Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brumunddal Rotary Klubb Resultat medlemsdiskusjon 30.11.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brumunddal Rotary Klubb Resultat medlemsdiskusjon 30.11.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brumunddal Rotary Klubb Resultat medlemsdiskusjon 30.11.09

2 Aktuelle tema •Gjennomføringen av klubbmøtene - Klubbmiljøet generelt •Klubbens aktiviteter - Internt og eksternt engasjement •Nye medlemmer - Alder, kjønn, yrkesfordeling osv •Andre forhold du mener er av betydning

3 Gjennomføringen av klubbmøtene - Klubbmiljøet generelt IK Klubbmøtene: Vi vil gjerne tilbake til møtetidspunkt kl. 1900. Tror ikke endringene har hatt så stor betydning. Småbord er bedre enn langbord, men en må passe på rotasjonen. Medlemmene må ikke sitte på samme plass. Servering er hyggelig men det vil være best å ha det i klubblokale. Det blir mindre oppslutning om en må gå et annet sted. Stadig oppfordre til å komme litt tidligere, for eksempel et kvarter før, for å prate litt og ta en kopp kaffe. Program: bra program slik det er, gjerne mer vekt på dagsaktuell og lokale tema: Det innebærer også noe fleksibilitet i programmet så langt det er mulig. Bruk medlemmene aktivt til program. Kan mer sang/allsang være mulig å få til ? Huske komitemøter, en gang i måneden er ønskelig. Også oppfordre til å ha komitemøter privat slik det var vanlig tidligere. InterCity møter bør overveies, men kan være vanskelig å få til om man ikke har ”store kanoner” å by på, noe som igjen kan bety andre og større lokaler. Bedriftsbesøk som nå er ganske passelig.

4 Gjennomføringen av klubbmøtene - Klubbmiljøet generelt PK Ikke sende grisen rundt under møter, heller fram før møtet. Møtetid ok og passe med 1time. Flere komitee/gruppemøter med tema diskusjoner. Mange gode foredrag.

5 Gjennomføringen av klubbmøtene - Klubbmiljøet generelt KK Møtene kunne gjerne starte kl 1900 Noe mer tid for prat medlemmene i mellom. Foredrag fra medlemmene – nytt fra yrke korte oppdateringer 15- 25 min. Bedriftsbesøk som nå, men vi kan besøke NAV,Tine, Stabburet, Biblioteket mye har skjedd de siste år også der jfr styring/prosseser osv.

6 Gjennomføringen av klubbmøtene - Klubbmiljøet generelt MK  Møtetid ok  I forbindelse med plassering under møtet – bryte vaner  Ønsker tid for prat.  God variasjon i program viktig.  Felles møter m/naboklubber?

7 Gjennomføringen av klubbmøtene - Klubbmiljøet generelt SK Møte tid 1900 – 2000, gjerne med 15 min før møte til prat (dette krever litt av presidenten). Savner litt struktur på serveringen. Yrkes fordrag ”nytt fra yrke” og ”medlem spør medlem” ønskes. Bedrifts besøk på hverandres arbplass. Følge opp lokale bedrifter i nærmiljøet. XXX Møtetid delte meninger. Rotering ok, kanskje litt mer fleksibelt. Tid for prat er løst av møtetiden. Programfrie pratemøter Bedriftsbesøk – ja.

8 Klubbens aktiviteter - Internt og eksternt engasjement IK Aktiviteter: Bør ikke være for mye lokale prosjekt av typen dugnad eller lignende. Enkelt-prosjekt, enkeltarrangement for å markere Rotary kan være mulig. Pers benk ved brua bør følges opp. Kan vi lage noe i forbindelse med markering av Brumunddal som by ? Et Rotary-skilt/merke ved innkjørselen til Brumunddal hadde vært bra men vi får trolig ikke lov av Vegmyndighetene? Involvering i internasjonale prosjekt hadde vært ønskelig og bør oppfordres til, men erfaringsmessig kan en ikke vente mye respons. Kanskje Volunteer Service Grants, når det kommer inn igjen, bør få større oppmerksomhet- kfr. Peter Olstad.

