Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WORKSHOP: Numbers in risk communication Peder A. Halvorsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WORKSHOP: Numbers in risk communication Peder A. Halvorsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 WORKSHOP: Numbers in risk communication Peder A. Halvorsen

2 Ville takket ja til medikamentet Hoftebrudd (n=828)Hjerteinfarkt (n=1389) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- NNT74%93% Stor utsettelse56%82% for noen Liten utsettelse34%69% for alle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- χ 2 =91.5χ 2 =89.6p<0.001

3 Lay people are rather insensitive to NNTs: NNTYes 5076% 10071% 20070% 40071% 80068% 160067% NNT patients must be treated for three years to prevent one heart attack/stroke Would you chose to take such a drug?

4 Konklusjoner •Forebyggende medikamentell behandling framstår som mer attraktiv med NNT enn med tidsgevinster. •Det er ikke lett å vurdere om NNT=50 er bra - folk flest er insensitive for tallstørrelsen. •Hvorfor? Har dette betydning i praksis? •  WORKSHOP!

5 Historisk bakgrunn •von Neumann & Morgenstern 1944 –“Theory of games and economic behavior” –Expected utility theory: probability x valuation of outcome •Kahneman & Tversky 1981 –“The Framing of Decisions and the Psychology of Choice” –“Prospect Theory”. Heuristics and biases.

6 Decision Making a.m. Benjamin Franklin (1772): The Moral Algebra “My way is to divide half a sheet by a line into two columns, writing over the one Pro and over the other Con. Then during three of four days of consideration, I put down under the different headings short hints of the different motives […] for or against the measure…..”

7 Decision Making a.m. Benjamin Franklin (1772) continued….. “When I have thus got them all together in one view, I endeavor to estimate their respective weights; and where I find two, one on each side that seem equal, I strike them both out; if I find a reason Pro equal to some two reasons Con, I strike out the three...”

8 Decision Making a.m. Benjamin Franklin (1772) continued….. “and thus proceeding I find at length where the balance lies; and If after a day or two of further consideration nothing new that is of importance occurs on either side, I come to a determination accordingly.”

9 Gerd Gigerenzer: Simple heuristics that make us smart •“Betting on one good reason” •The recognition heuristic: “How ignorance make us smart” •“Can ignorance beet the stock market?” •“Fast and frugal”

10 Hvordan bedømmer du din egen risiko: Trafikkulykker •Hvis du skulle sammenligne din risiko for å bli rammet av en bilulykke med tilsvarende risiko til de øvrige personene i dette rommet, tror du at den er: –Større enn gjennomsnittet? –Omtrenet som gjennomsnittet? –Lavere enn gjennomsnittet?

11 Hvordan bedømmer du din risiko: Forventet levealder •Hvis du skulle sammenligne deg selv med dine nærmeste venner og kolleger, hvor lenge tror du at du kommer til å leve? –Lengre enn gjennomsnittet? –Omtrenet som gjennomsnittet? –Kortere enn gjennomsnittet?

12 Optimism Bias •”Pollyanna Principle” •”Lake Wobegon effect”

13 Lake Wobegon ”…and that’s the news form Lake Wobegon, where all women are strong, all the men are good looking, and all the children are above average.”

14 Optimism bias - eksempler •Positive ord forekommer oftere enn negative i språket •Positive erfaringer huskes bedre enn negative •Positive stimuli vurderes som større enn negative •Egen risiko for uheldige hendelser undervurderes •Personlige egenskaper evalueres som bedre enn gjennomsnittet •”Everybody is better than their group’s average”

15 Ville takket ja til medikamentet Hoftebrudd (n=828)Hjerteinfarkt (n=1389) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- NNT74%93% Stor utsettelse56%82% for noen Liten utsettelse34%69% for alle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- χ 2 =91.5χ 2 =89.6p<0.001

16 Optimism bias kan nøytraliseres •Stemningsleie (depresjon, dysfori) •Kulturelle forhold (Japan) •Når ens vurdering må forsvares

17 Cancervaksinasjon •Tenk deg at din lege forteller deg at din livstidsrisiko for malignt melanom er ca 1%. •Det er nå utviklet en vaksine som kan eliminere risiko for malignt melanom fullstendig. •Vaksinen koster 5.000 SEK og har ingen kjente bivirknigner. •Ville du takket ja til tilbud om en slik vaksine?

18 Cancervaksinasjon •Tenk deg at din lege forteller deg at pga. en arvelig gen-defekt er din livstidsrisiko for malignt melanom ca 50%. •Det er utviklet en vaksine som kan redusere denne risikoen til 49%. •Vaksinen koster 5.000 SEK og har ingen kjente bivirkninger. •Ville du takket ja til en slik vaksine?

19 Emosjoner •Affect: ”The faint whisper of emotion” –Paul Slovic et al, Risk Analysis, 2004 •Affekt - nødvendig forutsetning for å kunne ta beslutninger?

20 Affekt induksjon: Det er ikke meget som skal til… •A study investigated whether creative problem solving and reported sources of satisfaction from the practice of medicine are influenced by the induction of positive affect among physicians. Physicians randomly assigned to the positive affect group received a small package of candy(!!). The control group received no treatment. •The affect group scored better on the creativity measure than did the control group. A significant interaction between affect and source of satisfaction revealed that the candy group attributed more relative importance to humanism and less relative importance to extrinsic motivation compared with the control group…… •We conclude that induction of positive affect among physicians can improve their creative problem solving and influence the sources of practice satisfaction they report ESTRADA CAESTRADA CA, ISEN AM, YOUNG MJISEN AMYOUNG MJ MOTIVATION AND EMOTION 18 (4): 285-299 DEC 1994

21 Paul Slovic et al, Risk Analysis, 2004

22 The affect heuristic •Folk blir sensitive for usikkerhet: –avvik fra sannsynlighetene 0 og 1 vektlegges –insensitivitet for sannsynligheter mellom 0 og 1

23 Probability distortions

24 Lay people are rather insensitive to NNTs: NNTYes 5076% 10071% 20070% 40071% 80068% 160067% NNT patients must be treated for three years to prevent one heart attack/stroke Would you chose to take such a drug?

25 Kvinne med positiv mammografi 1 •Susanne (47 år) møter til mammografiscreening. Hun er tidligere frisk og har ingen symptomer. Det viser seg at mammografien er positiv. •Hvor stor er sannsynligheten for at Susanne har mammacancer?

26 Kvinne med positiv mammografi 2 •Sannsynligheten for at kvinner som Susanne har mammacancer er i utgangspunktet ca. 0.8% (prevalens) •Hvis hun har mammacancer, er sannsynligheten for et postivt mammogram ca. 90% (sensitivitet) •Hvis hun ikke har mammacancer, er sannsynligheten for et positivt mammogram ca 7% (dvs. spesifisitet er 93%). •Hvor stor er sannsynligheten for at Susanne har mammacancer?

27 Kvinne med positiv mammografi 3 •Av 1000 kvinner som Susanne er det 8 som har mammacancer. 7 av disse vil ha et positivt mammogram. •Av de resterende 992 kvinnene vil ca. 70 ha et positivt mammogram. •Hvor stor er sannsynligheten for at Susanne har mammacancer?

28 Mammografi 4

29 Kardiovaskulær risikoreduksjon


Laste ned ppt "WORKSHOP: Numbers in risk communication Peder A. Halvorsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google