Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 100 MILL US $ CHALLENGE 2008-2010 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 100 MILL US $ CHALLENGE 2008-2010 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 100 MILL US $ CHALLENGE 2008-2010 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN

2 Polio Plus: BAKGRUNN  Dr. Albert Sabin utviklet vaksine for massevaksinering via dråper i munnen  RI President Carlos Canseco fra Mexico startet Polio Eradication den 23. februar 1985  Målet var da: •Utrydde polio i verden fram til 23. februar 2005 •Skaffe tilveie $ 120 mill •Rotarianere stille som frivillige til vaksinering

3 Governments of the World

4 Progress in Polio Eradication

5 Målet var innen rekkevidde men, mange politiske barrierer måtte overvinnes, og dette arbeidet måtte lykkes.

6 Prime Minister Singh, India New Commitments Head of Government Leadership

7 President Karzai Afghanistan New Commitments Head of Government Leadership

8 First Lady of Nigeria Hajiya Turai Umaru Yar'adua New Commitments Head of Government Leadership

9 Nå ble det ny giv i landene hvor politiske krefter hadde motarbeidet vårt arbeid med vaksinering

10 Uttar Pradesh, India

11 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 September 2006

12 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 October 2006

13 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 November 2006

14 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 December 2006

15 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 January 2007

16 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 February 2007

17 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 March 2007

18 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 March 2007

19 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 April 2007

20 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 May 2007

21 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 June 2007

22 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 July 2007

23 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India Sept. 2006 – Nov. 2007 August 2007

24 Store framskritt er gjort i arbeidet!

25 Rotary Foundation/Rotary International: Økonomisk bidrag i størrelsesorden US $ 600 mil. I tillegg kommer dugnadsinnsats fra rotarianere verden rundt i vaksineringen

26 “We will complete polio eradication” Dr. Margaret Chan Acceptance speech 9 Nov 2006 New Commitments New Director-General, WHO

27 Our Commitment Overwhelming support for PolioPlus at Rotary's Council on Legislation, April 2007!

28 New ‘Case for Completing Polio Eradication’ 17 May 2007 Polio ‘control’ would cost more than completing eradication

29 Having only routine immunization alone would result in 200,000+ children paralyzed by polio each year. New ‘Case for Completing Polio Eradication’ 17 May 2007

30 20062007 Polio Cases Nigeria India Afghanistan Pakistan Non Endemic 1,997 790* *As of 4 December 2007

31 US$100 million The PolioPlus Challenge

32 New Funding Opportunities Bill & Melinda Gates Foundation Challenge Grant

33 Polio Plus VÅR UTFORDRING FRAM TIL 31.12.2010: VÅR UTFORDRING FRAM TIL 31.12.2010: •SKAFFE TILVEIE 100 MILL US$ PÅ GLOBAL BASIS TIL POLIOPLUS KAMPANJEN FRA ROTARY. •OPPRETTHOLDE OG GJERNE ØKE ANNUAL GIVING til TRF •DELTA I DET PRAKTISKE ARBEIDET MED VAKSINASJON AV BARN •PolioPlus er vår utfordring som rotarianere

34 POLIO PLUS: Mål og organisering •Poliokampanjen er forankret i THE ROTARY FOUNDATION (TRF). •TRF anbefaler at hvert distrikt oppnevner en District PolioPlus Chair. De norske distriktene har fulgt opp dette. For D 2250 er PDG Einar Hope, Åsane Rk, PolioPlus Chair. Han er også oppnevnt av TRF som Zone Challenge Coordinator for poliokampanjen for sone 16 (Norge, Danmark, sør-vest Sverige, Island, Polen, Ukraina og Hviterussland) • På klubbplan bør det likeledes oppnevnes en PolioPlus ansvarlig. Det er viktig at hver klubb følger opp dette, slik at det blir kraft og tyngde bak PP-arbeidet i klubbene!

