold i Bok 0
Liste over frister utover det som står i kontrakt Prosjektering Overtar ansvar for prosjekteringsunderlag etter 8 uker Sandakerveien egen byggesak - TE utarbeider byggeplan Grensesnitt beskrevet Naboer, offentlige aktører, … Riggforhold: Adkomst til nabo over vår tomt for bygging og utrykning Adgang til hovedtomt og til trekanttomt 01.11 Fokus på SHA og RTB Avslutningsfase utførlig beskrevet

8 Resultatmål SHA Ingen skadefravær => H-verdi=0
Tid Skole klar til bruk skolestart 2016 Økonomi Under PLs styringsmål – investering og LCC Energi : Netto energibehov under 75 kWh/m2 pr år Miljø: Klimagassregnskap bedre enn referanse Kvalitet: I hht KFOK 2012

9 Lillohøyden – Suksesskriterier
Åpen tilbudskonkurranse med beste pris som tildelingskriterium for å sikre reell konkurranse Kvalifikasjonskriterier som sikrer gjennomføringsevne Rammetillatelse og AT’s samtykke bør foreligge innen tilbudsfrist Konkurransegrunnlaget skal gi TE et best mulig bilde av arbeidenes omfang og forutsetninger rigg inkludert Milepæler m dagmulkter både for prosjektering og utførelse Bonuser ved oppnådde mål/milepæler

10 Lillohøyden – sett i fugleperspektiv


Laste ned ppt "Lillohøyden -1-7 skole (B4) i Nydalen – Tilbudskonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google