9 Klubbens aktiviteter - Internt og eksternt engasjement PK Oftere kort status på møtene ang pågående prosjekter. Internasjonale prosjekter ledes av IK, og Lokale prosjekter ledes av SK? Men sørge for kontinuitet i prosjektet gjennom prosjektets deltagelse.

10 Klubbens aktiviteter - Internt og eksternt engasjement KK Liten interesse for lokale prosjekter/dugnad osv Internasjonale prosjekter varierende interesse i disse også. Peter O prosjekt om mygg nett for ca kr 30 for utdeling?

11 Klubbens aktiviteter - Internt og eksternt engasjement MK Ønsker å være med i lokale prosjekter i utgangspunktet. Det er flere muligheter for lokale prosjekter for eksempel i samarbeide med ulike organisasjoner av humanitær art. Ikke mer involvering i int prosjekter.

12 Klubbens aktiviteter - Internt og eksternt engasjement SK Ikke særlig ønske om å være med i lokale prosjekter. Brenner heller ikke for noen nye. Dersom vi skal ha noen må de være spesielle og utadvendt? Når det gjelder int prosjekter – ok med det som er i gang. Mest effektivt når lokale tar ansvar og gjør jobben. XXX Gjerne delta i gode prosjekter. Sørg for å bli mer synlig i lokalmiljøet. (pressedekning)

13 Nye medlemmer - Alder, kjønn, yrkesfordeling osv IK Medlemmer: Vi tror et ønskelig antall medlemmer bør være mellom 50 og 55. Klubben må ikke bli for stor heller om en skal bli kjent med hverandre osv. Ønskelige yrkesgrupper er foruten de nevnte prest og veterinær, noen fra media (Red. i Ringsaker blad ?) og fra politiet. Men vi må spesielt huske innflyttere, både innvandrere og folk fra naboland, Europa, USA osv. Hva med innehaver av tidligere Dolce Vita, Bayram Baran for eks.? Hvordan vi tar oss av nye medlememr kan være så som så og fortjener oppmerksomhet. Fadderne må være mer aktive. Nye medlemmer må tidlig få oppgaver og ansvar.

14 Nye medlemmer - Alder, kjønn, yrkesfordeling osv PK Få med flere yngre. Være aktiv hele året for å få nye medlemmer. Vurdere å forenkle prosedyrene og ”høringene” om potensielle kandidater.

15 Nye medlemmer - Alder, kjønn, yrkesfordeling osv KK Medlemstallet ikke over 60. Nye medlemmer fra NAV, bibliotek, media, politi, veterinær standen. Nye medlemmer får ”utlevert” fadder, vedtekter, medlemsbildene og adressen til klubbens nettside. (rettigheter og plikter)

16 Nye medlemmer - Alder, kjønn, yrkesfordeling osv MK Målet for antall medlemmer til enhver tid 50-55 personer, og tiltak i forhold til dette og variasjon i yrke tas av medlemsskapskomiteen. Fadderordningen er viktig for å følge opp medlemmene.

17 Nye medlemmer - Alder, kjønn, yrkesfordeling osv SK Ok med ca 50 medlemmer. Yrker vi trenger veterinær, politi, prest og jurist dette er MKs ansvar. Tar vare på medlemmene bra – inkluderende Ta med nye medlemmer på pizza-kvelder osv. XXX Medlemstallet nå omtrent passelig. Stimulere til bedre fremmøte (mer attraktive programmer). Ja presse, politi, den norske kirke, andre trossamfunn, kvinner. Ta en undersøkelse blant medlemmer som har sluttet, og Spørreundersøkelse hos nye medlemmer.

18 Andre forhold IK Kom ikke hit

19 Andre forhold PK Nettverk og kjennskap til andre yrker og bedrifter/organisasjoner

20 Andre forhold KK Kom ikke hit.

21 Andre forhold MK Holde på den uformelle omgangen! Holde på våre kvinnelige medlemmer. Rotary som personelig utviklingsmulighet, sosial møteplass, dannelse element.

22 Andre forhold SK 3 min er viktig! Sosialt fellesskap, kombinert med lære av hverandre om nærmiljøet osv. Kunnskap om andre yrker. Dyktige foredrag, gjerne av egne. XXX Bedre tid til å bli kjent med hverandre.


Laste ned ppt "Brumunddal Rotary Klubb Resultat medlemsdiskusjon 30.11.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google