35 POLIO PLUS: Aktiviteter; handlingsplan  Minst ett klubbmøte pr. år bør vies til polio og PolioPlus (PP) kampanjen.  Klubber bør ta initiativ til å organisere aktiviteter og tiltak i nærmiljøet med sikte å skaffe bidrag til PP og skape positiv oppmerksomhet om kampanjen og Rotary.  Eksempler på å kampanjeaktiviteter kan være kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, PP- turer eller utflukter i nærmiljøet, utlodninger, loppemarked, m.m. Her er det opp til klubbenes initiativ og kreativitet!  Merk: Ved innbetaling av bidrag fra slike aktiviteter skal vanlig TRF-konto benyttes, men innbetalingene bør merkes tydelig med PolioPlus

36 Polio Plus: Aktiviteter, forts  Oppmuntre enkeltmedlemmer i klubbene til å gi bidrag og gaver for å nå målet med kampanjen, ut over hva man ellers bidrar med til TRF i form av Annual Giving m.m.  Oppmuntre rotarianere til å melde seg som frivillige til å delta i det praktiske arbeidet med poliovaksinasjon av barn i felten  Distrikter og klubber oppmuntres til å identifisere, kontakte og motivere potensielle givere (personer, bedrifter, organisasjoner m.m.) utenom Rotary til å bidra til kampanjen.

37 POLIO PLUS: Hovedvirkemiddel i Norge  Det anbefales å benytte Rotaryordningen med skattefritak for bidrag fra enkeltmedlemmer til humanitær virksomhet som et egnet virkemiddel i PP- kampanjen : •Innbetaling av minimum kr. 500 til PolioPlus for hvert rotarymedlem i Norge samlet for de tre kampanjeårene (ut over bidrag til Annual Giving m.m.), under ordningen med skattefritak. Dette oppfyller minimumskravet pr. medlem for å nå 100 mill. $ målet globalt •Se om framgangsmåten på neste slide

38 Polio Plus: Innbetalingsordning  Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og personnummer. Før på klubbnavn og –nummer øverst på listen, eks. Rotaryklubb NN. Klubbnr. …….. Ola Normann, personnr. ………. Betalt kr. ……… Ola Normann, personnr. ………. Betalt kr. ……… osv. osv.  Summer sammen og angi totalt beløp for klubben  Klubbkasserer innbetaler beløpet til bankkontonr. 5082.06.72736, Visma Services AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad. Merk innbetalingen med RF- PolioPlus fra Rotaryklubb NN; se navneliste  Påfør dato for overføring av beløpet  Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen til Visma Services AS v/Mona Laabak.

39 Polio Plus: Innbetalingsordning, forts  Hvis en klubb skulle ønske å benytte ordningen med skattefritak i forbindelse med midler som er samlet inn gjennom klubbaktiviteter m.m. (se slide 35 foran), fordeles totalbeløpet som skal innbetales likt ut pr. klubbmedlem. Beløpet føres opp på samme linje som navn og personnummer. Ellers er framgangsmåten som beskrevet foran. Husk at minstebeløpet pr. medlem som gir skattefritak er kr. 500 pr. år.  Merk: Navnelisten er konfidensiell og Visma Services kan ikke oppgi informasjon om enkeltmedlemmer. Kun sumtall for den enkelte klubb kan oppgis.  Spørsmål i forbindelse med innbetalingsordningen kan rettes til distriktets PolioPlus Chair

40 Polio Plus: Premiering for innsats i kampanjen  Vi må skape motivasjon, entusiasme og stolthet som rotarianere omkring PP- kampanjen!  Den klubben innen det enkelte distrikt som samlet sett bidrar mest til kampanjen, vil bli premiert i form av en plakett e.l, samt hederlig omtale i rotaryorganer, lokalpresse, m.m. Formen på slik premiering overlates til det enkelte rotarydistrikt å bestemme

41 Polio Plus: Informasjonsmateriell m.m.  TRF har utarbeidet en del informasjons- og kampanjemateriell m.m., bl.a. en DVD og en Power Point presentasjon. Disse kan bestilles på pbos@rotary.org. En del informasjon finnes også på www.rotary.org. pbos@rotary.org www.rotary.orgpbos@rotary.org www.rotary.org

42 SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET! SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET!


Laste ned ppt "GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 100 MILL US $ CHALLENGE 2008-2010 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google