Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eventyr som litterær sjanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eventyr som litterær sjanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eventyr som litterær sjanger
Sjangertrekk og struktur

2 Dagen i dag Folkeeventyr og kunsteventyr Eventyrsjangeren Stilen
Episke lover Greimas’ aktantmodell

3 Historisk bakgrunn for eventyret i Norge
ævintyrr, aventura, adventure - dvs gammelt - fra ind/gr og rom myter Perioden for eventyrene slik vi kjenner dem Den sosiale situasjonen stillestående jordbrukssamfunn (97% bønder) ættesamfunn Analfabeter - Hvordan memorere? fortette, forenkle, konkretisere

4 Folkediktning Ukjent forfatter Overlevd i muntlig tradisjon
Internasjonalt stoff og internasjonal tradisjon Særegne nasjonale og lokale trekk Mange varianter av samme eventyr, f eks 600 varianter av Presten og klokkeren. Internasjonal vandrelitteratur.

5 Folkediktningens funksjon
underholdende - humor oppdragende og kulturvernende eskapisme (virkelighetsflukt) kompensatorisk funksjon (erstatning) nasjonalromantisk

6 Hva er en sjanger? Mønster for tekster; forventninger
Felles grunnleggende trekk i konkrete tekster, mao tekster med de samme grunnleggende trekkene tilhører samme sjanger Normsystem i litteraturen Faste og løse sjangre Eks fast: værmeldingen; løs romanen, diktet

7 Særtrekk ved eventyrsjangeren (1)
Fiksjonsmarkering Forteller Persongalleri typer - ett karaktertrekk dramatiseres - og roller ”flate”personer - uforanderlige, endimensjonale Klart utpekt hovedperson

8 Særtrekk ved eventyrsjangeren (2)
Handlingsgangen Problem Klar struktur - 3, 7, 12 Omfordeling - sosialt og økonomisk Lykkelig slutt - økonomisk omfordeling, varig kjærlighet

9 Særtrekk ved eventyrsjangeren (3)
Struktur Begynnelse og slutt Enstrenget fortelling Kronologi Reise - hjemme-ute-hjem Spenningskurve - et problem skal løses Språklige formler

10 Særtrekk ved eventyrsjangeren (4)
Den andre verden (kosmologien forskjellig fra vår) Omskaping Personifisering Hjelp magiske hjelpemidler - fløyte, skip anonyme hjelpere - en gammel mann, en fugl på en grein

11 Særtrekk ved eventyrsjangeren (4)
Polarisering - ulike verdier er klart satt opp mot hverandre Ikke tid- og stedfestet Folkeeventyret - en død sjanger?

12 Eventyrstilen Formelfast stil, jf Olriks episke lover nedenfor
Rytmisk stil - regler og språklek Dynamisk handlingsgang Talemålsgrunnlag fra de ulike dialekter Nedskriving på dansk-norsk i 1840-årene

13 Olriks episke lover (9) innledningslov, lov om handlingsenhet, midtpunktloven, totallsloven, motsetningsloven, tretallsloven, tvillingloven, loven om bakvekt, hvileloven

14 Greimas’ aktantmodell
viser forholdet mellom personene 6 grunnleggende aktanter aktør = den enkelte, medvirkende person modellen går på to plan - horisontalt og vertikalt helten = subjektet - som har et bestemt prosjekt

15 Ulike typer eventyr Dyreeventyr Skjemteeventyr Egentlige eventyr
Legendeeventyr Novelleeventyr


Laste ned ppt "Eventyr som litterær sjanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google